11 کاربرد کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم مدیریت استراتژیک مدیریت

دانلود کاربرد کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم مدیریت استراتژیک

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 139 بایت صفحه 11 فرمت doc 7500 کاربرد کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم مدیریت استراتژیک کاربرد کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم مدیریت استراتژیک کاربرد کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم مدیریت استراتژیک     مقدمه چرا عموما بودجه ها ارتباط مستقیم اندکی با اهداف استراتژیک بلند مدت شرکت دارند؟ زیرا این اهداف به حد کافی لحاظ نمی شوند. کارت امتیازی متوازن معیارهای مالی سنتی را با محک هایی از اجرا، در سه حوزۀ غیرمالی می سنجد: • رابطۀ شرکت و مشتریان • روندهای داخلی کلیدی شرکت • یادگیری و رشد شرکت وقتی معیارهای اجرا در این سه حوزه به اندازه های مالی اضافه شود، نتیجۀ این امر نه تنها منظری وسیع تر از صحت شرکت و فعالیت ها ، بلکه چارچوب سازماندهندۀ نیرومندی نیز ایجاد می کند. ابزاری پیچیده برای هماهنگی و تنظیم عملیات شرکت و کسب و کارها به گونه ای که تمام عملکردها هم راستای استراتژی باشند.       کلمات کلیدی: سیستم مدیریت استراتژیک روش‌های نوین سنجش عملکرد سازمان‌ها كپلن و نورتون (Kaplan  Norton 1992) BSC ارزیابی متوازن Balanced Score Card مدل ارزیابی متوازن کارت امتیازی متوازن کارت امتیازی متوازن( Balanced Score Card )     فهرست مطالب کاربرد کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم مدیریت استراتژیک 2 مقدمه 2 مفهوم در عمل 2 کارت امتیازی متوازن در جهت پیوند عملکردهای کوتاه مدت به اهداف بلندمدت ، مبتنی بر چهار منظر است : 2 1- ترجمه چشم انداز 2 3- ارتباط و پیوند. 3 ۳- برنامه ریزی کسب و کار. 3 5- بازخور و یادگیری. 3 کاربرد کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم مدیریت استراتژیک 3 ترجمه چشم انداز 4 ارتباط و پیوند 5 ارتباط و آموزش. 5 اجرای اهداف. 6 پیوند پاداش ها و معیارهای عملکرد. 6 برنامه ریزی کسب و کار 7 بازخور و یادگیری 9 به سوی یک سیستم مدیریت استراتژیک جدید 1 چگونه یک شرکت سیستم مدیریت استراتژیک ایجاد می کند… 1 منبع: رابرت اس.کاپلان و دیوید پی.نورتن 11 75 سیستم مدیریت استراتژیک روش‌های نوین سنجش عملکرد سازمان‌ها كپلن و نورتون برنامه‌ریزی استراتژیک ارزیابی متوازن مدل ارزیابی متوازن کارت امتیازی متوازن
 • 52 عوامل موثر در رضایت و سازگاری زناشویی و تاثیر آن بر کودکان روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود عوامل موثر در رضایت و سازگاری زناشویی و تاثیر آن بر کودکان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 131/45 کیلوبایت صفحه 52…

 • 23 مسیریابی در شبکه های WSN مهندسی نرم افزار
 • دانلود مسیریابی در شبکه های WSN دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نرم افزار حجم 103 بایت صفحه 23 فرمت doc 14000 مسیریابی در شبکه های WSN…

 • 34 دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد کنترل های داخلی و اثر بخشی آن با فرمت word حسابداری
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد کنترل های داخلی و اثر بخشی آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 55/94 کیلوبایت…

 • 62 پاورپوینت درمان شناختی رفتاری افسردگی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت درمان شناختی رفتاری افسردگی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 340/6 کیلوبایت صفحه 62 فرمت ppt 13000 پاورپوینت درمان شناختی رفتاری…

 • 39 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب شناختی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب شناختی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 76/96 کیلوبایت صفحه 39 فرمت docx 19000 چارچوب نظری…

 • 56 پاورپوینت ایجاد و نگهداری اماکن ورزشی روباز و سر پوشیده معماری
 • دانلود پاورپوینت ایجاد و نگهداری اماکن ورزشی روباز و سر پوشیده دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 600/44 کیلوبایت صفحه 56 فرمت pptx 25000 پاورپوینت ایجاد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *