117 مطالعه و بررسی سیستماتیک مجموعه تشکیل دهنده سازمان مدیریت

دانلود مطالعه و بررسی سیستماتیک مجموعه تشکیل دهنده سازمان

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 878 بایت صفحه 117 فرمت doc 45000 مطالعه و بررسی سیستماتیک مجموعه تشکیل دهنده سازمان رفتار سازمانی مطالعهٔ تأثیر افراد، گروه‌ها و ساختارها بر رفتار در یک سازمان است که هدف آن، به کار بردن این دانش برای بهبود کارایی سازمان است دانلود پایان نامه رشته مدیریت مطالعه و بررسی سیستماتیک مجموعه تشکیل دهنده سازمان چکیده: تالکوت پارسونز، در کتاب ساختار و فرایند در جوامع مدرن، می‌گوید: سازمان، واحدی اجتماعی‌ست که عامدانه ساخته و بازسازی شود تا حصول به اهدافی مشخص، ممکن شود.یک سازمان، یک نهاد مستقل است که یک مأموریت خاص دارد و می‌تواند با نیت انتفاعی یا غیرانتفاعی تأسیس شده باشد. یک سازمان، یک ماهیت اجتماعی است که دارای ساختار، اهداف و مرز مشخصی است.   رفتار سازمانی مطالعهٔ تأثیر افراد، گروه‌ها و ساختارها بر رفتار در یک سازمان است که هدف آن، به کار بردن این دانش برای بهبود کارایی سازمان است.رفتار سازمانی علم مطالعه و کاربرد دانش دربارهٔ نحوه برخورد مردم، افراد و گروه‌ها در سازمانها می‌باشد. این کار با رویکرد سیستمی انجام می‌شود. یعنی روابط بین مردم و سازمانها را در ارتباط با کل افراد، گروه‌ها، سازمانها و سیستم‌های اجتماعی تشریح می‌نماید و هدف آن دستیابی به اهداف انسانی سازمانی و اجتماعی با ایجاد روابط بهتر می‌باشد.در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی می نامند .    رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات ، اقدامات ، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند . در رشته رفتار سازمانی مطالعه منظم جایگزین قضاوت مشهودی می شود ، یعنی مدارک و شواهد علمی که در شرایط کنترل شده جمع آوری می شود ، به شیوه ای معقول مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و در رابطه با هر معلولی در پی علت بر می آید . در رابطه با عملکرد فرد نیز سه عامل نقش اساسی دارند : تولید (بهره وری) ، غیبت و جابجایی کارکنان . مدیران به کیفیت و کمیت تولید کارکنان توجه دارند ، حال آن که غیبت و جابجایی کارکنان بر بازده و تولید آنان اثر معکوس دارد .        کلمات کلیدی: سازمان رفتار سازمانی ارزیابی عملکرد         فهرست مطالب  پیش درآمدی بر رفتار سازمانی 3 تعریف رفتار سازمانی : 3 مدیریت کیفیت جامع TQM  چیست ؟ 5 نیروی کار گوناگون : 6 رفتار سازمانی در سطح جهانی 9 رویارویی با مسائل بین المللی : 1 ارزیابی تفاوت بین كشورها 1 نكات كاربردی برای مدیران 13 مبانی رفتار فرد 14 1-1-1-3-حمایت فرد: 15 1-1-1-4-همكاران: 15 1-4- رابطه نگرش و رفتار: 16 2-شخصیت:Personality 16 2-1-شاخص مایرز-بریگز: 17 رابطه بین مشاغل و شخصیت 19 3-2-تئوری اسنادی 21 انگیزش 22 نخستین نظریه های انگیزش : 23 تئوری X و تئوری Y 25 انگیزش: از مفاهیم تا کاربرد 28 نمودار 1-5 تفکیک هدفها 29 مدیریت مبتنی بر هدف در مرحله عمل 3 تعدیل رفتار در مرحله عمل 32 پرداخت براساس مهارت و تئوری های انگیزش 35 برنامه پرداخت بر اساس مهارت , در مرحله عمل 36 چگونه باید تصمیم گرفت؟ 36 در سازمان تصمیمات واقعی چگونه گرفته می شود؟ 38 مبانی رفتار گروه 42 گروه را می توان به دو گروه تقسیم کرد 42 تصمیم گیری درگروه 44 مزایای تصمیم گیری گروهی 45 هر گروه با 5 مولفه میتواند در برابر پدیده همرنگ شدن صدمه پذیرباشد یا نباشد 46 شناخت تیم 47 کار تیمی می تواند تولیدات شرکت را بهتر کرده ، کار ها را سرعت داده و هزینه ها را کاهش دهد. 47 چرا تیم شهرت زیادی یافته است ؟ 47 تفاوت تیم با گروه در چیست ؟ 47 مقایسه تیم و گروه 47 انواع تیم 48 تیم ها عبارتند از: تیم حل کنندۀ مسأله، تیم خودگردان و تیم متخصص. 48 تیم حل کننده مسأله 48 تیم های خود گردان 48 تیم های متخصص ( تیم های چندوظیفه ای ) 49 پرورانیدن افراد برای عضویت در تیم : 53 ارتباطات 54 نقش ارتباطات 54 رهبری 59 سه دسته از تئوری های اقتضایی عبارتند از: 62 قدرت و سیاست 69 نکات کابردی برای مدیران: 74 تعارض 74 ساختار سازمانی 8 ساختار سازمانی چیست ؟ 8 حوزه كنترل : تعداد افرادی كه هر سطح مدیریت كنترل می كند 82 انواع ساختارهای سازمانی 83 4- عدم اطمینام محیطی: 86 تکنولوژی و طرح ریزی شغل 86 بازسازی فرآیند کار 88 طرح ریزی شغل 9 الگوی ویژگیهای شغلی: 91 ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش 93 فرهنگ سازمانی 11 نقش فرهنگ 13 زنده نگه داشتن یک فرهنگ 15 شیوه های آشنا شدن با فرهنگ سازمانی 17 تغییر و بهبود سازمانی 111 مقاومت در برابر پدیده تغییر : 113 مسایل جدید در تغییر سازمانی : 115 رویارویی با پدیده تنش : 116 تشویق به نو آوری : 116               45 سازمان رفتار سازمانی ارزیابی عملکرد دانلود پایان نامه رشته مدیریت دانلود پایان نامه مدیریت دانلود پایان نامه رفتار سازمانی مطالعه و بررسی سیستماتیک مجموعه تشکیل دهنده سازمان
 • 14 بررسی میزان رعایت"حریم بیماران" توسط تیم درمان و ارتباط آن با رضایت مندی بیماران در بخش اورژانس بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران 1386 پزشکی
 • دانلود بررسی میزان رعایت"حریم بیماران" توسط تیم درمان و ارتباط آن با رضایت مندی بیماران در بخش اورژانس بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران 1386 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها…

 • 34 دانلود چارچوب و مبانی نظری ارتباطات و عوامل موثر بر آن با فرمت word روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری ارتباطات و عوامل موثر بر آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 114/48 کیلوبایت…

 • 27 دانلود چارچوب و مبانی نظری مشارکت و پیش نیازهای آن با فرمت word علوم اجتماعی
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری مشارکت و پیش نیازهای آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 53/22 کیلوبایت صفحه 27 فرمت…

 • 9 پاورپوینت مقایسه سیستم های خرید داخلی و خارجی گوناگون
 • دانلود پاورپوینت مقایسه سیستم های خرید داخلی و خارجی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # گوناگون حجم 17/89 کیلوبایت صفحه 9 فرمت pptx 1100 پاورپوینت مقایسه سیستم های…

 • 12 دانلود تحقیق درباره خودکارآمدی بر سلامت و زندگی word روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق درباره خودکارآمدی بر سلامت و زندگی word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 30/51 کیلوبایت صفحه 12 فرمت docx 10000…

 • 132 ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران فقه،حقوق،الهیات
 • دانلود ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 336 بایت صفحه 132 فرمت doc 95000 ارزیابی مقایسه ای…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *