12 مقاله کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان ضرورت بانکداری الکترونیک در شهر الکترونیک مدیریت

دانلود مقاله کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان ضرورت بانکداری الکترونیک در شهر الکترونیک

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 39 بایت صفحه 12 فرمت doc 15500 مقاله کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان ضرورت بانکداری الکترونیک در شهر الکترونیک مقاله کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان ضرورت بانکداری الکترونیک در شهر الکترونیک مقاله کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان ضرورت بانکداری الکترونیک در شهر الکترونیک       چکیده          رشد و گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسانها و عملکرد سازمانها ایجاد کرده است. این فناوری روشهای کارکرد و نگرش افراد، سازمانها و دولت ها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد صنایع نوین، مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده است. ظهور پدیده هایی چون آموزش الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در ابعاد مختلف است که همین امر منجر به شکل گیری شهر الکترونیک شده، تا بتوان در بستر چنین شهری حجم وسیعی از فعالیت ها و خدمات شهری را بصورت الکترونیک ارائه نمود.          در این مقاله سعی بر آن است تا به معرفی شهرالکترونیک و ضرورت وجود بانک الکترونیکی که یکی از مهمترین سازمان ها در تحقق بخشیدن به اهداف شهر الکترونیک می باشند می پردازد. همچنین مواردی که سعی شده در این مقاله به آنها پرداخته شود، نقش و جایگاه بانکداری الکترونیکی در شهر الکترونیک، بسترهای مورد نیاز برای استقرار بانکداری در شهرالکترونیک، کاربردهای بانکداری الکترونیکی در شهرالکترونیک، چالشهای پیاده سازی بانکداری الکترونیکی در شهر الکترونیک، روشهای ترغیب استفاده شهروندان از خدمات بانکداری الکترونیکی و در نهایت ارائه راهکارهایی برای استقرار بانکداری الکترونیکی در شهرالکترونیک می¬باشد.           واژه های کلیدی: بانکداری الکترونیکی پرداخت الکترونیکی شهر الکترونیک         فهرست مطالب چکیده 1 واژههای کلیدی: 1 الکترونیک، شهروند الکترونیک، تجارت الکترونیکی 1 1- مقدمه 1 2- نقش بانک الکترونیکی در شهر الکترونیک 1 برخی از مهمترین فعالیت هایی که در شهر الکترونیک صورت می گیرند عبارتند از: 2 فعالیتهای اداری: 2 فعالیتهای تجاری: 2 فعالیتهای تفریحی: 2 فعالیتهای علمی و كسب اطلاعات: 2 فعالیتهای آموزشی: 2 فعالیتهای درمانی : 3 3- بسترهای موردنیاز برای پشتیبانی از بانکداری الکترونیک در شهر الکترونیک 3 توسعه زیرساخت های   بستر ارتباطی 3 توسعه زیرساختهای مالی و بانکی 4 توسعه شاخص های قانونی در بانکداری الکترونیکی 4 توجه به زیر ساختهای انسانی در توسعه و راه اندازی بانکداری الکترونیکی 4 ایجاد بستر نرم افزاری و امنیتی دربانکداری الکترونیکی 5 اجزای بانکداری الکترونیک 5 ویژگی ها و کاربردهای بانکداری الکترونیکی 5 مهمترین مزایای استفاده از بانکداری الکترونیکی در شهرهای الکترونیک 6 مرتفع نمودن چالش های بانکداری سنتی در شهر الکترونیک 7 چالشهای بانکداری در شهر الکترونیک 8 ترغیب شهروندان به استفاده از بانکداری الکترونیکی 1 راهكارها و پیشنهادات 11 نتیجهگیری و جمعبندی 11 منابع 12         155 بانکداری الکترونیک شهر الکترونیک پرداخت الکترونیکی ضرورت بانکداری الکترونیک در شهر الکترونیک مزایای استفاده از بانکداری الکترونیکی دانلود مقالات کارشناسی ارشد مدیریت
 • 76 پاورپوینت درس معماری سازمانی فناوری اطلاعات ارزيابی و بلوغ معماری سازمانی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت درس معماری سازمانی فناوری اطلاعات ارزيابی و بلوغ معماری سازمانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 778/1 کیلوبایت صفحه 76 فرمت pptx 18000 پاورپوینت…

 • 41 پاورپوینت صرفه جویی و بهره وری : اصول و فرآیند مدیریت
 • دانلود پاورپوینت صرفه جویی و بهره وری : اصول و فرآیند دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 222/63 کیلوبایت صفحه 41 فرمت pptx 14000 پاورپوینت صرفه…

 • 80 مولفه های کنترل عواطف و بررسی مفاهیم مربوط به آن روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مولفه های کنترل عواطف و بررسی مفاهیم مربوط به آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 250/89 کیلوبایت صفحه 80 فرمت docx…

 • 62 مبانی نظری ارزیابی اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک مدیریت
 • دانلود مبانی نظری ارزیابی اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 180 بایت صفحه 62 فرمت doc 27000 مبانی نظری…

 • 61 پاورپوینت آموزشی درس مدیریت سرمایه گذاری با موضوع ابزار بدهی اوراق بهادار با درآمد ثابت مدیریت
 • دانلود پاورپوینت آموزشی درس مدیریت سرمایه گذاری با موضوع ابزار بدهی اوراق بهادار با درآمد ثابت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/43 مگابایت صفحه 61…

 • 22 ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با تکنیک تلفیقی FTOPSIS-BSC مدیریت
 • دانلود ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با تکنیک تلفیقی FTOPSIS-BSC دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 384/2 کیلوبایت صفحه 22 فرمت pdf 8000 ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *