132 پایان نامه كارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 82-1357 اقتصاد

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 82-1357

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # اقتصاد حجم 452 بایت صفحه 132 فرمت doc 95000 پایان نامه كارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 82-1357 اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیر قانونی انجام شده و در جایی ثبت نمی شوند فعالیت های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش خانوار، غیر رسمی ، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است  پایان نامه كارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 82-1357   چكیده: اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی از سال 197 برای سیاستگذاران به دلائل مختلفی مهم بوده است. وچود اقتصاد زیرزمینی بزرگ و درحال رشد، اندازه اقتصاد را كمتر از حد نشان میدهد و علامت وجود انحراف از بازار، مقررات دست و پاگیر و بالا رفتن مشكلات حكومت است و علائم نادرستی را در رابطه با وضعیت اقتصاد نشان میدهد كه به نتایج و سیاستهای پیشنهادی ناكارا منجر میشود. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از جنبه فرار مالیاتی، اثر بخشی سیاستهای پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد.      در این پژوهش، ضمن برشمردن روشهای مختلف سنجش حجم اقتصاد زیرزمینی، ابتدا با استفاده از روش رگرسیونی تقاضای پول نقد تانزی به برآورد اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی سالهای 82_1357پرداخته شد،  سپس روند مشاركت نیروی كار در اقتصاد زیرزمینی در دوره مذكور  با بهره گیری از روش آمارهای نیروی كار مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل آمد كه میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی دوره 26 ساله حدودا” 14درصد بوده كه نمایانگر رشد چشمگیر عملكرد این بخش از اقتصاد كشور است. لذا، لزوم بر تحقیقات جامعتر و بیشتری را در این زمینیه ایجاب مینماید.     کلمات کلیدی: اقتصاد زیرزمینی اقتصاد زیرمینی در ایران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP)   مقدمه: اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیر قانونی انجام شده و در جایی ثبت نمی شوند. فعالیت های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش: خانوار، غیر رسمی ، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است. طبیعت پنهانی اقتصاد زیرزمینی ، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل روبرو میسازد و به همین دلیل بیشتر روش های اندازه گیری رایج ، روش های تخمین غیر مستقیم این فعالیت هاست و با فروض محدود کننده بسیاری نیز همراه است. در دو دهه اخیر اندازه گیری حجم اقتصاد زیر زمینی و بررسی علل و آثار آن بیش از گذشته مورد توجه اقتصاد دانان واقع شده و بخش بزرگتری از ادبیات اقتصادی به نتایج و مطالعات صورت گرفته در این باره اختصاص یافته است. اگرچه شواهد و قراین حاکی از احتمال گستردگی حجم این پدیده در اقتصاد ایران است، اما مطالعات انجام شده پیرامون ماهیت حجم علل و آثار آن بر عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور محدود بوده است.          فهرست مطالب 1-فصل اول:تعاریف كلی و مفاهیم اقتصاد زیرزمینی  1-1-هدف از اجرای طرح 1-2-ضرورت اجرای طرح 1-3-فرضیات پژوهش 1-4-پرسشهای پژوهش 1-5-روش  پژوهش 1-6-ابهام در واژه شناسی  1-7-تاریخچه اقتصاد زیرزمینی  1-8-تعاریف اقتصاد زیرزمینی  1-9-تعریف اقتصاد زیرزمینی در برخی كشورها 1-1-دلائل پیدایش و رشد اقتصاد زیرزمینی  1-11-اثرات اقتصاد زیرزمینی    2-فصل دوم: روشهای اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی   2-1-رویكردهای مستقیم در رابطه با اقتصاد زیرزمینی     2-1-1-روش پرسشنامه به صورت نمونه ای    2-1-2-روش حسابرسی نمونه ای اظهارنامه های مالیاتی  2-2-رویكردهای غیرمستقیم در رابطه با اقتصاد زیرزمینی     2-2-1-روش آماری حسابهای ملی     2-2-2-روش نیروی كار  2-3-روش ترازهای پولی     2-3-1-روش نسبت ساده پول نقد     2-3-2-روش تقاضای پول نقد    2-3-3-روش معاملات  2-4-روش داده های فیزیكی      2-4-1رویكرد مدلی   3-فصل سوم: مروری بر كارهای انجام شده در سایر كشورها در رابطه با اقتصاد زیرزمینی   3-1-اقتصاد زیرزمینی در تركیه    3-1-1-رویكرد GDP    3-1-2-روش نسبت ساده پول در گردش    3-1-3-روش معاملات     3-1-4-روش تقاضای پول نقد 3-2-اقتصاد زیرزمینی در بلغارستان     3-2-1-  رویكرد الكتریسیته     3-2-2-روش پرسشنامه 3-3-اقتصاد زیرزمینی در باربادوس   3-3-1- روش تقاضای پول نقد   3-3-2- روش نیروی كار  3-4-اقتصاد زیرزمینی در كشورهای OECD 3-5-مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران    4-فصل چهارم : اقتصاد زیرمینی در ایران    4-1-عوامل موثر در ایجاد اقتصاد زیرزمینی در ایران  4-2-تعریف بخش غیررسمی در مطالعات تجربی ایران   4-3-تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران     4-3-1- روش تقاضای پول نقد    4-3-2-روش آمارهای نیروی كار 5-فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   5-1-نتیجه گیری   5-2- سخن پایانی   5-3-پیشنهادات           95 اقتصاد زیرزمینی اقتصاد زیرمینی در ایران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP) دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 821357 خرید پایان نامه كارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکا
 • 40 تحلیل اثرات متغیرهای منطقه ای در ظهور و سقوط طرحهای امنیتی در خلیج فارس علوم سیاسی
 • دانلود تحلیل اثرات متغیرهای منطقه ای در ظهور و سقوط طرحهای امنیتی در خلیج فارس دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم سیاسی حجم 52 بایت صفحه 40…

 • 15 پاورپوینت آمیزه های بازاریابی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت آمیزه های بازاریابی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 416/11 کیلوبایت صفحه 15 فرمت pptx 8000 پاورپوینت آمیزه های بازاریابی دانلود پاورپوینت آمیزه های…

 • 15 پاورپوینت رایانه و جرایم اینترنتی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت رایانه و جرایم اینترنتی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 2/48 مگابایت صفحه 15 فرمت ppt 12000 پاورپوینت رایانه و جرایم اینترنتی دانلود پاورپوینت…

 • 77 بررسی مقایسه ای محاربه با بغی و تروریسم فقه،الهیات،معارف
 • دانلود بررسی مقایسه ای محاربه با بغی و تروریسم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،الهیات،معارف حجم 170 بایت صفحه 77 فرمت doc 29000 بررسی مقایسه ای محاربه…

 • 18 دانلود پاورپوینت انار مدیریت
 • دانلود دانلود پاورپوینت انار دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/65 مگابایت صفحه 18 فرمت pptx 10000 دانلود پاورپوینت انار دانلود پاورپوینت انار دانلود پاورپوینت انار…

 • 31 فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری خودپنداره تحصیلی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری خودپنداره تحصیلی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 225/93 کیلوبایت صفحه 31 فرمت docx 19000…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *