120 طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back برق، الکترونیک، مخابرات

دانلود طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 8/66 کیلوبایت صفحه 120 فرمت doc 14000 طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back دانلود پروژه مهندسی برق با عنوان طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back دانلود پروژه مهندسی برق طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back دانلود آپدیت شده همین پروژه در قالب 23 صفحه و با قیمت 29 : طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back (آپدیت شده با 23 صفحه)       چكیده: چرا از منبع تغذیه سوئیچینگ استفاده می كنیم؟    انتخاب بین یك منبع تغذیه خطی یا سویچینگ می تواند بر اساس كاربرد آنها انجام شود .   هر یك مشخصات و مزایا و معایب خاص خود را دارند . همچنین حوزه های متعددی وجود دارد كه   تنها یكی از این دو نوع می تواند مورد استفاده قرار گیرندو یا كاربردهایی كه یكی بر دیگری برتری دارد.     مزایای منابع تغذیه خطی: 1-سادگی:طرح مدار بسیار ساده است و با قطعات كمی به راحتی پایدار می شود. 2-قابلیت تحمل بار زیاد 3-نویز ناچیز یا كم در خروجی 4-زمان پاسخ دهی بسیار كوتاه 5-برای توانهای كمتر از 1w ارزانتر از مدار های مشابه سوئیچینگ تمام می شود.         معایب منابع تغذیه خطی: معایب این گونه منابع به طور كلی قابل رفع نیستند ولی به كمك طراحی بهتر قابل كاهش می باشند. 1-تنها به صورت یك رگولاتور كاهنده قابل كاربرد هستند(ورودی باید 2تا 3 ولت بیشتر از خروجی باشد.) 2-عدم انعطاف پذیری تغذیه , افزودن هر خروجی مستلزم اضافه كردن سخت افزار زیادی است. 3-بهره متوسط چنین منابعی كم و نوعا 3٪تا 4٪ است . این تلفات توان در ترانزیستور خروجی تولید حرارت می كند و نیاز به ترانزیستوری قویتری را مطرح میكند. تا حدود15w روشهای معمول مفید است ولی بیش از آن نیاز به سرمایش تحت فشار (forced) وجود دارد .     مزایای منابع تغذیه سوئیچینگ: تمامی  این معایب در منبع تغذیه سوئیچینگ رفع شده است. 1-افزایش راندمان به حدود 68٪تا9٪ كاركرد ترانزیستور در نواحی قطع و اشباع به انتخاب حرارت گیر یا خنك كننده (heat sink) و ترانزیستور كوچكتر منجر شده است. 2-به دلیل اینكه قدرت خروجی از یك ولتاژdc بریده شده كه به شكل ac در یك قطعه مغناطیسی ذخیره می شود تامین می گردد. لذا با اضافه كردن تنها یك سیم پیچ می توان خروجی دیگری را بدست آورد ٬كه در مقام مقایسه بسیار ارزانتر و ساده تر تمام می شود.   3- به علاوه به دلیل افزایش فركانسی كاری به حدود 5تا khz 6 اجزاء ذخیره كننده انرژی می توانند خیلی كوچكتر انتخاب شوند. 4-برخلاف منابع تغذیه خطی، در توان های خیلی بالا قابل استفاده هستند.   همه این موارد به كاهش هزینه و توان تلفاتی و افزایش بهره دهی و انعطاف پذیری منجر می شود.       معایب منابع تغذیه سوئیچینگ: معایب این منابع ناچیز بوده و به كمك طراحی بهینه قابل رفع می باشد. 1-طرح چنین منابعی اصولا مشكل و پیچیده است 2-نویز قابل ملاحظه ای از آنها به محیط انتشار می یابدو این اشكالی است كه نباید در مرحله طراحی نادیده گرفته شود. و با كمك فیلتر و محافظ به نحو چشمگیری كاهش می یابد.   3- به دلیل ماهیت كار این منابع كه بر اساس برش یك ولتاژdc  استوار است ،زمان رسیدن ولتاژ خروجی به مقدار مطلوب در مقایسه با منابع تغذیه خطی زیاد است. این زمان اصطلاحا زمان پاسخ  ناپایدارtransient response time نامیده می شود.      تمامی این موارد در جهت كاهش كار آمدی انعطاف پذیری و افزایش قیمت هستند ولی با طراحی بهتر قابل بهبود می باشند. البته هر یك از این منابع حوزه های كاری خود را دارند، عموما برای مدلهایی با راندمان و ولتاژ بالا مثل منابع تغذیه شونده با باطری های قابل حمل تغذیه سوئیچینگ برتری دارد ولی برای ولتاژهای ثابت و كم منابع خطی ارزانتر و ارجح هستند.                 کلمات کلیدی: منبع تغذیه سوئیچینگ سوئیچینگ Fly back فیلتر EMI ترانسفورمر رگولاتور             فهرست چكیده 1 چرا از منبع تغذیه سوئیچینگ استفاده می كنیم؟ 1 مزایای منابع تغذیه خطی 1 معایب منابع تغذیه خطی 2 مزایای منابع تغذیه سوئیچینگ 2  معایب منابع تغذیه سوئیچینگ 3   فصل اول 5 مقدمه 5 توضیح چگونگی كاركرد منبع تغذیه سوئیچینگ 5 رگولاتور سوییچینگ حالت فوروارد 6 رگولاتور سوییچینگ حالت فلای بك 8   فصل دوم 9 فیلتر EMI 1 خازن انباره، فیلتر ورودی 11 ترانسفورمر 11 یكسوكننده خروجی 12 بخش فیلتر خروجی 12 عنصر حس كننده جریان 13 عنصر بازخورد ولتاژ 13 بخش كنترل 13 انواع آرایشهای منابع تغذیه سوییچینگ 14   فصل سوم 17 رگولاتورهای سوییچینگ فاقد ترانسفورماتور ایزوله كننده 17  رگولاتور Buck 17 رگولاتور افزاینده Boost 2 رگولاتور Buck –Boost 22   فصل چهارم 24  رگولاتور سوییچینگ با ترانسفورمر ایزوله كننده 24  رگولاتور فلای بك 24 رگولاتور پوش پول Push-Pull 28  رگولاتور نیم پل (Half-Bidge) 31 رگولاتور تمام پل (Full-Bridge) 32  كاربرد نیمه هادی های قدرت در منابع تغذیه سوییچینگ 34 ترانزیستور قدرت دو قطبی BJT 34 MOSFET های قدرت 43  یكسوكننده ها 5  مدارات مجتمع كنترل كننده منابع تغذیه 53  حالت (نوع) كنترل ولتاژ 55 حالت (نوع) كنترل جریان 56 حالت كنترل شبه رزونانسی 58 اجزای مغناطیسی در یك منبع تغذیه سوییچینگ 59 الفبای مغناطیس و فرو مغناطیس ها 59 ترانسفورمر حالت (نوع) فلای بك 68 روش ترانسفورمر 8 شبكه حسگر ولتاژ 82 سلف فیلتر خروجی ترویج شده از دوسر 83 حفاظت تغذیه و بار از خط ورودی 84 شرایط معكوس كاری خط AC ورودی 85 افت خط (Ac Line Dropout) 86 حالت سوختن خارجی (Brownout Conditions) 86 نشتی و حالت گذرا (Surges and Transients) 87 حالات ورودی DC مغایر 88 حالت ولتاژ كم (Under voltage Conditions) 89 حالت ولتاژ فوق العاده زیاد (Uver Voltage onditions) 9 افت خروجی (Line Dropout) 9 تموج (Surges) 91 حفاظت از بار در مقابل تغذیه و خودش 91 دیود زنر (Zener Diode): 93 اهرم ولتاژ فوق العاده (The Over Voltage Crowbar): 94  روشهای سخت افزاری برای مقابله با حالت جریان بیش از حد 94 طرح منبع تغذیه و سیستم زمین 96 ‌طرح و استفاده از برشگر (clamp) و اسنوبر 1 شماتیك مدار 17     فهرست اشكال شكل 1: رگولاتور حالت فوروارد و جهت جریانهایش 7  شكل 2: رگولاتور حالت فلای بك و جهت جریانهایش 8  شكل 3: شكل موجهای نمونه. 9 شكل 4:رگولاتور buck 18  شكل 5 : رگولاتور boost. 2 شكل 6: رگولاتور Buck-Boost 23 شكل 7: رگولاتور فلای بك. 27 شكل 8: رگولاتور: push-pull 3 شكل 9: رگولاتور نیم‌پل Half-Bidge 32 شكل 1: رگولاتور تمام پل Full-Bridge. 33 شكل 11: مدارهای هدایت بیس ترانزیستور 36 شكل 12: مدارهای هدایت بیس غیراشباع شونده 37 شكل 13 : مدارهای هدایت كنندة گیت Mosfet. 44 شكل 14: بالا: منحنی B-H نمونه پایین: روش مشاهده و اندازه‌گیری مشخصة B-H ماده. 62 شكل 15: استفاده از عنصر مغناطیسی در حلقة جزئی در رگولاتور سوییچینگ، الف) ترانسفورمر دو قطبی forward، ب) ترانسفومر flyback ناپیوسته، ج) ترانسفورمر flyback پیوسته و سلف و فیلتر نوع forward. 65 شكل 16: حاصل جمع جریان اولیه و ثانویه در یك ترانسفورمر فلای بك. 69 شكل 17: زمینهای منابع تغذیه. 99 شكل 18: اسنوبِر. 14     فهرست جداول جدول رگولاتور افزاینده Boost 2 جدول رگولاتور boost. 23 جدول رگولاتور Buck-Boost 27 جدول رگولاتور فلای بك. 3 جدول رگولاتور: push-pull 32 جدول رگولاتور نیم‌پل Half-Bidge 33 جدول رگولاتور تمام پل Full-Bridge. 51 جدول مقایسه چهار نوع یكسوكننده 58 جدول كنترلرهای نوع جریان 67 جدول مقایسه مواد مغناطیس و فرو مغناطیس 67   14 سوئیچینگ Fly back سوئیچینگ فلای بک منبع تغذیه سوئیچینگ طراحی منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back دانلود پروژه طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back دانلود پروژه برق
 • 87 پاورپوینت گچ و اندودهای گچی عمران
 • دانلود پاورپوینت گچ و اندودهای گچی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 932/21 کیلوبایت صفحه 87 فرمت ppt 20000 پاورپوینت گچ و اندودهای گچی دانلود پاورپوینت…

 • 17 دانلود چارچوب و مبانی نظری فلسفه و آموزش آن با فرمت word تربیتی
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری فلسفه و آموزش آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیتی حجم 53/27 کیلوبایت صفحه 17 فرمت doc 12000…

 • 131 بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن حقوق
 • دانلود بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 340…

 • 142 مبانی نظری علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران مدیریت
 • دانلود مبانی نظری علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 135 بایت صفحه 142 فرمت doc 29000 مبانی…

 • 27 پاورپوینت بررسی کاروانسرای قصر بهرام معماری
 • دانلود پاورپوینت بررسی کاروانسرای قصر بهرام دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 2/1 مگابایت صفحه 27 فرمت pptx 9000 پاورپوینت بررسی کاروانسرای قصر بهرام دانلود پاورپوینت…

 • 68 تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز حقوق
 • دانلود تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 240/72 کیلوبایت صفحه 68 فرمت docx 29000 تحولات تقنینی قراردادهای بالا…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *