113 تاریخچه و ماهیت کلاهبرداری و بررسی عاملهای آن حقوق

دانلود تاریخچه و ماهیت کلاهبرداری و بررسی عاملهای آن

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 67 بایت صفحه 113 فرمت doc 45000 تاریخچه و ماهیت کلاهبرداری و بررسی عاملهای آن هدف از این پایان نامه تاریخچه و ماهیت کلاهبرداری و بررسی عاملهای آن می باشد دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق تاریخچه و ماهیت کلاهبرداری و بررسی عاملهای آن     مقدمه:  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالكیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسی مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.  ماده 47 ق ا. مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می كند.    با عنایت به مالكیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یك تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می كند در بحثی كه در این تحقیق مورد بررسی است جرم كلاهبرداری است یعنی جرمی كه مستقیماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند كه این افراد كلاهبردار محسوب شده و به كیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف كلاهبرداری امده است كلاهبرداری از زمره جرائمی است كه نوعی اكل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأكلو اموالهم بینكم بالباطل» و با استفاده از عنوان كلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از كلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.        کلمات کلیدی: جرم محتال احتیال تعزیرات کلاهبردار کلاهبرداری       سابقه تاریخی  كلاهبرداری جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتكب جرمی می شود كه زمینه های ارتكاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود كسب كرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیك و مستقیم وجود دارد ، به نحوی كه تغییرات پیوسته عوامل مذكور در تغییر چهره جرایم كاملاً مشهود است و در كیفیت و كمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.    از زمانی كه مالكیت خصوصی به عنوان یك نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یك عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند.        فهرست مطالب مقدمه: 1 (فصل اول)كلاهبرداری 3 كلاهبرداری 4 سابقه تاریخی 4 تعریف جرم كلاهبرداری 6 عناصر تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری: 8 1ـ ركن قانونی 8 2ـ ركن مادی 8 الف) رفتار مرتكب 8 ب) وسیله 1 ج) موضوع جرم 22 د) حصول نتیجة مجرمانه 23 هـ) رابطه علیت 28 و) شروع به كلاهبرداری 29 3ـ. ركن معنوی 33 همكاری در ارتكاب جرم كلاهبرداری 38 الف)شركت در كلاهبرداری 39 ب) معاونت در كلاهبرداری 42   (فصل سوم)تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری 45 تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری 46 (فصل چهارم)صور خاص جرم كلاهبرداری 49 صور خاص جرم كلاهبرداری 5 1 ـ ورشكستگی به تقصیر یا تقلب 51 2 ـ تعدی نسبت به دولت 52 3 ـ دسیسه و تقلب در كسب و تجارت 54 4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر 55 5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی 56 6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود 61 7 ـ تبانی در معاملات دولتی 63 8 ـ كلاهبرداری در امور ثبتی 64 9 ـ كلاهبرداری در شركت ها 69 1 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت 73 11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه 74 12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت 74 جرائم جنبی كلاهبرداری 78 جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران 79 الف): انتقال مال غیر 8 ب) معامله معارض: 87 از آنچه گذشت نتیجه می گیریم كه: 93 مجازات جرم كلاهبرداری 98 1 ـ مجازات اصلی 99 2 ـ مجازات تبعی و تكمیلی 1 3 ـ مجازات شروع به كلاهبرداری 12 4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات كلاهبرداران 12 نتیجه گیری از تحقیق: 14 راهكارهای پیشنهادی 17 منابع و مأخذ: 18   45 جرم کلاهبرداری دانلود پایان نامه کلاهبرداری تاریخچه و ماهیت کلاهبرداری و بررسی عاملهای آن عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری در حقوق ایران تاریخچه و ماهیت کلاهبرداری بررسی عاملهای کلاهبرداری
 • 3 دانلود پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای محقق ساخته با روایی و پایایی مدیریت
 • دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای محقق ساخته با روایی و پایایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 14/17 کیلوبایت صفحه 3 فرمت docx 15000…

 • 110 اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی مدیریت
 • دانلود اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 156 بایت صفحه 110 فرمت doc 35000 اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی اقدامات و…

 • 41 دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد حسابداری و ارزیابی عملکرد با فرمت word حسابداری
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد حسابداری و ارزیابی عملکرد با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 113/65 کیلوبایت صفحه 41 فرمت…

 • 40 مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 35 بایت صفحه 40 فرمت…

 • 55 پاورپوینت نقشه كشی و نقشه خوانی مهندسی 1 مدیریت
 • دانلود پاورپوینت نقشه كشی و نقشه خوانی مهندسی 1 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/76 مگابایت صفحه 55 فرمت pptx 17000 پاورپوینت نقشه كشی و…

 • 76 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ارزش ویژه برند مدیریت
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ارزش ویژه برند دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/08 کیلوبایت صفحه 76 فرمت doc 27000 چارچوب نظری و پیشینه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *