127 گزارش کارآموزی رشته برق و الکترونیک با عنوان برق برق، الکترونیک، مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی رشته برق و الکترونیک با عنوان برق

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 228 بایت صفحه 127 فرمت doc 14500 گزارش کارآموزی رشته برق و الکترونیک با عنوان برق دانلود گزارش کارآموزی رشته برق و الکترونیک با عنوان برق دانلود گزارش کارآموزی رشته برق و الکترونیک با عنوان برق         تاریخچه اگر كسی بخواهد كه تاریخ علم الكتریسیته را تا قرن ششم قبل از میلاد بكشا ند. بر او خرده نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گرفت زیرا در آن عصر كهربا و مغناطیس و برخی از خاصیتهای این دو ماده شنا‌خته شده بود و این سخن از طا لس ملطی  روایت شده است كه گفته بود «مغناطیس در خود روحی دارد، چه آهن را به جنبش در می آورد .» اما در واقع الكتریسیته از تاریخ 1785 میلادی كه كولن  قانون اصلی الكتریسیته ساكن را یافت و شباهت بسیار نزدیك آن را با قانون جاذبة عمومی نشان داد  آغاز می‌شود.    از این زمان تا سال 1871 كه گرم ماشین برقی خود را اختراع كرد 86 سال طول كشید. انرژی، استعداد یك سیستم برای انجام دادن كار خارجی است . تأثیر گذاری هر عامل بر محیط اطرا فش به همین استعداد بستگی دارد. در میان تأثیر گذاران بر محیط، انسان از این امتیاز شگرف بر خوردار است. كه می‌تواند با به كار بردن تمهیداتی، حاملهای انرژی را به خد مت خود در آورد و از استعداد كارزایی آنها در راههای مطلوب خودش سود ببرد. انسان این مهم را به اختراع دستگاههای لازم تحقق بخشیده است. این دستگاهها واسطه‌ای هستند كه گونه خاصی از انرژی را به گونه‌ دیگر تبدیل می‌كند به نحوی كه از نظر كاربرد قابل استفاده و مطلوب باشد.   ماشینهای ساده مانند اهرم، چرخ، اره، چكش و سطح شیب دار از دیرباز توسط بشر شناخته شده بودند و كار آنها اساساً تغییر شكل انرژی مكانیكی حاصل از نیروی عضلانی بود. با گذ شت زمان و متنوع شدن نیاز بشر به انرژی انواع دیگری از ماشینها كه تبدیلات پیچیده تری را انجام می‌دادند اختراع شد. ماشینهای تازه، علاوه بر آنكه استفاده از انرژی عضلانی انسان را متنوعتر و كار آمد‌تر ساختند، توانستند منابع دیگری در بیرون از وجود انسان را نیز مهار كنند و به خدمت او در آورند.   ماشینهای بافندگی دستی، آسیابهای بادی و آبی و كشتیهای بادبانی را می توان از این زمره محسوب داشت. دستیابی بدین گونه منابع انرژی، گام بزرگی در راه فراتر رفتن انسان از محدودة امكانات بدنی وی بشمار می‌رفت. ولی چون سیستمهای بكار رفته، نسبت به انرژی قابل استحصال از آنها بسیار حجیم بودند، ماشینها هم می‌بایست به همان نسبت حجیم و بزرگ باشند و همین امر محدودیتهای بسیاری را بر كم و كیف و كارائی ماشینها تحمل می كرد.   بنابراین، توجه دانشمندان به ساخت ماشینهایی كه بتوانند منابع انرژی متراكم را به كار گیرند معطوف شد. اختراع ماشین بخار در سال 1764 میلادی توسط جیمز وات ، منشأ تحولی سریع و شدید در صنعت گردید. وجه تمایز این ماشین جدید با ماشینهای قبلی در این بود كه با حجم بسیار مختصری می‌توانست انرژی متراكم در سوخت را به انرژی از نوع دلخواه (مكانیكی) تبدیل كند.   استفاده از ماشین بخار در وسائط نقلیه و كارخانه‌ها به سرعت پیشرفت نمود. در كارخانه ها، با سود جستن از یك محور انتقال انرژی و با كمك تعدادی چرخ فلكه و تسمه، انرژی مكانیكی را از ماشین بخار در یا فت و بین دستگاههای مصرف كننده توزیع می كردند و با این روش توانستند انرژی حاصل از ناشین بخار را مهار سازند.   ماشین بخار تا 14 سال پس از اختراع آن، یكه تاز میدان بود و در عین حال، تلاش در   راه دستیابی به ماشینهای كار آمد‌تر ادامه داشت.مثلاً : – در سال 1876 نیكولاس آگرست اوتو  ماشین چهار زمانة خود را كه با گاز كار می‌كرد اختراع نمود . – در سال 1892 رودلف دیزل  موتور اختراعی خود را به ثبت رسانید . – از اواخر قرن نوزدهم توربینهای بخاری و آبی باری تهیة انرژی مكانیكی از انرژیهای حرارتی و پتانسیل وارد بازار شدند. 1-2- پیدایش صنعت برق در جهان در میان همة وسایلی كه برای تهیه و تبدیل انرژی ابداع شد، برندة نهائی را باید ماشینهای تولید مصرف كنندة انرژی برقی دانست. قوانین اساسی الكتریسیته را كولن در سال 1785 عرضه كرد در سال 18 ولتا  پیل الكتریكی را اختراع نمود و بالاخره در سال 1871 با اختراع ماشین گرام راه برای تبدیل كلان انرژی مكانیكی به الكتریكی و بالعكس باز گردید.           کلمات کلیدی: برق گزارش کارآموزی تاریخچه برق علم الکتریسیته             فهرست مطالب مقدمه……………………………………………………………………………… 1   فصل اول – تاریخچه برق تاریخچه…………………………………………………………………………… 3 پیدایش صنعت برق در جهان……………………………………………………….. 4   آشنایی ایرانیان با صنعت برق……………………………………………………… 5   فصل دوم – نخستینها: اولین مولد برق در ایران………………………………………………………….. 1 متن دستخط امین السلطان………………………………………………………… 11   فصل سوم – كارخانه برق حاج امین الضرب: نخستین كارخانه برق شهری در ایران……………………………………………… 14 محل و مشخصات اولین كارخانه برق………………………………………………. 14 برقراری انشعاب و نحوه وصول مطالبات…………………………………………… 16 تشكیلات، حقوق، ‌تجهیزات و غیره…………………………………………………. 17   فصل چهارم – شکل گیری برق در شهرستانها: برق در همدان و نخستین نیروگاه آبی…………………………………………….. 21 برق در مشهد…………………………………………………………………….. 22 فصل پنجم – صنعت برق تا بیش از تاسیس وزارت آب و برق صنعت برق در برنامه اول عمرانی كشور……………………………………………. 25 صنعت برق در برنامه دوم عمرانی…………………………………………………. 27   مراحل ساخت ماشین سیم وكابل سازی…………………………………………….. 29 قطعات منفرد دستگاه راد و مبالغ آن……………………………………………… 32 قطعات منفرد فاین و مبالغ آن……………………………………………………. 33 قطعات منفرد اكسترودر و مبالغ آن………………………………………………. 34 فرآیند تولید سیم سازی………………………………………………………….. 35   طبقه بندی شركتهای تجارتی…………………………………………………….. 36 فهرست حسابها…………………………………………………………………… 39 مبانی نظری و مفاهیم اساسی حسابداری…………………………………………. 46       فصل انبار……………………………………………………………………….. 54 طرح سیستم تعیین موقعیت موجودی……………………………………………… 56 برگ درخواست جنس از انبار  …………………………………………………… 59 سازمان انبارها………………………………………………………………….. 63       فصل حقوق و دستمزد……………………………………………………………. 65 لیست حقوق و دستمزد دی ماه…………………………………………………… 74 لیست حقوق و دستمزد بهمن ماه………………………………………………….. 82 لیست حقوق و دستمزد اسفند ماه…………………………………………………. 89   فعالیت یكماهه دی ماه…………………………………………………………… 98 تراز آزمایشی دی ماه…………………………………………………………… 11 فعالیت یكماهه بهمن ماه………………………………………………………… 13 تراز آزمایشی بهمن ماه…………………………………………………………. 16 فعالیت یكماهه اسفند……………………………………………………………. 18 تراز آزمایشی اسفند ماه………………………………………………………… 11 اصلاحات……………………………………………………………………….. 112 کارت موجودیها ………………………………………………………………… 113 صورت سود  وزیان……………………………………………………………… 12 صورتحساب سرمایه …………………………………………………………….. 122 تراز نامه……………………………………………………………………….. 123 نسبتها …………………………………………………………………………. 125 صورت گردش وجوه نقد………………………………………………………… 126   145 تاریخچه برق صنعت برق تا بیش از تاسیس وزارت آب و برق صنعت برق در برنامه های عمرانی كشور مراحل ساخت ماشین سیم و كابل سازی شکل گیری برق در شهرستانها دانلود گزارش کارآموزی دانلود گزارش کارآموزی برق دانلود گزارش کارآموزی مهندسی برق
 • 31 پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری در قالب 31 اسلاید مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری در قالب 31 اسلاید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/69 مگابایت صفحه 31 فرمت pptx 15000 پاورپوینت مدیریت ارتباط…

 • 36 پروپوزال ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها مدیریت
 • دانلود پروپوزال ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 53 بایت صفحه 36 فرمت doc 19000 پروپوزال…

 • 43 پاورپوینت جایگذاری بتن بدون قالب بندی معماری
 • دانلود پاورپوینت جایگذاری بتن بدون قالب بندی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 2/58 مگابایت صفحه 43 فرمت pptx 18000 پاورپوینت جایگذاری بتن بدون قالب بندی…

 • 51 مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 236/63 کیلوبایت صفحه 51 فرمت docx 27000 مدل ها…

 • 28 پاورپوینت توسعه و مفهوم آن مدیریت
 • دانلود پاورپوینت توسعه و مفهوم آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 632/97 کیلوبایت صفحه 28 فرمت ppt 21000 پاورپوینت توسعه و مفهوم آن دانلود پاورپوینت…

 • 48 مبانی نظری و پیشینه تحقیق تسهیم دانش 48 صفحه مدیریت
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تسهیم دانش 48 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 122 بایت صفحه 48 فرمت doc 21000 مبانی نظری و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *