115 فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری ریسک اعتباری حسابداری

دانلود فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری ریسک اعتباری

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 589/73 کیلوبایت صفحه 115 فرمت docx 27000 فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری ریسک اعتباری دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک اعتباری ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با منابع بروز و جدید تعریف ریسک اعتباری: احتمال عدم ایفای تعهد در نتیجه شرایط خاص متعهد به بانک را ریسک اعتباری می گویند.این نوع ریسک در شرایط نامناسب اقتصادی نظیررکودو بحران اقتصادی افزایش می یابد. فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری ریسک اعتباری عنوان این نوشتار است که در آن به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. تسهيلات اعطايي، از زمره مهم ترين و با ارزش ترين دارايي هاي بانك محسوب مي شوند و بخش عمده اي از درآمد بانك ها مي تواند از طريق اعطاي تسهيلات به وقوع بپيوندد اما گردش پول و سرمايه در جامعه نهاد مالي را در معرض انواع ريسك ها قرار مي دهد تنوع اين ريسك ها و گاهي شدت آنها به حدي است كه اگر نهادمالي نتواند آنها را به نحو صحيح كنترل و مديريت كند رو به نابودي و حتي ورشكستگي خواهد رفت(اصلی،1390 ،34-1).بنابراين باتوجه به افزايش تقاضاي تسهيلات و ريسك موجود در اين گونه فعاليتها اعتبارسنجي متقاضيان تسهيلات و ارائه الگويي مناسب براي نحوه پرداخت تسهيلات يكي از اساسی ترين اصول مديريت ريسک اعتباري در بانك ها و موسسات مالي بشمار مي رود به طوريكه استفاده از ابزارهاي مديريت ريسك اعتباري بالاخص اعتبارسنجي، به بانكها اين امكان را مي دهد تا با اطمينان خاطر بيشتري درخصوص اعطاي تسهيلات تصميم گيري كنند(اصلی، 1390، 34-1).         به هرحال این بانک ها را مجبور به ریسک اعتبار مالی می-کند کمیته ی باسل در نظارت بانکداری (2001) ریسک اعتبارمالی به عنوان امکان از دست دادن وام مهمی را به طور جزیی یا کلی به دلیل رخدادهای اعتباری(احتمال ضرر و زیان فرضی) تعریف کرده است. ریسک اعتبارمالی یک تعیین کننده ی درونی از عملکرد بانکی است. هرچه بانک در معرض ریسک اعتبارمالی باشد،بانک بحران مالی بیشتری را می تواند تحمل کند و برعکس(فانسوو همکاران،2012،38-31).در بین ریسک های دیگری که بانک ها با آن روبرو هستندریسک اعتبارمالی نقش مهمی روی سوددهی بانک ها دارد چون مقدار زیادی از درآمد بانک ها از سود وام ها به دست می آید. به هرحال ریسک میزان سود مستقیماً به ریسک اعتبارمالی مربوط است که نشان می دهد افزایش میزان سود شانس های پیش فرض وام رابالا می برد.احتمال ریسک اعتبارمالی و ریسک میزان سود فی نفسه به یکدیگر مربوط هستند و جدای از هم نیستند. (دریمن،سورن سن واسترینگا2008).           نمونه پیشینه در مورد ریسک اعتباری چان و پان(2012) کارایی ریسک اعتباری از 34 بانک تایوانی در دوره ی زمانی 2005 تا 2008 را مورد بررسی قرارداده اند. دربررسی آنها از نسبت های مالی برای ارزیابی ریسک اعتباری استفاده شده است و با استفاده از تحلیل پوششی اطلاعاتی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. پارامترهای ریسک اعتبار مالی کارایی تکنیکی ریسک اعتباری (CR-TE)،کارایی تخصیصی ریسک اعتباری(CR-AE) و کارایی هزینه ریسک اعتباری(CR-CE) بوده اند.نتایج نشان می دهند که تنها یک بانک در همه ی این نوع کارایی ها در طول دوره های ارزیابی ،پربازده و کارآمد بوده است.         فهرست مطالب  عنوان                                                                                                               1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها13 فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق 2-1- مقدمه19 2-2-  ادبيات و پيشينه تحقيق20 2-2-1- ادبيات تحقيق20 2-2-1-1- بانک و بانکداری 20 2-2-1-2- ضرورت بانکداری 20 2-2-1-3- جایگاه ریسک 21 2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک 23 2-2-1-5- نظریه ریسک 26 2-2-1-6- اهمیت ریسک 26 2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک 27 2-2-1-8- مدیریت ریسک 28 2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک 29 2-2-1-10- تعریف ریسک 30 2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها 30 2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات 32 2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی 34 2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی 36 2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR 36 2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان 39 2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی 41 2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور 44 2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی 48 2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی 50 2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود 50 2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک 51 2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی 53 2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی 55 2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی 56 2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال 56 2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی 57 2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی 60  2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز 60 2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی 61 2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها 62 2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها 63 2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی 69 2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی 72  2-2-1-35- معرفي بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان73 1-تاريخچه بانک ملت 75 2-شبکه بین المللی بانک76 3-اهداف /چشم انداز/مأموريت ها76 4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان79 2-2-2- پيشينه تحقيق80 2-2-2-1-پيشينه تحقيق داخلي80 2-2-2-2-پيشينه تحقيق خارجي85 3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق90 منابع 27000 فصل دوم پایان نامه ریسک اعتباری مبانی نظری ریسک اعتباری پیشینه تحقیق ریسک اعتباری پیشینه داخلی ریسک اعتباری پیشینه خارجی ریسک اعتباری پیشینه پژوهش ریسک اعتباری پیشینه نظری ریسک اعتباری ادبیات نظری ریسک اعتباری چارچوب نظری ریسک اعتباری
 • 14 پاورپوینت صنعت راه آهن و تاریخچه آن فنی و مهندسی
 • دانلود پاورپوینت صنعت راه آهن و تاریخچه آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 622/24 کیلوبایت صفحه 14 فرمت ppt 12000 پاورپوینت صنعت راه…

 • 30 دانلود پاورپوینت کندوان کندویی در دل کوه ها مهندسی
 • دانلود دانلود پاورپوینت کندوان کندویی در دل کوه ها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی حجم 1/23 مگابایت صفحه 30 فرمت pptx 13000 دانلود پاورپوینت کندوان کندویی…

 • 46 پاورپوینت کاربرد آزمون های هوش و استعداد مدیریت
 • دانلود پاورپوینت کاربرد آزمون های هوش و استعداد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 309/55 کیلوبایت صفحه 46 فرمت pptx 24000 پاورپوینت کاربرد آزمون های هوش…

 • 11 پاورپوینت کودک آزاری روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت کودک آزاری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 49/27 کیلوبایت صفحه 11 فرمت ppt 8000 پاورپوینت کودک آزاری دانلود پاورپوینت کودک…

 • 48 پاورپوینت آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای اجزای غیر سازه ای ساختمان ها عمران
 • دانلود پاورپوینت آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای اجزای غیر سازه ای ساختمان ها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 2/5 مگابایت صفحه 48 فرمت pptx…

 • 27 معرفی نانوسیال، ویژگی‌ها و روابط حاکم بر خواص آنها مکانیک
 • دانلود معرفی نانوسیال، ویژگی‌ها و روابط حاکم بر خواص آنها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مکانیک حجم 157 بایت صفحه 27 فرمت doc 23000 معرفی نانوسیال، ویژگی‌ها…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *