128 پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی(پژوهشگری) با عنوان نگرش دانشجویان مجرد دختر دانشگاه آزاد(واحد رودهن)رشته علوم اجتماعی نسبت به ملاکهای انتخاب هم علوم اجتماعی

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی(پژوهشگری) با عنوان نگرش دانشجویان مجرد دختر دانشگاه آزاد(واحد رودهن)رشته علوم اجتماعی نسبت به ملاکهای انتخاب هم

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 44 بایت صفحه 128 فرمت doc 27000 پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی(پژوهشگری) با عنوان نگرش دانشجویان مجرد دختر دانشگاه آزاد(واحد رودهن)رشته علوم اجتماعی نسبت به ملاکهای انتخاب هم ازدواج اساس تشكیل خانواده است در حقیقت می توان گفت كه اگر ازدواج نبود، خانواده نبود، و اگر خانواده نبود، اجتماع نبود و اگر اجتماع نبود،فرهنگ و تمدن به وجود نمی‌آمد تمدن نتیجه اجتماع است پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی(پژوهشگری) با عنوان نگرش دانشجویان مجرد دختر دانشگاه آزاد(واحد رودهن)رشته علوم اجتماعی نسبت به ملاکهای انتخاب همسر   مقدمه: ازدواج اساس تشكیل خانواده است. در حقیقت می توان گفت كه اگر ازدواج نبود، خانواده نبود، و اگر خانواده نبود، اجتماع نبود و اگر اجتماع نبود،فرهنگ و تمدن به وجود نمی‌آمد. تمدن نتیجه اجتماع است و اجتماع مولد خانواده و خانواده ثمره ازدواج. بنابراین، اگر رشته مقدس زناشویی كه دلها را به هم پیوند می‌دهد و افراد مختلف را در مقدرات یكدیگر شریك می سازد، به تاخیر افتد و یا سستی پذیرد، خانواده دستخوش زوال می‌شود و جامعه و فرهنگ و تمدن در معرض خطر قرار می‌گیرد.    ازدواج، یك سنت دیرینه اجتماعی است كه از زمانهای بسیار قدیم،بلكه از آغاز زندگی بشر مرسوم بوده است. پیمانی است مقدس كه در بین تمام اقوام و ملل مذهبی و غیر مذهبی و در تمام اعصار و جوامع وجود داشته و دارد. در این پیمان مقدس زوجین یعنی زن و مرد زندگی مشترك را تأسیس می‌كنند و پیمان می بندند كه در كنار هم و یار و غمخوار یكدیگر باشند. ازدواج برای انسانها یك نیاز طبیعی است كه از آفرینش ویژه آنها سرچشمه می‌گیرد. چنان كه انسان به آب و غذا نیاز دارد، در سنین خاصی به ازدواج هم نیاز پیدا می‌كند. هر یك از دختر و پسر در سنین بلوغ احساس می‌كنند كه جنس مخالف را دوست دارند و خواستار وصال همدیگر هستند.ازدواج یك خواسته طبیعی است كه همه جوامع بشری و ادیان آسمانی بر آن صحه نهاده اند. خصوصاً دین اسلام پیروان خود را به ازدواج دعوت نموده و از عزوبت بر حذر می دارد.(امینی .1374،17)        کلمات کلیدی: ازدواج خانواده ملاکهای انتخاب همسر کارکردهای اجتماعی ازدواج     بیان مسئله  مسئله مورد بررسی این رساله معیارها و ملاکهای دانشجویان دختر رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد رودهن برای انتخاب همسر است. ازدواج هسته ایجاد كننده و عامل تشكیل خانواده است وچون خانواده عنصر اولیه اجتماع می‌باشد و ترقی و تعالی و پیشرفت تا انحطاط و تزلزل و سقوط بستگی به وضع و شرایط خانواده های تشكیل دهنده آن اجتماع دارد. پس مقتضی است راجع به ازدواج و شرایط آن از جهات مختلف بحث و گفتگو نمائیم تا با حل مشكلات ان بتوانیم مشكل اجتماع را حل نموده و امید داریم شاهد آینده بهتری برای نسل جدید باشیم.   در جوامع سنتی به واسطه كمی ابعاد جمعیتی كه دارند گرچه روابط بین دختر وپسر متكی بر قیود اجتماعی خاص می‌باشد اما به واسطه همبستگی اجتماعی بسیار محكمی كه بین افراد جامعه وجود دارد ارتباطات خانوادگی و ارتباط چهره به چهره بین دختر و پسر صورت می‌گیرد و لذا شاید مشكل چندانی از نظر همسر گزینی در میان جوانان وجود نداشته باشد بخصوص این كه بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی از نظر طبقاتی و چه از نظر سطح تحصیلات، اعتقادات، نظرات، ایده‌آلها، آداب و رسوم، سنتها، زبان و هماهنگی و همخوانی فرهنگی وجود دارد كه این امر باعث شده نظام خانواده در جوامع سنتی بسیار مستحكم بوده و طلاق در آن كمتر صورت گیرد.         فهرست مطالب   فصل اول: کلیات پژوهش     مقدمه……………………………………………………………..2       بیان مسئله………………………………………………………4     هدف یا اهداف پژوهش………………………………….6     اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………….6       انگیزه های پژوهشگر………………………………………7       سئوالات تحقیق……………………………………………..8       تعریف مفاهیم………………………………………………..8   فصل دوم: ادبیات، نظریه وپیشینه       ادبیات……………………………………………………………12       مفهوم وتعریف خانواده………………………………….13       کارکردهای اجتماعی ازدواج…………………………14       مهمترین ملاکها و معیارهایی که در ازدواج باید در نظر گرفت…..15       اهداف و انگیزه های ازدواج………………………….22       اهداف و انگیزه های کاذب…………………………..27       عشق چیست؟………………………………………………28       روشهای عشق زن و مرد………………………………3        موانع ازدواج و علل تأخیر آن………………………33       پیامدهای منفی ازدواج زود هنگام………………39       نظریه ها……………………………………………………….42       پیشینه………………………………………………………….46   فصل سوم: فرآیند پژوهش       روش پژوهش……………………………………………….49       جامعه آماری………………………………………………..49       نمونه ها و روش نمونه گیری………………………49       روش جمع آوری اطلاعات (ابزار پژوهش)……49       چگونگی تعیین روایی…………………………………5       روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………..5   فصل چهارم: یافته های پژوهش       تعریف علم آمار……………………………………………52   فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد       بحث و نتیجه گیری……………………………………8       محدودیت ها ومشکلات پژوهش………………..81       پیشنهادات…………………………………………………..15       خلاصه پژوهش……………………………………………11       منابع……………………………………………………………115 پیوست       پرسشنامه…………………………………………………….121     27 ازدواج ملاکهای انتخاب همسر کارکردهای اجتماعی ازدواج دانلود پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی(پژوهشگری) با عنوان نگرش دانشجویان مجرد دختر دانشگاه آزاد(واحد رودهن)رشته علوم اجتماعی نسبت به ملاکهای انتخاب همسر نگرش دانشجویان مجرد دختر نسبت به ملاکهای انتخاب همسر انجام پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی خرید پایان نامه کارشناسی رشته علوم
 • 40 پاورپوينت معرفی بيماری بلاست برنج و بیماری های گیاهان دیگر کشاورزی و زراعت
 • دانلود پاورپوينت معرفی بيماری بلاست برنج و بیماری های گیاهان دیگر دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کشاورزی و زراعت حجم 1/12 مگابایت صفحه 40 فرمت ppt 13000…

 • 21 بررسی حقوقی مالکیت فکری و ابعاد آن در قوانین حقوق
 • دانلود بررسی حقوقی مالکیت فکری و ابعاد آن در قوانین دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 40 بایت صفحه 21 فرمت doc 15000 بررسی حقوقی مالکیت…

 • 90 پاورپوینت احیای قلبی ریوی CPR Cardiopulmonary Resuscitation مدیریت
 • دانلود پاورپوینت احیای قلبی ریوی CPR Cardiopulmonary Resuscitation دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/42 مگابایت صفحه 90 فرمت pptx 19000 پاورپوینت احیای قلبی ریوی CPR…

 • 9 پاورپوینت آموزشی فصل 8 صفحه 152 ریاضی ششم ابتدایی ششم ابتدایی
 • دانلود پاورپوینت آموزشی فصل 8 صفحه 152 ریاضی ششم ابتدایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # ششم ابتدایی حجم 74/27 کیلوبایت صفحه 9 فرمت pptx 5000 پاورپوینت آموزشی…

 • 81 فصل دوم پایان نامه پیش بینی تقاضای برق با داده کاوی رشته فناوری اطلاعات (IT)
 • دانلود فصل دوم پایان نامه پیش بینی تقاضای برق با داده کاوی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # رشته فناوری اطلاعات (IT) حجم 323/48 کیلوبایت صفحه 81 فرمت…

 • 64 پاورپوینت کارگاهی آموزش کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست و انرژی های نو مهندسی شیمی
 • دانلود پاورپوینت کارگاهی آموزش کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست و انرژی های نو دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی شیمی حجم 4/6 مگابایت صفحه 64 فرمت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *