111 نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع (آپدیت شده) برق، الکترونیک، مخابرات

دانلود نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع (آپدیت شده)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 2/21 کیلوبایت صفحه 111 فرمت doc 39000 نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع (آپدیت شده) در این پروژه در مورد نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع بحث شده است و شامل 6 فصل (این پروژه آپدیت شده است) می باشد دانلود پایان نامه مهندسی برق نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع (بصورت جامع و کامل در قالب 111 صفحه) *آپدیت جدبد: اضافه شدن فصل ششم با عنوان تعیین هزینه توان راكتیو   چكیده: در این پروژه در مورد نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع بحث شده است و شامل 6 فصل (این پروژه آپدیت شده است) می باشد كه در فصل اول در مورد جبران بار و بارهایی كه به جبران سازی نیاز دارند و اهداف جبران بار و جبران كننده های اكتیو و پاسیو و از انواع اصلی جبران كننده ها و جبران كننده های استاتیك بحث شده است.   در فصل دوم در مورد وسایل تولید قدرت راكتیو بحث گردیده و درمورد خازنها و ساختمان آنها و آزمایش های انجام شده روی آنها بحث گردیده است و  در فصل سوم در مورد خازنهای سری و كاربرد آنها در مدارهای فوق توزیع و ظرفیت نامی آنها اشاره شده است و در فصل چهارم در مورد جبران كننده های دوار شامل ژنراتورها و كندانسورها و موتورهای سنكرون صحبت شده است و در فصل پنجم  ترجمه متن انگلیسی كه از سایتهای اینترنتی در مورد خازنهای سری می باشد كه در مورد UPFC می باشد.فصل ششم نیز در مورد تعیین هزینه توان راكتیو می باشد.       واژگان کلیدی: توان راکتیو شبكه های انتقال شبكه های فوق توزیع سیستم های الکتریکی         فهرست مطالب چكیده: 3   فصل اول:جبران بار 4 مقدمه 5 1- جبران بار 7 1-1- اهداف درجبران بار: 8 در جبران بار اهداف اصلی سه گانه زیر مورد نظر است. 8 2-1- جبران كننده ایده ال 1 1- ضریب توان را به مقدار واحد تصحیح می كند 11 3-1- ملا حظات عملی 11 4-1- مشخصا ت یك جبران كننده بار : 12 5-1- تئوری اسا سی جبران 13 شكل 1- الف الی (ت) اصلاح ضریب توان 14 2-5-1- ضریب توان و اصلاح آن : 14 شكل1الف یك بار تكفاز با ادمیتا نس معادله (3-1)  كه از ولتاژ vتغذیه می شود را نشان میدهد . جریان بار  وبرابرست با : 14 فرمول (4-1) 14 شكل شماره 2- مشخصه تقریبی ولتاژ- توان راكتیو سیستم جبران نشده  (ب) مشخصه تقریبی ولتاژ- توان راكتیو سیستم جبران شده  (پ) مشخصه تقریبی ولتاژ- توان راكتیو جبران كننده ایده آل (ت) دیاگرام تعادل توان راكتیو 18 8-1- تئوری كنترل توان راكتیو در سیستم های انتقال الكتریكی در حالت ماندگار 19 جدول 2: مزایا ومعایب انواع وسایل جبران كننده در سیستم انتقال 2 9-1- نیازمندیهای اساسی در انتقال توان AC 21 شكل 4- مقدار ولتاژ انتهای خط در یك خط شعاعی 2 مایل بدون تلفات 25 12-1- جبران كننده های اكتیو و پاسیو 27 13-1- اصول كار جبران كننده های استاتیك 31 2-13-1- موارد استعمال جبران كننده ها 31 14-1- انواع اصلی جبران كننده 32 شكل 8 ب- TCR سه فاز همراه با خازن های موازی 35   فصل دوم:وسایل تولید قدرت راكتیو 37 2-1- مقدمه 38 خازنها به دو دسته تقسیم می شوند: 39 2-3- ساختمان خازن ها 4 2-6- حفاظت مجموعه خازنی 44 5-2-7- تخلیه Discharge 48 9-2-7- كنترل خودكار خازنها 5   فصل سوم:خازن های سری 55 مقدمه 56 شكل 9- روند خازنهای سری از سال 192 شكل 1- واحد خازن قدرت نمونه برای كاربردهای سری یا موازی 58 شکل 11-  نمایش های برداری برای یک مدار با ضریب قدرت تأخیری 66   فصل چهارم:جبران كننده های دوار 72 مقدمه 73 4-1- جبران کننده های دوار: 73 1-4-1- ژنراتورهای سنکرون: 73 3-4-1- موتورهای سنکرون: 74 شکل 12- حالت های مختلف اتصال خازن و کمیتهای مربوط به هر حالت را نشان می‌دهد. 76   فصل پنجم:ترجمه متن انگلیسی 84 تصویر 2- TCSC واقع در خط انتقال 85 3-5 : نتایج : 88 تصویر 28- منبع ولتاژ سری تغییر یافته 96 تصویر 47 – افت واکنشگر برای شبکه Hale 12   فصل ششم:تعیین هزینه توان راكتیو در شبكه انتقال و فوق توزیع 14   آپدیت شده تعیین هزینه توان راكتیو 15 تخصیص هزینه توان راكتیو 16 تاثیر توانهای اكتیو بار در هزینه توان راكتیو شینه‌های شبكه 19 منابع 111   39 توان راکتیو جبران بار خازنهای سری شبكه های انتقال شبكه های فوق توزیع سیستم های الکتریکی جبران كننده های دوار نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع دانلود پایان نامه برق
 • 53 پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع و ابعاد آن مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع و ابعاد آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 3/64 مگابایت صفحه 53 فرمت pptx 25000 پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع و…

 • 82 پاورپوینت کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 310/75 کیلوبایت صفحه 82 فرمت ppt 19000 پاورپوینت کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی…

 • 60 پاورپوینت کنفرانس جهانی حقوق معلولان علوم پزشکی
 • دانلود پاورپوینت کنفرانس جهانی حقوق معلولان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم پزشکی حجم 1/31 مگابایت صفحه 60 فرمت pptx 30000 پاورپوینت کنفرانس جهانی حقوق معلولان پاورپوینت…

 • 56 تاریخ روابط خارجی ایران علوم سیاسی
 • دانلود تاریخ روابط خارجی ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم سیاسی حجم 57 بایت صفحه 56 فرمت doc 14500 تاریخ روابط خارجی ایران مقاله رشته تاریخ…

 • 182 مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد 182 صفحه مدیریت
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد 182 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 256/86 کیلوبایت صفحه 182 فرمت docx 29000 مبانی…

 • 28 دانلود تحقیق ریسک در آسایشگاه سالمندی با فرمت ورد روانشناسی و روانپزشکی
 • دانلود دانلود تحقیق ریسک در آسایشگاه سالمندی با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و روانپزشکی حجم 103/4 کیلوبایت صفحه 28 فرمت docx 16000 دانلود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *