125 پایان نامه کارشناسی ادبیات،علوم اجتماعی و جامعه شناسی با عنوان تاملی بر جامعه شناسی مفاهیم و مضامین ادب فارسی در اندیشه‌های عطار نیشابوری تاریخ و ادبیات

دانلود پایان نامه کارشناسی ادبیات،علوم اجتماعی و جامعه شناسی با عنوان تاملی بر جامعه شناسی مفاهیم و مضامین ادب فارسی در اندیشه‌های عطار نیشابوری

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تاریخ و ادبیات حجم 113 بایت صفحه 125 فرمت doc 35000 پایان نامه کارشناسی ادبیات،علوم اجتماعی و جامعه شناسی با عنوان تاملی بر جامعه شناسی مفاهیم و مضامین ادب فارسی در اندیشه‌های عطار نیشابوری جامعه شناسی مفاهیم و مضامین ادب فارسی در اندیشه‌های عطار نیشابوری دانلود پایان نامه کارشناسی رشته ادبیات تاملی بر جامعه شناسی مفاهیم و مضامین ادب فارسی در اندیشه‌های عطار نیشابوری *قابل استفاده برای رشته های علوم اجتماعی و جامعه شناسی   مقدمه  شیخ عطار یكی از مردان بزرگ ادبی و عرفانی ماست كه شایستگی لقب انسان كامل را دارد. روح او منبعی سرشار از حكمت و دانش بود. تن و جان خود را وقف عبادت خالق و خدمت مخلوق كرد. هم كار می‌كرد و هم شعر می‌گفت و كتاب می‌نوشت. نه اینكه شعر و شاعری را وسیله كسب مال و جاه قرار دهد و تسوف و قلندری را دست آویز تنبلی و تن آسایی از كار طبابت و داروخانه سازد، هم كسب معیشت می‌كرد و هم خدمت به خلق. طبع وقاد و زبان سحر انگیز شاعرانه و قلم توانا و سخار او در نویسندگی، همه حرف تعلیم و تربیت و تذهیب اخلاق جامعه بشری شد.    نمونه‌ای از احوال خود را در اواخر منظومه منطق الطیر به این زبان بیان می كند:  چو زنان خشك گیرم سفره پیش  تر كنم از سوژیای چشم خویش  من نخواهم نان هر ناخوش منش  بس بود این نانم و این نام خودش  من ز كس بر دل كجا بندی نهم  نه طعام هیچ ظالمی را خورده‌ام  نام هر دونی خداوندی نهم  نه كتابی را تخلص كرده‌ام  همت عالیم، ممدوحم بس است  قوت جسم و قوت روحم بس است  نه هوای لقمه سلطان مرا  نه قفا و سیلی دربان مرا     زنان الگوی همه نقش و جایگاه زن یا مرد در معادلات اجتماعی و زن هر كدام در تغییر و تحول اجتماعی، یكی از چالش‌های دیرینه انسان متفكر در طول قرون و اعصار بوده است. در بستر زمان و تطور تاریخی تغییر نگرش‌ها و باورهای فردی- اجتماعی، این نقش دستخوش تحولات چشمگیری گردیده كه گاه شكل ستیزه به خود گرفته و هر جنس علیه دیگر جبهه‌گیری كرده و با تمسك و سوء استفاده از تمامی ابزارهای انسانی و مادی (اندیشه و تكنولوژی) و حتی روحانی و دینی (آموزه‌ها و غلط‌های مصطلح، روایات جعلی) اقدام به اثبات برتری جنسیت خود نموده است. این انگاره‌های ذهنی و باورهای اجتماعی گاه چنان جامه استدلال و منطق بر قامت اندیشه و سنت پوشانده است كه نام آوران عرصه تعقل و تدبر را به غلط افكنده است و جملاتی از آنان در حافظه ثبت گردیده كه متفكران عصر جدید را نیز بعضاً با تردید جدی روبرو می‌سازد.      واژه‌های كلیدی: ادب فارسی كتاب سیمای جامعه اندیشه‌های عطار نیشابوری  علوم اجتماعی و جامعه شناسی         فهرست مطالب   بخش اول: مفهوم عشق و زن در آثار عطار  مقدمه: زنان الگوی همه  فصل اول: عشق و زن در آثار عطار  فصل دوم: زن پارسا و پارسایی زنان  فصل سوم: زن و نقش مادری  فصل چهارم: پیر زنان خردمند    بخش دوم: تاملی بر جامعه شناسی دعا و نیایش‌های عطار نیشابوری مقدمه  فصل اول: دیدگاه عطار درباره دعا و نیایش  دینداری و بیان عقاید  فصل دوم: محتوا و مضمون نیایشهای عطار  الف- عظمت خالق  ب- مخمر مخلوق  ج- عشق محبوب  فصل سوم: تجلی شخصیت دینی عطار در دعاهای او  ارزش تعلقات عالم و آرزوهای دور و دراز  تبیین راه و نحوه سلوك سالك    بخش سوم: آسیبهای اجتماعی در اندیشه عطار نیشابوری  مقدمه: اهمیت مسائل اخلاقی و اجتماعی  فصل اول: تاملی بر مفهوم خشونت علیه زنان  فصل دوم: از نگاه جامعه شناسی ادبیات خشونت علیه زنان    بخش چهارم: رهبری و رهروی در منطق الطیر عطار  مقدمه: طنز از نظر عطار  فصل اول: گفتگو میان رهبر با رهروان  فصل دوم: شرایط رهبری  فصل سوم: حكومت و رهبری  فصل چهارم: صفات رهبر  الف- معرفت و عرفان  ب- اطاعت و بندگی  ج- دوری از كبر  د- نظر رحمانی  فصل پنجم: صفات رهروی  فصل ششم: اطاعت از رهبری  فصل هفتم: هدایت- رهبر و هدایتگری رهرو   بخش پنجم فصل اول: واژه‌ها و نمادها از دیر كار  روش و صنایع عطار  عقل ستیزی در ادبیات عطار  نظریه وحدت وجود عرفانی درباره عشق  زبان قصه‌ها بر عشق عطار حكایت لیلی و مجنون  فصل دوم: مفاهیم اجتماعی  فصل سوم: سیمرغ- بزرگترین مفهوم اجتماعی حكایات اجتماعی منطق الطیر    35 ادب فارسی كتاب سیمای جامعه اندیشه های عطار نیشابوری تاملی بر جامعه شناسی مفاهیم و مضامین ادب فارسی در اندیشه‌های عطار نیشابوری مفهوم عشق و زن در آثار عطار جامعه شناسی دعا و نیایش‌های عطار نیشابوری آسیبهای اجتماعی در اندیشه عطار نیشابوری دانلود پایان نامه رشته ادبیات فارسی
 • 43 پاورپوینت آموزش بیمار و مهارت توضيح شفاهی پرستاری
 • دانلود پاورپوینت آموزش بیمار و مهارت توضيح شفاهی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پرستاری حجم 4/95 مگابایت صفحه 43 فرمت pptx 16000 پاورپوینت آموزش بیمار و مهارت…

 • 40 پاورپوینت آشنایی با مفهوم انسان شناسی محیط زیست و صاحب نظران در این زمینه جغرافیا
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم انسان شناسی محیط زیست و صاحب نظران در این زمینه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # جغرافیا حجم 2/43 مگابایت صفحه 40 فرمت…

 • 52 شرطی سازی ارزشی و بررسی رویکردهای نظری آن روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود شرطی سازی ارزشی و بررسی رویکردهای نظری آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 98/01 کیلوبایت صفحه 52 فرمت docx 24000 شرطی…

 • 29 پاورپوینت سخت افزار کامپیوتر و سیر تکاملی سخت افزار کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت سخت افزار کامپیوتر و سیر تکاملی سخت افزار دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 275/46 کیلوبایت صفحه 29 فرمت pptx 15000 پاورپوینت…

 • 46 پاورپوینت تحقيق در پرستاری مدیریت
 • دانلود پاورپوینت تحقيق در پرستاری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 660/43 کیلوبایت صفحه 46 فرمت pptx 15000 پاورپوینت تحقيق در پرستاری دانلود پاورپوینت تحقيق در…

 • 108 دانلود پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • دانلود دانلود پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی و علوم ورزشی حجم 335/86 کیلوبایت صفحه 108 فرمت pptx 20000 دانلود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *