132 پایان نامه كارشناسی بهداشت عمومی با عنوان تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشچویان دانشكده بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی در مورد اكستازی و عوارض ناشی بهداشت عمومی

دانلود پایان نامه كارشناسی بهداشت عمومی با عنوان تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشچویان دانشكده بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی در مورد اكستازی و عوارض ناشی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # بهداشت عمومی حجم 333 بایت صفحه 132 فرمت doc 65000 پایان نامه كارشناسی بهداشت عمومی با عنوان تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشچویان دانشكده بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی در مورد اكستازی و عوارض ناشی امروزه اعتیاد مشكل بزرگ جوامع است و معضلی است كه خانواده‌ها از آن هراس دارند اما دیری نیست كه بلای عظیم‌تری نازل شده و ناجی گول‌زننده با عنوان قرص‌های شادی‌بخش وارد بازار شده است پایان نامه كارشناسی بهداشت عمومی با عنوان  تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشچویان دانشكده بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی در مورد اكستازی و عوارض ناشی از مصرف آن در سال 1387     چكیده: امروزه اعتیاد مشكل بزرگ جوامع است و معضلی است كه خانواده‌ها از آن هراس دارند اما دیری نیست كه بلای عظیم‌تری نازل شده و ناجی گول‌زننده با عنوان قرص‌های شادی‌بخش وارد بازار شده است و این در حالی است كه عموم جامعه خصوصاً جوانان از عوارض مصرف این قرصها كه در اكثر موارد خطرآفرین نیز هست و گاه حتی یكبار مصرف آن باعث ایجاد عوارض بلندمدت می‌شود اطلاعی ندارند، همچنین سهولت دسترسی به این مواد و عدم آگاهی جوانان در این مورد آثار زیانبار آن را چندین برابر كرده است. لذا محققین این پژوهش با هدف ارائه آموزشهای لازم در این زمینه، سعی در تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان در قالب تحقیقی با عنوان تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان در مورد اكستازی و عوارض ناشی از مصرف آن دارند.     کلمات کلیدی: اعتیاد اكستازی قرص‌های شادی‌بخش متیلن دی اكسی متامفتامین (MDMA) دانشچویان دانشكده بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی     مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی 254 دانشجوی مقطع كارشناسی از دانشكده‌های بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه مشتمل بر چهار بخش: مشخصات دموگرافیك، سؤالات سنجش آگاهی، سؤالات سنجش نگرش و سؤالات مربوط به برخی رفتارها و ویژگی‌های جامعه مورد مطالعه بود. سؤالات مربوط به آگاهی و نگرش امتیازبندی گردید، همچنین روایی آن به روش اعتبار محتوا سنجیده شد، بدین صورت كه پرسشنامه توسط متخصصین و اساتید مربوط به موضوع مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاح و پایلوت پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. پس از تكمیل پرسشنامه‌ها، اطلاعات رمزگذاری شده و داده‌های اصلی بوسیله‌ی برنامه‌های Excell و Spss و با آزمون آماری T.Test و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.           فهرست مطالب چكیده 1 فصل اول 5 بیان مسأله 6   فصل دوم 11 – كلیات 12 تاریخچه 13 الگوی مصرف اكستازی 13 سیر مصرف اكستازی در ایران و جهان 15 بحران های بوجود آورنده توسط اكستازی 16 آسیبهای اجتماعی اكستازی17 جوانان و اكستازی 18 علائم، اثرات و عوارض اكستازی 19 پیشگیری اكستازی 22 – مروری بر مطالعات انجام شده در ایران و جهان 23 مروری بر مطالعات انجام شده در ایران 23 مروری بر  مطالعات انجام شده در جهان 27   فصل سوم 34 – اهداف پژوهش 35 هدف كلی 35 اهداف اختصاصی 35 – سوألات پژوهش 36 سوألات توصیفی پژوهش 36 فرضیات پژوهش 37 هدف كاربردی 38 تعریف مفاهیم و واژه های كلیدی 38 جدول متغیرها 4 مواد و روش ها 41 نوع مطالعه 41 تكنیك و روش جمع آوری اطلاعات 41 اعتبار و اعتماد پرسشنامه 41 ابزار گردآوری داده ها 42 جامعۀ مورد بررسی 43 روش نمونه گیری 43 روش تجزیه و تحلیل داده ها 43 نحوه اجرای پژوهش 44 رمزگذاری و امتیازبندی سوألات 44 ملاحظات اخلاقی 45 محدودیتهای پژوهش 46   فصل چهارم 47 – یافته های پژوهش 48 یافته های توصیفی پژوهش 48 یافته های تحلیلی پژوهش 61 بحث و نتیجه گیری 12 پیشنهادات 11 منابع و مأخذ 111 – پیوست 116 پرسشنامه 116   65 آسیبهای اجتماعی اكستازی علائم، اثرات و عوارض اكستازی متیلن دی اكسی متامفتامین (MDMA) دانشچویان دانشكده بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی دانلود پایان نامه كارشناسی بهداشت عمومی با عنوان تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشچویان دانشكده بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی در مورد اكستازی و عوارض ناشی از مصرف آن در سال 1387 مصرف اكستازی در ایران و جه
 • 29 پاورپوینت آشنایی با اصول و قوانین و مقررات بهداشت محیط مدیریت
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول و قوانین و مقررات بهداشت محیط دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 193/96 کیلوبایت صفحه 29 فرمت ppt 14000 پاورپوینت آشنایی…

 • 27 پاورپوینت برنامه ریزی منابع انسانی و مراحل آن پزشکی
 • دانلود پاورپوینت برنامه ریزی منابع انسانی و مراحل آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 227/64 کیلوبایت صفحه 27 فرمت pptx 23000 پاورپوینت برنامه ریزی منابع…

 • 53 دانلود تحقیق بانکداری با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق بانکداری با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 62/13 کیلوبایت صفحه 53 فرمت docx 11000 دانلود تحقیق بانکداری با فرمت ورد…

 • 50 پاورپوینت فیزیک در پزشکی پزشکی
 • دانلود پاورپوینت فیزیک در پزشکی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 318/51 کیلوبایت صفحه 50 فرمت pptx 6000 پاورپوینت فیزیک در پزشکی پاورپوینت فیزیک در پزشکی…

 • 98 عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام و نحوه جلوگیری از آن مدیریت
 • دانلود عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام و نحوه جلوگیری از آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 169/47 کیلوبایت صفحه 98 فرمت docx 29000…

 • 93 جزوه اتوماسیون در تولید فنی و مهندسی
 • دانلود جزوه اتوماسیون در تولید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 2/81 مگابایت صفحه 93 فرمت pdf 6500 جزوه اتوماسیون در تولید جزوه اتوماسیون…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *