124 پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 416 بایت صفحه 124 فرمت doc 29000 پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان در این تحقیق به بررسی رابطة هوش و خلاقیت و همچنین مقایسة بهرة ‏هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است‏ پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان کامل و جامع به صورت آپدیت شده در قالب 124 صفحه به همراه یک عدد مقاله با عنوان خلاقیت در میان دانش آموزان و موانع آن       چكیده : در این تحقیق به بررسی رابطة هوش و خلاقیت و همچنین مقایسة بهرة ‏هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.‏ در این پژوهش چهار فرضیه مطرح گردیده است.‏   ‏1-‏بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر همبستگی وجود ‏دارد. نتایج تحیق حاضر نشان می‌دهد كه ضریب همبستگی محاسبه شده بین ‏بهرة هشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر (43%) كه در سطح (1%) می‌باشد، ‏ معنادار  می‌باشد. ‏   ‏2-‏بین میزان بهرة هوشی و  خلاقیت دانش‌آموزان دختر همبستگی وجود ‏دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد كه ضریب همبستگی محاسبه شده بین ‏میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌ آموزان دفتر (9%) كه در سطح (1%) ‏می‌باشد، معنادار است.‏   ‏3-‏ بین میزان بهرة هوشی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. ‏نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد كه ‏t  ‎‏ محاسبه شده میزان بهره هوشی دانش ‏آموزان دختر و پسر (575/) در سطح (5/) معنادار نیست، یعنی بین آنها ‏تفاوت معناداری وجود ندارد.‏   ‏4-‏بین میزان خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج ‏تحقیق حاضر نشان می‌دهد كه ‏t‏ محاسبه شده میزان خلاقیت دانش‌آموزان ‏دختر و پسر (8/2) در سطح (5/) معنا‌دار می‌باشد.‏       کلمات کلیدی: هوش خلاقیت رابطه بین هوش و خلاقیت همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان     مقدمه : با اینكه روان‌شناسان و محققین در اهمیت خلاقیت در بین افراد اجتماع پی ‏برده‌اند، با این وصف خلاقیت از جمله موضوعاتی است كه در تحقیقات علمی ‏كمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این علامت ممكن است به دلایل زیر باشد.‏   ‏1-‏وجود عقاید سنتی مبتنی بر ارثی بودن این پدیده و بی‌اثر بودن تربیت بر ‏روی آن.‏   ‏2-‏قامت افرادی كه دارای این قدرت هستند و توجه محققین در ‏پدیده‌هایی كه اكثریت را در بر می‌گیرد.‏   ‏3-‏اعتقاد به اینكه افراد باهوش در زندگی موفق‌تر از افراد خلاق هستند، به ‏دلیل آنكه اكثر آنها تحصیلات عالی كرده و در رفاه مادی به سر می‌برند، در ‏صورتیكه افراد خلاق اغلب در فقر زندگی می‌كنند، از نظر اقتصادی در تنگنا ‏بوده و در فقر هم می‌میرند و در نتیجه نبودن رغبتی در پرورش افراد خلاق ‏بوجود می‌آید.‏   ‏4-‏مطالعه و اندازه‌گیری خلاقیت بسیار مشكل است.‏       فهرست مطالب :   چكیده تحقیق  فصل اول : كلیات تحقیق مقدمه 4 بیان مسئله 8 اهمیت تحقیق 1 اهداف تحقیق 1 فرضیه‌های تحقیق 11 تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها 11   فصل دوم :  (ادبیات و پیشینه تحقیق) تعریف خلاقیت 14 ماهیت استعداد خلاق 16 رابطة خلاقیت و محیط خانوادگی 18 مردان و زنان خلاق 19 روشهای پرورش خلاقیت 2 عوامل موثر بر خلاقیت‌ 22 تمركز به عنوان كلید خلاقیت 25 برای پرورش خلاقیت كنكاش مغزی بهترین خلاقیت است 25 محیط مساعد برای ایجاد رفتار خلاق 28 عواملی كه مانع خلاقیت می‌شوند 29 خلاقیت و هوش 33 هوش چیست 38 تقسیمات و طبقه‌بندی هوش 38 عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش 4 تحقیقات انجام شده 45   فصل سوم : (روش اجرای تحقیق جامعه آماری 49 نمونه و روش نمونه‌گیری ابزار اندازه‌گیری (اعتبار آزمون) 49 روش جمع‌آوری اطلاعات 51 روش آماری 52   فصل  چهارم : (تجزیه و تحلیل داده‌ها) توصیف داده‌ها 54   فصل پنجم : مقدمه 62 خلاصة تحقیق 62 یافته‌های تحقیق 3 پیشنهادها 65 محدودیتها 66   فصل ششم : ‎– ‎ذهن انسان چگونه درگیر خلاقیت می شود ؟ ‏98‏ ‎– ‎فیزیک کوانتوم خلاقیت را چگونه تشریح می کند ؟ ‏11‏ ‎– ‎علم روانشناسی میل به خلاقیت را چگونه توجیه می کند ؟ ‏15‏ ‎– ‎چگونه بدانیم که در نقظه «فلو» هستیم؟ ‏11‏ ‏۷‏‎ ‎معیار برای فلو وجود دارد‎ :‎ ‏11‏ منابع‎ :‎ ‏113‏ ضمائم     فهرست جداول جدول 1-4 میانگین و انحراف استاندارد دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقیت 54 جدول 2-4 میانگین و انحراف استاندارد دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقیت 54 جدول 3-4 آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقیت 58 جدول 4-4 آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقیت 59 جدول 5-4 آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزة هوش 59 جدول 6-4 آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزة خلاقیت 6   فهرست نمودارها  نمودار شماره 1 : نمودار چند ضلعی نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در حوزة هوش 55 نمودار شماره 2: نمودار چند ضلعی نمرات دانش آموزان دختر و پسر در حوزة خلاقیت 55                 نمودار شماره 3: نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزة هوش 56 نمودار شماره 4 : نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزة خلاقیت 56             نمودارشماره 5 : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزة هوش       57    نمودار شماره 6 : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزة خلاقیت 57       29 پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان هوش خلاقیت رابطه بین هوش و خلاقیت همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان پایان نامه رشته روانشناسی پایان نامه روانشناسی فروشگاه ساز فایل همکاری در فروش همکاری در فروش فایل
 • 33 پاورپوینت معنی و مفهوم ریسک و دو جز تشکیل دهنده آن مدیریت
 • دانلود پاورپوینت معنی و مفهوم ریسک و دو جز تشکیل دهنده آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/3 مگابایت صفحه 33 فرمت pptx 9000 پاورپوینت…

 • 26 دانلود پاورپوینت مدیریت محصول در بازاریابی ورزشی مدیریت
 • دانلود دانلود پاورپوینت مدیریت محصول در بازاریابی ورزشی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/15 مگابایت صفحه 26 فرمت pptx 18000 دانلود پاورپوینت مدیریت محصول در…

 • 30 پاورپوینت عوامل اصلی تعیین کننده مهندسی ارزش فنی و مهندسی
 • دانلود پاورپوینت عوامل اصلی تعیین کننده مهندسی ارزش دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 3/37 مگابایت صفحه 30 فرمت ppt 33000 پاورپوینت عوامل اصلی…

 • 55 پاورپوینت آموزشی کنترل فرآيند آماری آمار
 • دانلود پاورپوینت آموزشی کنترل فرآيند آماری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # آمار حجم 1/27 مگابایت صفحه 55 فرمت ppt 17000 پاورپوینت آموزشی کنترل فرآيند آماری دانلود پاورپوینت…

 • 57 دانلود تحقیق مدیریت منابع انسانی و رویکردهای مرتبط با آن با فرمت ورد تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق مدیریت منابع انسانی و رویکردهای مرتبط با آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیتی حجم 152/95 کیلوبایت صفحه 57 فرمت doc…

 • 60 پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت 60 اسلاید مدیریت
 • دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت 60 اسلاید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 46/77 کیلوبایت صفحه 60 فرمت ppt 22000 پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *