132 پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و تربیتی با عنوان تأثیر وضع اقتصادی- اجتماعی خانواده در رشد كلامی كودكان 5 و 7 ساله تهرانی روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و تربیتی با عنوان تأثیر وضع اقتصادی- اجتماعی خانواده در رشد كلامی كودكان 5 و 7 ساله تهرانی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 101 بایت صفحه 132 فرمت doc 95000 پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و تربیتی با عنوان تأثیر وضع اقتصادی- اجتماعی خانواده در رشد كلامی كودكان 5 و 7 ساله تهرانی زبان همچون رشته‌ای فرهنگ گذشته و حال را بهم میپیونددامروزه نیز، ارتباط بین ملل دنیا با كمك گرفتن از عامل زبان صورت میگیرد از بین رفتن مرزها، علاوه برتكنولوژی پیشرفته، مرهون تبادل زبان در بین ملتهاست پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و تربیتی با عنوان تأثیر وضع اقتصادی- اجتماعی خانواده در رشد كلامی كودكان 5 و 7 ساله تهرانی   اگر زبان از جامعه انسانی گرفته شود چه خواهد شد؟ پاسخ این سئوال را با ذكر داستانی از تورات آغاز میكنم: در باب یازدهم تورات داستانی آمده است كه داستان برج با بل معروف است و مفهوم آن چنین است:در روزگاران كهن فرزندان آدم در روی كره زمین همه به یك زبان سخن میگفتند. سكنه با بل افرادی بسیار مغروروبی دین بودند. تا آنجا كه معتقد به داشتن قدرتی همسان خداوند بودند. با بلیها تصمیم گرفتند برج بلندی بسازند كه سر بر آسمان خدا بساید و نماینده قدرت آنها و به منزله مقابله با خداوند باشد. اما خداوند خیلی زود به آنها نشان داد كه بسیار توانا تر از آنها است و كاری كرد كه دیگر زبان یكدیگر را نفهمند.چون از فهم زبان یكدیگر ناتوان ماندند، ناچار در میان آنها تفرقه افتاد و از ساختمان برج دست كشیدند و بر روی كره پهناور زمین پراكنده شدند و برج نیمه كاره بابل همچنان بر جای ماند، همچون هشداری برای مردمان دیگر كه در عظمت خداوند تردید نداشته باشند.   اگر چه ممكن است داستان برج بابل افسانه‌ای بیش نباشد ولی در درون خود حقیقتی از نقش اجتماعی زبان بیان میكند و حتی میتوان گفت كه این افسانه بهتر از هر داستان واقعی نقش زبان را در گردش چرخ اجتماع بازگو میكند.زبان آنچنان در تار و پود زندگی ما تنیده‌است كه ما وجود آنرا بدیهی فرض می‌كنیم و آنقدر برای ما عادی شده است كه كمتر این زحمت را به خود میدهیم تا درباره كار و ساختمان آن اندیشه كنیم و از این رو به سختی میتوانیم مجسم نمائیم كه اگر زبان از جامعه انسانی گرفته شود چرخ اجتماع یكباره از حركت باز می‌ایستد،   جامعه انسانی از هم گسیخته میشود، تمدن و فرهنگ بشر نابود میشود و انسان به زندگی میلیونها سال قبل خود باز میگردد.زبان یكی از نهادهای بنیادی جامعه و از عناصر بسیار مهم در فرهنگ اجتماع است. اهمیت زبان در نقش آن، بعنوان انتقال دهنده فرهنگها بخوبی دیده میشود. تكامل اجتماعی انسان از طریق جامعه منتقل میشود و تنها وسیله‌ایكه جامعه برای این انتقال در اختیار دارد زبان است. زبان همچون رشته‌ای فرهنگ گذشته و حال را بهم میپیوندد.امروزه نیز، ارتباط بین ملل دنیا با كمك گرفتن از عامل زبان صورت میگیرد. از بین رفتن مرزها، علاوه برتكنولوژی پیشرفته، مرهون تبادل زبان در بین ملتهاست.       کلمات کلیدی: کودکان رشد كلامی همبستگی زبان و اجتماع وضع اقتصادی- اجتماعی خانواده       فهرست مطالب فصل اول 2 همبستگی زبان و اجتماع 3 تعریف زبان: 5 تأثیر محیط در پیشرفت زبان: 1 هدف تحقیق كنونی: 11 كاربرد تحقیق: 11   فصل دوم 13 مطالعات پیشین 14 شناخت تفكر و قدرت شناختی كودك بین 4 تا 7 ساله 22 1- خودمداری 23 كل بینی 24   فصل سوم 29 هدف تحقیق 31 زمینه تحقیق 33 رشد گویایی كودك در رابطه با امكانات زندگی: 38 رشد گویایی كودك و رابطه با در آمد خانواده: 39 فرضیه‌ها: 42 جمعیت تحقیق 43 روش بررسی: 45 معرفی تستهای پیاژه 48 معرفی نسبت گود نف 5 موقعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده: 57 تأثیر هوش در گویائی: 62   فصل چهارم 64 جداول شماره 1- آزمایش ثبات ذهنی سطح در میان كودكان 5 و 7 ساله در جنوب تهران بر اساس تست پیاژه 65 جدول شماره2- آزمایش ثبات ذهنی سطح در شمال تهران بر اساس تست پیاژه 65 جدول شماره3- تشخیص بقاء ذهنی ماده متصل در جنوب تهران بر اساس تست هوش پیاژه 66 جدول شماره 8- نمایش هوشی كودكان نمونه در شمال شهر- تست نقاشی گودنف 72   فصل پنجم 12 نتیجه گیری 13 نتیجه و بررسی تست‌های شناختی پیاژه 16 3- میزان همبستگی بین تستهای گودنف و پیاژه و همبستگی نقطه ای بین تست كلامی و تست پیاژه : 17 پیشنهادات 112   فصل ششم 116 خلاصه 117 فهرست مأخذ فارسی 124 مأخذ انگلیسی 126         95 رشد كلامی همبستگی زبان و اجتماع وضع اقتصادی اجتماعی خانواده دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و تربیتی با عنوان تأثیر وضع اقتصادی اجتماعی خانواده در رشد كلامی كودكان 5 و 7 ساله تهرانی رشد گویایی كودك و رابطه با در آمد خانواده همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و تربی
 • 35 پاورپوینت مشتري مداري و بررسي الگوي جلب رضايت مشتريان مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مشتري مداري و بررسي الگوي جلب رضايت مشتريان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 885/94 کیلوبایت صفحه 35 فرمت ppt 15000 پاورپوینت مشتري مداري…

 • 85 پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 113/25 کیلوبایت صفحه 85 فرمت docx 28000 پیشینه…

 • 184 ایدئولوژی چیست نوشته ژان بشلر توصیه شده برای مبحث لیبرالیسم حقوق
 • دانلود ایدئولوژی چیست نوشته ژان بشلر توصیه شده برای مبحث لیبرالیسم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 3/1 کیلوبایت صفحه 184 فرمت pdf 12000 ایدئولوژی چیست…

 • 46 دانلود تحقیق درباره معلم راهنما و کارایی تدریس word روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق درباره معلم راهنما و کارایی تدریس word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 141/41 کیلوبایت صفحه 46 فرمت docx 21000…

 • 20 پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی علل تاثیرگذار بر ترک شغل کارکنان مدیریت
 • دانلود پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی علل تاثیرگذار بر ترک شغل کارکنان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 197/63 کیلوبایت صفحه 20 فرمت docx 15000 پرسشنامه…

 • 67 انواع قراردادهای نفتی و بررسی تحولات صنعت نفت ایران قبل و بعد از انقلاب مهندسی نفت و شیمی
 • دانلود انواع قراردادهای نفتی و بررسی تحولات صنعت نفت ایران قبل و بعد از انقلاب دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نفت و شیمی حجم 240/8 کیلوبایت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *