133 سیستم حسابداری حسابداری

دانلود سیستم حسابداری

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 104 بایت صفحه 133 فرمت doc 27000 سیستم حسابداری دانلود پایان نامه سیستم حسابداری دانلود پایان نامه رشته حسابداری با عنوان سیستم حسابداری   چكیده :    حاصل سیستم اطلاعاتی حسابداری صورت های مالی اساسی می باشد و به همین دلیل بخش عمده ای از تئوریها ، تحقیقات و استانداردهای وضع شده در رشته حسابداری به صورت های مالی اساسی اختصاص دارد . در كشور ما نیز هم اینك به تجربه نمودن استانداردهای حسابداری پرداخته است. تحقیق در این زمینه از اولویت خاصی برخوردار است و به طور كلی هدف نهایی حسابداری تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان از خدمات حسابداری می باشد.استفاده كنندگان اطلاعات مالی به افردی اطلاق می شود كه انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت كنند یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند .   اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده كننده و برای مقاصد گوناگون به كار گرفته می شود . گروه های مختلف استفاده كننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی كه با واحد تجاری دارند غالبا” نیازمند انواع متفاوت اطلاعات نیز می باشند . در یك تقسیم بندی استفاده كنندگان مالی را می توان به دو گروه استفاده كنندگان داخلی و خارجی تقسیم نمود . یك گروه از استفاده كنندگان خارجی را سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه تشكیل می دهند و ابزار اصلی انتقال اطلاعات به این گروه صورت های مالی است. توان تجزیه و تحلیل و قدرت پیش بینی مهمترین عامل در تصمیمات سرمایه گذاری می باشد كه خود به عوامل متعددی از جمله قیمت سهام ، بازده سهام ، سود آتی ، ریسك و غیره بستگی دارد .      در این تحقیق سعی شده به بحث علل عدم استفاده از صورت های مالی تلفیقی در تصمیم گیری سرمایه گذاران پرداخته شود . جهت انجام این كار ، از نظرات 1 نفر از افراد جامعه آماری در دو گروه استفاده شده است . نتایج حاصله نشان داد كه از نظر نمونه آماری میان تهیه صورت های مالی تلفیقی و درك مدیران مالی از محتوا و تكنیك های این نوع صورت ها تفاوت معنی دار وجود دارد و عدم استفاده از این نوع صورت ها ناشی از عدم درك مكانیسم و تكنیك های پیچیده آنها توسط مدیران مالی شركت ها بوده است. بعلاوه نتایج حاصله حاكی از آن است كه یكی از علل عدم تهیه صورت های مالی تلفیقی كم اهمیت بودن آنها از نظر مراجع قانونی است .       کلمات کلیدی: اطلاعات مالی  صورتهای مالی بورس اوراق بهادار سیستم حسابداری     مقدمه:    حسابداری یك سیستم اطلاعاتی است. سیستم های اطلاعاتی حسابداری امروزه نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمانها داشته و در مجموعه محیط اقتصادی كشورها وظیفه ای با اهمیت دارند. بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم ها اتخاذ می شود،هم اكنون سهم عمده ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شركتها اختصاص دارد كه آن نیز به نوبه خود تحت تأثیر جدی ارقام و اطلاعات سیستم های حسابداری است بعلاوه مهمترین محصول سیستم حسابداری ،صورتهای مالی اساسی می باشند كه عمدتا” برای واستفاده افراد ذیعلاقه خارج از سازمان منتشر می گردد كه این افراد طیف گسترده ای را شامل می شوند،سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه ،تحلیل گران مالی، دولت ،مراجع قانونی یا اقتصاددانان، بورس اوراق بهادار، مشتریان ،فروشندگان كالا و خدمات و حتی رقبای اقتصادی هر یك به نوعی استفاده كننده گزارشات و صورتهای مالی می باشند.    البته بر اساس نظر هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی تصمیمات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و استفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروه های خارجی می باشد و به همین دلیل تصمیمات آنها دازای تأثیرات عمده ای در تخصیص منابع یك كشور است.              فهرست مطالب    فصل اول : كلیات  مقدمه                                          1 بیان موضوع                                     11 دلایل انتخاب موضوع                              12 هدف تحقیق                                       14 سؤالات تحقیق                                     15 متغیرهای تحقیق                                   15 فرضیات تحقیق                                    15 تعریف واژه های تحقیق                            16 خلاصه                                           19   فصل دوم : مفاهیم و بنیادهای نظری تحقیق  بخش اول : نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مقدمه                                          21 تصمیم گیری                                      23 اطلاعات و داده ها                               3 انواع اطلاعات                                   3 ویژگیهای اطلاعات                                33 ضرورت استفاده از اطلاعات مالی در تصمیم گیری       38 سیستم های اطلاعاتی                              4 ویژگیهای سیستم اطلاعات مدیریت                   4 نقش و اهمیت سیستم های اطلاعاتی                   47 مزایای سیستمهای اطلاعاتی                        5 نارسائیهای اطلاعاتی در تصمیم گیری                52 هدف صورتهای مالی                                 54 استفاده كنندگان صورتهای مالی و نیازهای اطلاعاتی   55 حسابداری یك سیستم اطلاعاتی                      6 انواع استفاده كنندگان از نتایج سیستم های اطلاعاتی حسابداری                                       62 مدیران به عنوان تهیه كنندگان اطلاعات مالی         63 مدیران به عنوان استفاده كنندگان اطلاعات مالی     65 سرمایه گذاران به عنوان استفاده كنندگان از اطلاعات مالی..                                          66 مراجع قانونی به عنوان استفاده كنندگان از اطلاعات مالی..                                          69 بخش دوم : مفاهبم و اصول اولیه صورتهای مالی تلفیقی صورتهای مالی                                     71 انواع صورتهای مالی و نقش اطلاع رسانی آن در تصمیم گیری صورتهای مالی تلفیقی                              72 انگیزه های اقتصادی برای تركیب واحدهای انتفاعی اشكال تركیب                                          75 الزامات تهیه صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی مجزا برای شركتهای تركیب شونده                           8 روشهای حسابداری تركیب واحدهای انتفاعی         84 ویژگیهای روش خرید                             84 ویژگیهای روش اتحاد منافع                       85 ضوابط بكارگیری روش اتحاد منافع                  86 چرا باید روش اتحاد منافع كنار گذاشته شود       91 نتیجه گیری                                    19   فصل سوم :نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه                                        112 موضوع تحقیق                                   112 متدلوژی تحقیق                                 113 فرضیات تحقیق                                  114 متغیرهای تحقیق                                 116 تعاریف نظری متغیرهای تحقیق                     117 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق                  122 جامعه آماری                                  123 نتایج تحقیق                                   126 پیشنهادات                                    131 فهرست منابع و ماخذ                           134   27 سیستم حسابداری اطلاعات مالی صورتهای مالی بورس اوراق بهادار دانلود پایان نامه سیستم حسابداری دانلود پایان نامه رشته حسابداری
 • 155 پاورپوینت نوسازی و دگرگونی سیاسی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت نوسازی و دگرگونی سیاسی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/6 مگابایت صفحه 155 فرمت pptx 25000 پاورپوینت نوسازی و دگرگونی سیاسی دانلود پاورپوینت…

 • 61 پاورپوینت آموزش تدریس فصل 1 ریاضی هشتم - یادآوری عددهای صحیح هشتم (دوره اول متوسطه)
 • دانلود پاورپوینت آموزش تدریس فصل 1 ریاضی هشتم - یادآوری عددهای صحیح دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هشتم (دوره اول متوسطه) حجم 8/47 مگابایت صفحه 61 فرمت…

 • 75 پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی و آشنایی با نرم افزار اقتصاد سنجی EViews کشاورزی و زراعت
 • دانلود پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی و آشنایی با نرم افزار اقتصاد سنجی EViews دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کشاورزی و زراعت حجم 1/95 مگابایت صفحه…

 • 23 پاورپوینت آشنایی با مدل های پیوند شیمیایی شیمی
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با مدل های پیوند شیمیایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # شیمی حجم 15/42 مگابایت صفحه 23 فرمت pptx 12000 پاورپوینت آشنایی با مدل های…

 • 49 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عملکرد بازرگانی مدیریت
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عملکرد بازرگانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 202 بایت صفحه 49 فرمت doc 22000 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش…

 • 78 پاورپوینت الگوها و روش های تدریس 78 اسلاید کامل مدیریت
 • دانلود پاورپوینت الگوها و روش های تدریس 78 اسلاید کامل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 896/41 کیلوبایت صفحه 78 فرمت pptx 15000 پاورپوینت الگوها و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *