121 بررسی دقیق چینه نگاری سنگی سازند جیرود و تحلیل رخساره ها، محیط های رسوبی، رسم ستون رخساره ای و بحث پیرامون مدل رسوبی آن کارشناسی ارشد

دانلود بررسی دقیق چینه نگاری سنگی سازند جیرود و تحلیل رخساره ها، محیط های رسوبی، رسم ستون رخساره ای و بحث پیرامون مدل رسوبی آن

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کارشناسی ارشد حجم 1 بایت صفحه 121 فرمت doc 149000 بررسی دقیق چینه نگاری سنگی سازند جیرود و تحلیل رخساره ها، محیط های رسوبی، رسم ستون رخساره ای و بحث پیرامون مدل رسوبی آن بررسی نهشته‌های دونین (سازند جیرود) در البرز مركزی، منجر به شناسایی رخساره‌ها و محیط رسوبی آنها شده است مرز زیرین سازند جیرود با سازند میلا به شكل هم شیب و ناپیوسته از نوع ناپیوستگی فرسایشی است پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا با عنوان بررسی دقیق چینه نگاری سنگی سازند جیرود و تحلیل رخساره ها، محیط های رسوبی، رسم ستون رخساره ای و بحث پیرامون مدل رسوبی آن   چکیده بررسی نهشته‌های دونین (سازند جیرود) در البرز مركزی، منجر به شناسایی رخساره‌ها و محیط رسوبی آنها شده است. مرز زیرین سازند جیرود با سازند میلا به شكل هم شیب و ناپیوسته از نوع ناپیوستگی فرسایشی است و مرز بالایی آن با سازند مبارك نیز هم شیب و ناپیوسته از نوع ناپیوستگی فرسایشی است. بر همین اساس بسترهای نهشته‌های مطالعه شده 351 متر برآورد شده كه از نظر واحدهای لیتولوژیکی به 7 بخش غیر رسمی قابل تقسیم است و به ترتیب از بالا به پایین عبارتند از:    بخش JR1 که عمدتاً شامل ماسه سنگ های کوارتز آریایتی، آهک های ماسه ای تا ماسه سنگ های آهکی، شیل های خاکستری و میکروکنگلومرا می باشد، بخش JR2 که شامل سنگ آهک ماسه ای، آهک های پرفسیل، یل ماسه ای، گدازه بازلتی و ماسه سنگ است، بخش JR3 عمدتاً ماسه سنگ، بخصوص ماسه سنگ کوارتز آرنایتی و بخش JR4، گدازه بازالتی دارد، بخش JR5 شامل ماسه سنگ، میکروکنگلومرا و کنگلومرا است، بخش JR6 حاوی سنگ آهک ماسه ای و بخش JR7 دارای آهک پرفسیل می باشد. همچنین از نظر محیط رسوبی تشکیل این سازند می تواند محیط نهشته شدن سنگ های آواری آن را به محیط های دلتای رودخانه ای، دلتای بادبزنی، خطوط ساحلی و شلف نسبت داد و سنگ های کربناته را مربوط به محیط های جزر و مدی، لاگونی، سدی و دریای باز دانست.     کلمات کلیدی: سازند جیرود نهشته‌های دونین چینه نگاری سنگی شناسایی رخساره‌ها     مقدمه پژوهش های پیشین ثابت می کند نهشته های دونین پیشین و میانی در البرز مرکزی و غربی وجود ندارند یا هنوز شناخته نشده اند و آنچه در البرز مرکزی با نام سازند جیرود خوانده می شود مربوط به دونین پسین می باشد. سازند جیرود در منطقه مورد مطالعه (35 کیلومتری شمال خاوری تهران) به گونه ناپیوسته و ناهم شیب بر روی سازند میلا و زیر سازند مبارک جای گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی دقیق چینه نگاری سنگی سازند جیرود و تحلیل رخساره ها، محیط های رسوبی، رسم ستون رخساره ای و بحث پیرامون مدل رسوبی آن است. در فصل اول به کلیاتی دربارۀ اهداف پژوهش، روش کار، موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی ناحیه مورد مطالعه اشاره شده است. در فصل دوم به چینه نگاری سنگی سازند جیرود، در فصل سوم به تحلیل رخساره ها، محیط های رسوبی، الگوی رسوبی و رسم ستون رخساره ای و در فصل چهارم به بحث و نتیجه گیری نهایی پرداخته شده است.       فهرست مطالب   فصل اول:کلیات 1 چکیده 2 مقدمه 4 1ـ1ـ اهداف پژوهش 5 1ـ2ـ روش کار 5 1ـ3ـ راه های ارتباطی و موقعیت ناحیه 6 1ـ4ـ تاریخچه مطالعات قبلی 7 1ـ 5 ـ موقعیت زمین شناسی 11 1ـ6 ـ زمین شناسی عمومی 15   فصل دوم:چینه نگاری سنگی سازند جیرود 16 2ـ1ـ شرح چینه نگاری سنگی سازند جیرود در برش زاگون 17 2ـ 1ـ 1ـ بخش 1 سازند جیرود ( JR1) 17 2ـ 1ـ 2ـ بخش 2 سازند جیرود( JR2) 21 2ـ 1ـ 3ـ بخش 3 سازند جیرود( JR3) 26 2ـ 1ـ 4 ـ بخش 4 سازند جیرود(JR4) 26 2ـ 1ـ 5 ـ بخش 5 سازند جیرود(JR5) 26 2ـ 1ـ 6 ـ بخش 6 سازند جیرود(JR6) 28 2ـ 1ـ 7 ـ بخش 7 سازند جیرود(JR7) 28   فصل سوم:رخساره ها و محیط رسوبی سازند جیرود 34 3ـ1 مقدمه 35 3ـ2ـ رخساره های سیلیسی آواری 35 3ـ2ـ1ـ گروه رخساره ای A 37 رخساره های دلتای رودخانه ای ( River delta facies) 37 3ـ2ـ2ـ تفسیر محیط رسوبی گروه رخساره ای A 38 3ـ2ـ3ـ گروه رخساره ای B 41 رخساره های رسوبی دلتای بادبزنی (Fan delta facies) 41 3ـ2ـ4ـ تفسیرمحیط رسوبی گروه رخساره ایB 46 3ـ2ـ5ـ گروه رخساره ایC 47 رخساره های خط ساحلی سیلیسی آواری ( Siliciclastic shoreline facies) 47 3ـ2ـ6ـ تفسیر محیط رسوبی گروه رخساره ای C 5 3ـ2ـ7ـ گروه رخساره ای D 54 رخساره های محیط رسوبی شلف سیلیسی آواری (Siliciclastic shelf facies) 54 3ـ2ـ 8 ـ تفسیر محیط رسوبی گروه رخساره ایD 56 3ـ3ـ رخساره های کربناته 57 3ـ3ـ3ـ گروه رخساره ای F 65 رخساره های لاگونی(Lagoon facies) 65 3ـ3ـ7ـ گروه رخساره ای  H 75 3ـ3ـ 8 ـ تفسیر محیط رسوبی گروه رخساره ای H 87 3ـ4ـ رخساره های فسفاته 88 3ـ4ـ1ـ انواع فسفات 88 الف) دانه های فسفاته 88 ب) سیمان فسفاته 9 ج) ماتریکس فسفاته 96 3ـ4ـ2ـ خاستگاه و محیط رسوبی فسفاتها 96 3-5- محیط و مدل رسوبی سازند جیرود 13   فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری 115 بحث و نتیجه گیری 116 منابع فارسی 119 References: 121               149 سازند جیرود نهشته‌های دونین چینه نگاری سنگی شناسایی رخساره‌ها دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا با عنوان بررسی دقیق چینه نگاری سنگی سازند جیرود و تحلیل رخساره ها، محیط های رسوبی، رسم ستون رخساره ای و بحث پیرامون مدل رسوبی آن چینه نگاری سنگی سازند جیرود رخساره ها و محیط رسوبی سازند جیرود انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا
 • 27 پاورپوینت عوامل مهم در ايجاد عفونتهای انگلی پرستاری
 • دانلود پاورپوینت عوامل مهم در ايجاد عفونتهای انگلی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پرستاری حجم 929/71 کیلوبایت صفحه 27 فرمت pptx 13000 پاورپوینت عوامل مهم در ايجاد…

 • 29 پاورپوینت مفهوم سقف کوبیاکس عمران و شهر سازی
 • دانلود پاورپوینت مفهوم سقف کوبیاکس دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران و شهر سازی حجم 8/78 مگابایت صفحه 29 فرمت pptx 11000 پاورپوینت مفهوم سقف کوبیاکس دانلود…

 • 30 پاورپوینت معماری داخلی صنایع
 • دانلود پاورپوینت معماری داخلی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # صنایع حجم 1/89 مگابایت صفحه 30 فرمت pptx 12000 پاورپوینت معماری داخلی دانلود پاورپوینت معماری داخلی در 30…

 • 38 دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد سرمایه فکری و روش های محاسبه ارزش آن با فرمت word حسابداری
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد سرمایه فکری و روش های محاسبه ارزش آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 70/36…

 • 10 دانلود تحقیق مفهوم بازده سهام با فرمت ورد حسابداری
 • دانلود دانلود تحقیق مفهوم بازده سهام با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 29/19 کیلوبایت صفحه 10 فرمت doc 12000 دانلود تحقیق مفهوم بازده…

 • 27 پاورپوینت مینرالها و عملکرد آنها در بدن پزشکی
 • دانلود پاورپوینت مینرالها و عملکرد آنها در بدن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 88/46 کیلوبایت صفحه 27 فرمت pptx 20000 پاورپوینت مینرالها و عملکرد آنها…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *