122 پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها عمران

دانلود پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 101 بایت صفحه 122 فرمت doc 45000 پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها هدف از این پایان نامه نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها می باشد دانلود پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها   چکیده : نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها یکی ازمهمترین وبنیادی ترین اصول زیربنایی کشورهاست .نوع وکاربرد انواع اقدامات پیش گیرانه برای نگه داری روسازیهای آسفالتی وبتنی طی سالهای متمادی تحت بررسی وتحقیق قرارگرفته است. کاهش هزینه ها واقدامات کاهش دهند هزمان  ترمیم راهها از جمله نکاتی است که با استفاده از آسفالتهای حفاظتی تحقق می یابد. تحقیقات نشان داده  است که صرف مقدار ناچیزی ازکل هزینه ها به اقدامات نگهداری باعث کاهش بسیار زیادی ازهزینه های تعمیرات وترمیم روسازیها خواهد شد .بنابراین اهمیت توجه  به  زمینه اقدامات نگهداری ومدیریتی به وضوح روشن می گردد.   دراین پایان نامه ضمن معرفی وشناسایی اقدامات نگهداری پیش گیرانه بویژه آسفالتهای حفاظتی ، راهکارهای علمی آزمایشگاهی وعلمی درزمینه تهیه واجرای انواع آسفالت‌های حفاظتی ارائه میگردد. آسفالتهای حفاظتی ازجمله موارد نگهداری پیش گیرانه محسوب میشوند . آسفالتهای نازک سطحی ،اندودهای سنگدانهای، دوغاب آببندی واندودآببندی بدون سنگدانه ودرزگیرها ازجمله آسفالتهای حفاظتی بشمار می روند .هدف ازاین تحقیق معرفی انواع مختلف آسقالتهای حفاظتی ونحوه طراحی واجرا وانتخاب نوع وزمان استفاده ازهریک وانتخاب راهکار مناسب جهت شرایط موجود می باشدتا گامی درراستای افزایش ایمنی وکارایی راههای کشور برداشته شود .       کلمات کلیدی: انواع قیرها آسفالت های حفاظتی نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها نگهداری روسازیهای آسفالتی و بتنی         فهرست مطالب چکیده : 1 فصل اول :معرفی انواع قیرها وکاربردآنها در 3 آسفالتهای حفاظتی 3 1ـ1ـانواع قیرها : 4 1ـ2 ـ قیرهای امولسیونی 6 1ـ2ـ1ـ تاریخچه کاربرد امولسیونهای قیری 6 1ـ 3ـ طبقه بندی وساختار امولسیون های قیری 8 1ـ 3ـ 1ـ تعریف امولسیون قیری : 9 1ـ 4 ـ انواع امولسیونهای قیری 1 1ـ 4ـ 1ـ 1ـ امولسیونهای قیری تند شکن ( ناپایدار ) 1 1ـ4ـ1ـ2ـ امولسیونهای قیری کند شکن ( نیمه پایدار ) 11 1ـ4ـ1ـ3ـ امولسیونهای قیری دیر شکن (پایدار ): 11 1ـ 4ـ2ـ رده بندی امولسیونهای قیری از نظربار الکتریکی 12 1ـ4ـ2ـ1ـ امولسیونهای قیری کاتیونیک 12 1ـ4ـ2ـ2ـ امولسیونهای قیری آنیونیک 13 1-5 موارد کاربرد امولسیونهای قیری 15 1-6-  اجزای تشکیل دهنده امولسیون های قیری 16 1-6-1- قیر 16 1-6-2- آب 17 1-6-3- امولسیون ساز 17 1-6-4- پایدار کننده ها 19 1-7- خواص امولسیون قیری 2 1-7-1-کند روانی 2 1-7-2- نشست 2 1-7-3- لخته شدن 22 1-7-4- انعقاد 23 1-7-5- شکست 23 1-7-6- چسبندگی 28   فصل دوم :معرفی انواع روشهای نگهداری 3 1-2- مقدمه 31 2-3-1- دوغاب آببندی Slurry Seal ) ) 34 2-3-2- آسفالت نازک سطحی (Micro Surfacing ) 34 2-3-3- اندود آببندی سنگدانه ای (Chip Seal ) 35 2-3-4- اندود آببندی بدون سنگدانه (Fog Seal ) 35   فصل سوم :آسفالت های حفاظتی از نوع دوغاب آببندی (Slurry Seal ) 36 3-1- مشخصات 37 3-2- مصالح 37 3-2-2- سنگدانه ها 38 3-2-2-1- تست های کیفیت 39 3-2-2-2- دانه بندی 39 3-2-2-3- فیلرهای معدنی 41 3-2-2-5- افزودنیها 41 3-3 ارزیای های  آزمایشگاهی 42 3-3-1- طرح مخلوط 42 3-3-2- سرعت کاربرد 44 3-3-3- نوسانات: 45 3-4- تجهیزات 46 3-4-1- تجهیزات اختلاط 46 3-4-2- وسایل تنظیم نسبت 47 3-4-3- تجهیزات پخش 47 3-5- تنظیمات 48 3-6- محدودیتهای آب و هوایی 49 3-7- کنترل ترافیک 49 3-8- آماده سازی سطحی 5 3-8-1- تک کت: 5 3-8-2- ترک ها: 51 3-9- کاربرد: 51 3-9-1- درزها 52 3-9-2- پایداری مخلوط 52 3-9-3- وسایل دستی 52 3-9-4- خطوط 53 3-9-5- غلطک زنی 53 3-1- کنترل کیفیت 53 3-1-2- قیر امولسیونی 54 3-1-3- دانه بندی 54 3-1-4- فیلرهای معدنی 56   فصل چهارم: آسفالت های حفاظتی از نوع آسفالت 59 نازک سطحی (Micro Surfacing) 59 4-1 معرفی 6 4-2 مشخصات کاربردی 61 4-3- مصالح مصرفی 61 4-3-2- سنگدانهها 63 4-3-3- فیلر های معدنی 66 4-4- ارزیابی های آزمایشگاهی 67 4-4-2- سرعت كاربرد 7 4-5- تجهیزات: 72 4-5-1- تجهیزات اختلاط 72 4-5-2- دستگاههای نسبت بندی 73 4-5-3- دستگاههای پاشش 73 4-6- كالیبراسیون 75 4-7- محدودیت‌های آب و هوایی: 75 4-8- آماده ساختن سطوح 76 4-9- كاربردها 77 4-1- آزمایشات طرح اختلاط 79 4-1-2- آزمایش شیار خیس 8   فصل پنجم: آسفالت‌های حفاظتی از نوع اندود آببندی سنگدانه‌ای (Chip Seal) 82 5-1- مقدمه 83 اهداف: 83 5-2- فاكتورهایی كه به طراحی و عملكرد آسفالت سطحی تأثیر می گذارند 84 5-2-1- حجم ترافیك و سرعت 84 5-2-2- شرایط و سختی سطح موجود راه 84 5-2-3- اندازه و سایر مشخصات سنگدانه ها 85 5-2-4- بافت سطفحی و مقاومت سایشی 88 5-2-5- نوع قیر 9 5-2-5-1- دلایل استفاده از قیرهای پلیمری در UK 9 خصوصیات قیر كاتیونیك K1-7 (تندشكن): 91 5-2-5-2- مقایسه قیرهای محلول و امولسیون 92   فصل ششم: خلاصه و نتیجه گیری 19 مراجع 113 واژه نامه: 114     45 انواع قیرها دانلود پایان نامه آسفالت های حفاظتی نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها نگهداری روسازیهای آسفالتی و بتنی دانلود پایان نامه نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها دانلود پایان نامه عمران دانلود پایان نامه رشته عمران
 • 10 پاورپوینت ایمنی و بهداشت در برشکاری فنی و مهندسی
 • دانلود پاورپوینت ایمنی و بهداشت در برشکاری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 761/92 کیلوبایت صفحه 10 فرمت pptx 17000 پاورپوینت ایمنی و بهداشت…

 • 23 پاورپوینت بررسی آی سی کنترل ولتاژ برق، الکترونیک، مخابرات
 • دانلود پاورپوینت بررسی آی سی کنترل ولتاژ دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 938/99 کیلوبایت صفحه 23 فرمت pptx 13000 پاورپوینت بررسی آی سی…

 • 39 پاورپوینت تاثیر محیط گرم بر فعالیت های ورزشی تربیت بدنی
 • دانلود پاورپوینت تاثیر محیط گرم بر فعالیت های ورزشی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 5/34 مگابایت صفحه 39 فرمت pptx 17000 پاورپوینت تاثیر محیط…

 • 26 پاورپوینت بیماریهای مشترک مدیریت
 • دانلود پاورپوینت بیماریهای مشترک دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 293/48 کیلوبایت صفحه 26 فرمت pptx 16000 پاورپوینت بیماریهای مشترک دانلود پاورپوینت بیماریهای مشترک در 26…

 • 14 پاورپوینت بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی برنامه ریزی شهری
 • دانلود پاورپوینت بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برنامه ریزی شهری حجم 867/05 کیلوبایت صفحه 14 فرمت pptx 15000 پاورپوینت بررسی نقش…

 • 148 داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی فقه،حقوق،الهیات
 • دانلود داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *