135 مبانی نظری پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن حقوق

دانلود مبانی نظری پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 340/37 کیلوبایت صفحه 135 فرمت docx 25000 مبانی نظری پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن هدف از این مبانی نظری پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن می باشد این نوشتار فصل دوم پایان نامه پولشویی با عنوان پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن می باشد.      در این فصل به بررسی پولشویی تاریخچه پولشویی و بانک سپس مکانیزم های مورد استفاده پولشویان در بانک و آثار سوء پولشویی بر بانکها و موسسات اعتباری و همچنین راهکارهای مقابله با پولشویی و در انتها هم به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است.از دیگر موضوعاتی که در این فصل به آن اشاره شده است تاریخچه مختصری از بانک صادرات و همایشهای برگزار شده در مورد بحث پولشویی است.       به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه 70 شمسی بانکهای کشور با موج درخواست بانکهای کارگزار بین المللی برای ارایه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند.عدم وجود خط مشی در این رابطه،حیات بانکداری بین المللی کشور را با تهدید مواجه می ساخت و بانک مرکزی ج ا ا برای مقابله با این تهدید فابتدا اقدام به توین مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نمود ف پس از ان دستورالعمل مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی را تدوین و در اواخر سال 1381 به شبکه بانکی ابلاغ و در تاریخ 27/6/1381 هیات وزیران نیز لایحه مبارزه با پولشویی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.             فهرست مطالب  چکیده    1 فصل اول کلیات تحقیق 1-1-مقدمه    3 1-2-بیان مسئله    5 1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق    6 1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق    7 1-5-اهداف تحقیق    8 1-5-1-هدف کلی    8 1-5-2-  اهداف ویژه:    8 1-5-3-اهداف کاربردی:    8 1-6-فرضیه های تحقیق    9 1-6-1-فرضیه اصلی :    9 1-6-2-فزضیه های فرعی:    9 1-7-روش تحقیق    9 1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق    10 1-9-روش نمونه گیری    10 1-10-ابزار گردآوری داده ها    11 1-11-تعريف واژه‏ها    11   فصل دوم   ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1-مقدمه    15 2-2-بیان مسئله    17 2-3-تاریخچه پولشویی    18 2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران    20 2-5-تاریخچه بانک صادرات    26 2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی    32 2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین)    33 2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال)    34 2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا    35 2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO)    35 2-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)    36 2-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF)    37 2-7-آمار مربوط به پول شویی    40 2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی    41 2-8-بانکهای  ایران در مبارزه با پولشویی    43 2-9-مکانیزم های  پولشویی    47 2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد    49 2-10-1- پولهاي  خاكستري    49 2-10-2 پولهاي  سياه :    49 2-10-3- پولهاي  كثيف (پولهاي  آغشته به خون):    49 2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک    50 2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد:    51 2-12-2-حساب های وابستگان؛    52 2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛    53 2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛    53 2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛    54 12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛    54 2-12-7- حسابهای غیرفعال؛    55 2-12-7-1- نقل وانتقال پول    55 2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها    56 2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها    57 2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت)    58 2-12-7-5-اسمورفینگ:    58 2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی):    60 2-12-9-بانک هاي پوسته ای    61 2-12-10-شرکت های بیمه    62 2-12-11- صرافی ها    63 2-12-12-تجارت بین الملل    64 2-12-13-شعب اجاره ای    64 2-12-14-بازار اوراق بهادار    67 2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی:    67 2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران    73 2-15-آثار سوء  ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری:    77 2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری:    79 2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی    80 2-17-1-ريسك اعتباري    82 2-17-2-ريسک مشتري    83 2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از:    84 2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان:    89 2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم    91 2-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1:    92 2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری:    95 2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک:    98 2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي )تلفن ،سوئيفت و اينترنت(    99 2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري    100 2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها    101 2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی:    102 2-19-8-نگهداری سوابق:    104 2-20-واحد تطبیق:    108 2-20-1- الزامات واحد تطبیق:    109 2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان:    110 2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق:    112   منابع      25000 پولشویی در بانکها پولشویی در بانکداری الکترونیک پولشویی در نظام بانکی ایران مبارزه با پولشویی در بانک ها روشهای پولشویی در سیستم بانکی پولشویی الکترونیکی در نظام بانکی مقابله با پولشویی در سیستم بانکی مبانی نظری مقابله با پولشویی در سیستم بانکی
 • 19 پاورپوينت آشنایی با نرم افزار Excel نرم افزار
 • دانلود پاورپوينت آشنایی با نرم افزار Excel دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # نرم افزار حجم 335/9 کیلوبایت صفحه 19 فرمت ppt 9000 پاورپوينت آشنایی با نرم افزار…

 • 46 پاورپوینت شریعت کی سوگماد معارف اسلامی
 • دانلود پاورپوینت شریعت کی سوگماد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معارف اسلامی حجم 2/46 مگابایت صفحه 46 فرمت pptx 8000 پاورپوینت شریعت کی سوگماد دانلود پاورپوینت شریعت…

 • 42 پاورپوینت فقر و فساد موانع سرمایه داری و توسعه علوم سیاسی
 • دانلود پاورپوینت فقر و فساد موانع سرمایه داری و توسعه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم سیاسی حجم 125/18 کیلوبایت صفحه 42 فرمت pptx 11000 پاورپوینت فقر…

 • 19 پاورپوینت آشنایی با اهداف عملیات روانی درطرح تحریم های جدید علوم سیاسی
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با اهداف عملیات روانی درطرح تحریم های جدید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم سیاسی حجم 472/44 کیلوبایت صفحه 19 فرمت pptx 9000 پاورپوینت…

 • 65 نحوه تبیین نظام اخلاقی و بررسی ارتباط آن با دین و حقوق فقه،الهیات،معارف
 • دانلود نحوه تبیین نظام اخلاقی و بررسی ارتباط آن با دین و حقوق دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،الهیات،معارف حجم 452/65 کیلوبایت صفحه 65 فرمت docx 25000…

 • 92 گزارش دوره کارآموزی شرکت صنایع هواپیمایی صنعت ساخت موتورهای توربینی صنایع
 • دانلود گزارش دوره کارآموزی شرکت صنایع هواپیمایی صنعت ساخت موتورهای توربینی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # صنایع حجم 125 بایت صفحه 92 فرمت doc 22000 گزارش دوره…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *