138 مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها فقه،حقوق،الهیات

دانلود مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 340/34 کیلوبایت صفحه 138 فرمت docx 27000 مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها هدف از این مبانی نظری بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه می باشد در چند دهه اخير صنعت بانکداري، سازمان هاي مالي و صنعت خدمات مالي کشورهاي توسعه يافته، گام هاي بلندي را در جهت مبارزه با پول شويي برداشته اند. با وجود اين، اين گروه از مشاغل هنوز هم نسبت به جرم پول شويي آسيب پذير مي باشند، به ويژه با توجه به اينکه روش هاي پول شويي نيز طي اين سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکي ارائه شده  ،روابط مالي پيچيده تر، پيشرفت  فنا وري و افزايش سرعت جريان هاي پولي جهاني مبتکرانه تر شده است .    بر اين اساس ، سازمان هاي بين المللي درگير با پديده پول شويي از جمله گروه اقدام مالي عليه پول شويي با عنايت به زيا ن هاي اقتصادي و اجتماعي پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم ، بانک ها و موسسات مالي در کشورهاي مختلف را همواره ترغيب مي کنند تا برنامه هاي موثري ر ا عليه پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم به کارگيرند. يک برنامه موثر ضد پول شويي شامل کنترل هاي لازم در خصوص گشايش حساب، تشخيص و گزارش موارد مشکوک مي شود .(کشتکار 3:1390)     پولشويي اثر مهمي بر اقتصاد کشور دارد، زيرا پولشويي رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهد. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. بنابراين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، عنصر کليدي در بهبود استحکام و سلامت بخش مالي هر کشور است.        در این فصل به بررسی پولشویی تاریخچه پولشویی و بانک سپس مکانیزم های مورد استفاده پولشویان در بانک و آثار سوء پولشویی بر بانکها و موسسات اعتباری و همچنین راهکارهای مقابله با پولشویی و در انتها هم به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است.از دیگر موضوعاتی که در این فصل به آن اشاره شده است تاریخچه مختصری از بانک صادرات و همایشهای برگزار شده در مورد بحث پولشویی است.               فهرست مطالب  چکیده    1 فصل اول کلیات تحقیق 1-1-مقدمه    3 1-2-بیان مسئله    5 1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق    6 1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق    7 1-5-اهداف تحقیق    8 1-5-1-هدف کلی    8 1-5-2-  اهداف ویژه:    8 1-5-3-اهداف کاربردی:    8 1-6-فرضیه های تحقیق    9 1-6-1-فرضیه اصلی :    9 1-6-2-فزضیه های فرعی:    9 1-7-روش تحقیق    9 1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق    10 1-9-روش نمونه گیری    10 1-10-ابزار گردآوری داده ها    11 1-11-تعريف واژه‏ها    11   فصل دوم   ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1-مقدمه    15 2-2-بیان مسئله    17 2-3-تاریخچه پولشویی    18 2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران    20 2-5-تاریخچه بانک صادرات    26 2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی    32 2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین)    33 2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال)    34 2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا    35 2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO)    35 2-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)    36 2-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF)    37 2-7-آمار مربوط به پول شویی    40 2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی    41 2-8-بانکهای  ایران در مبارزه با پولشویی    43 2-9-مکانیزم های  پولشویی    47 2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد    49 2-10-1- پولهاي  خاكستري    49 2-10-2 پولهاي  سياه :    49 2-10-3- پولهاي  كثيف (پولهاي  آغشته به خون):    49 2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک    50 2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد:    51 2-12-2-حساب های وابستگان؛    52 2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛    53 2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛    53 2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛    54 12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛    54 2-12-7- حسابهای غیرفعال؛    55 2-12-7-1- نقل وانتقال پول    55 2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها    56 2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها    57 2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت)    58 2-12-7-5-اسمورفینگ:    58 2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی):    60 2-12-9-بانک هاي پوسته ای    61 2-12-10-شرکت های بیمه    62 2-12-11- صرافی ها    63 2-12-12-تجارت بین الملل    64 2-12-13-شعب اجاره ای    64 2-12-14-بازار اوراق بهادار    67 2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی:    67 2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران    73 2-15-آثار سوء  ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری:    77 2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری:    79 2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی    80 2-17-1-ريسك اعتباري    82 2-17-2-ريسک مشتري    83 2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از:    84 2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان:    89 2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم    91 2-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1:    92 2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری:    95 2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک:    98 2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي )تلفن ،سوئيفت و اينترنت(    99 2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري    100 2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها    101 2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی:    102 2-19-8-نگهداری سوابق:    104 2-20-واحد تطبیق:    108 2-20-1- الزامات واحد تطبیق:    109 2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان:    110 2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق:    112   منابع      27000 پولشویی در بانکها پولشویی در بانکداری الکترونیک پولشویی در نظام بانکی ایران مبارزه با پولشویی در بانک ها روشهای پولشویی در سیستم بانکی پولشویی الکترونیکی در نظام بانکی مقابله با پولشویی در سیستم بانکی مبانی نظری مقابله با پولشویی در سیستم بانکی
 • 53 پاورپوینت جامع بهداشت اعضای بیرونی بدن پزشکی
 • دانلود پاورپوینت جامع بهداشت اعضای بیرونی بدن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 843/99 کیلوبایت صفحه 53 فرمت ppt 24000 پاورپوینت جامع بهداشت اعضای بیرونی بدن…

 • 241 پاورپوينت مبانی شیمی کوانتومی شیمی
 • دانلود پاورپوينت مبانی شیمی کوانتومی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # شیمی حجم 2/29 مگابایت صفحه 241 فرمت pptx 12000 پاورپوينت مبانی شیمی کوانتومی دانلود پاورپوينت شیمی کوانتومی…

 • 102 مهارت و معیارهای ارزیابی در صفحات وب (آپدیت شده) کامپیوتر و IT
 • دانلود مهارت و معیارهای ارزیابی در صفحات وب (آپدیت شده) دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 922 بایت صفحه 102 فرمت doc 35000 مهارت…

 • 124 دانلود گزارش کارآموزی رشته مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی مکانیک
 • دانلود دانلود گزارش کارآموزی رشته مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مکانیک حجم 78 بایت صفحه 124 فرمت doc 19000 دانلود گزارش کارآموزی رشته…

 • 27 پاورپوینت تجهيزات مبارزه با حريق در 27 اسلاید مدیریت
 • دانلود پاورپوینت تجهيزات مبارزه با حريق در 27 اسلاید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 22/32 کیلوبایت صفحه 27 فرمت pptx 15000 پاورپوینت تجهيزات مبارزه با…

 • 45 پاورپوینت استراتژی های قیمت گذاری و اهمیت آن مدیریت
 • دانلود پاورپوینت استراتژی های قیمت گذاری و اهمیت آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 2/43 مگابایت صفحه 45 فرمت pptx 25000 پاورپوینت استراتژی های قیمت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *