108 گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی وب سایت کامپیوتر و IT

دانلود گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی وب سایت

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 1/17 کیلوبایت صفحه 108 فرمت doc 19000 گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی وب سایت دانلود گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی وب سایت گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی وب سایت مقدمه با گسترش روز افزون اینترنت و كاربرد هرچه بیشتر سایت های اینترنتی و نرم افزار های تحت وب و همچنین آشنایی هرچه بیشتر صاحبان مشاغل ، كالا و خدمات و سایر افراد جامعه با كاربرد ها و فواید وب سایت ها به ویژه نقش آنها در رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، سیاسی و غیره باعث افزایش چشمگیر تقاضا برای سفارش و خرید سایت های اینترنتی شده است .مطالبی كه در ادامه می آید گزارش كار آموزی این جانب درشرکت طراحی وب سایت به نام تحولگران به آدرس میدان هفت تیر ، خیابان  قائم  مقام فراهانی ،  بن  بست  ممتاز  ، پلاک 8 ، واحد 7 و شماره تماس 8884372  می باشد.   مرکز موردنظر برای شرکتهایی که نیاز به سایت دارند و درخواستشان را از طریق تماس تلفنی یا حضوری بیان می کنند ، سایت طراحی می کند .  این شرکت دارای سه بخش می باشد که هربخش کارمندان و امکانات مخصوص به خودش را دارد . این سه بخش عبارتند از  : 1 – بخش طراحی سایت با نرم افزارهای Macromedia Flash , Adobe PhotoShop , Corel Draw 2 – بخش برنامه نویسی سایت با زبانهای برنامه نویسی  , ASP.Net HTML 3 – بخش بانک اطلاعاتی سایت با  نرم افزار SQL Server  اینجانب در  بخش 1 و بخش HTML و بخش 3 به عنوان کار آموز مشغول شده و بر اساس برنامه مشخص شده در فرمهای گزارش کار روزانه ، آموزش می دیدم .  جهت آشنایی بیشتر با کارکرد شرکت و آنچه در طول کارآموزی  فرا گرفته ام  ، در ذیل آموخته هایی که در طول کارآموزی راجع به هر یک از نرم افزارهای مورد استفاده بدست آورده ام ، آورده شده است .      کلمات کلیدی: طراحی وب سایت بانک اطلاعاتی سایت طراحی سایت با نرم افزار برنامه نویسی سایت با زبانهای برنامه نویسی  , ASP.Net HTML     فهرست مطالب   مقدمه معرفی نرم افزارهای بخش طراحی نرم افزار Macromedia Flash   -1 کاربردهای Flash  -1.1 متحرک سازی در سایت وب  -1.2 ساخت فیلم های محاوره ای   -1.3تغییر شکل اشیاء و متون متحرک   -2درک و یادگیری اصول پایه ای Flash   -2.1صفحه کاری – Work Place – در Flash  Timeline -2.2  Play head – 2.3  Frame – 2.4 Number  Timeline Menu – 2.5   Center Frame – 2.6  Onion Skin View – 2.7   Onion Skin Outline view – 2.8   Edit Multiple Frames – 2.9  Modify Onion Markers – 2.1  Current Frame – 2.11  Frame Rate – 2.12  Playback Time – 2.13  Scroll Bars – 2.14  -3لایه ها  Layer Names – 3.1  Add a layer – 3.2  Add a Motion Guide Layer – 3.3  Add a Layer Folder – 3.4  Delete a Layer – 3.5  Show or Hide Layer – 3.6   Lock or Unlock Layer – 3.7   Show – 3.8 Layer as Outline    – 3.9حالت لایه ها  – 3.1نامگذاری لایه ها  Mask – 3.11 – لایه های ماسک  – 3.12 لایه های راهنما  4 – جعبه ابزار Arrow Tool – 4.1  Sub Select Tool – 4.2  Line Tool – 4.3   Lasso Tool – 4.4  Text Tool – 4.5  Oval Tool – 4.6   Rectangle Tool – 4.7   Pencil Tool – 4.8  Brush Tool – 4.9   Free Transform Tool – 4.1  Fill transform Tool – 4.11  Ink Bottle Tool – 4.12   Paint Bucket Tool – 4.13  Eyedropper Tool – 4.14   Eraser Tool – 4.15  Hand Tool – 4.16   Zoom Tool – 4.17  Stroke Color – 4.18   Black and White – 4.19  No Color – 4.2  Swap Color – 4.21  5Panels –   Properties Panel – 5.1  Color- Mixer Panel – 5.2  Color Swatches Panel – 5.3  Components Panel – 5.4  Action – 5.5 Panel  Frame – 6 Frame – 6.1  چیست ؟ – 6.2 یادگیری انواع Frame  – 6.3 کلید های میانبر برای Frame ها    – 7کشیدن خطوط و پر کردن سطوح – Arrow Tool  – 7.1 انتخاب خطوط متفاوت   – 7.2 اضافه کردن خطوط منحنی پیچیده  – 7.3کنترل کردن پیکر بندی آلفا   – 7.4چرخاندن ، کج کردن و تغییر اندازه دادن – 7.5 کج کردن اشیاء   – 8تغییر اندازه اشیاء – Scale    – 9کشیدن خطوط توسط Line Tool – Flash   – 1ساخت یک Motion Tween  – 1.1 انیمیشن در Flash  Animation – 1.1.1 ها در Flash به چه صورت کار می کنند ؟ – 1.1.2 شروع ساخت یک انیمشن  – 1.1.2.1 هدف   – 1.1.2.2 شروع  – 1.2 شروع ساخت یک Shape Tween  Motion – 1.2.1 Guide  -1.2.2 شروع کار   – 11آوردن عکس در محیط Flash   – 12اضافه کردن یک ماسک گرافیکی   – 13حذف Mask   – 14 نوشتن متن و ایجاد انیمیشن بر روی آن – Text Tool 14.1 – Properties – 14.2 انیمیشن  Text -14.3 شروع  Symbols -15                                     15.1 – انواع Symbols Movie Clip – 15.1.1 – سمبل های گرافیکی  Button – 15.1.2   – 15.2ایجاد Symbol ها   – 16 ذخیره سازی فایهای Flash  – 16.1 منظور از فایلهای Flash چیست ؟ – 16.2 فایلهای .swf    -16.2.1ذخیره فایل .swf از .fla   -16.3ذخیره فایلهای .exe  – 17 ساخت فایلهای HTML  نرم افزار Adobe PhotoShop  -1حالتها و مدهای رنگ  – 1.2مدل RGB   -1.3مدل CMYK   – 1.4مدل Grayscale    – 1.5مدل Bitmap   – 2شروع کار  2.1 – گزینه های کادر New Name – 2.1.1   Width – 2.1.2  Height – 2.1.3  Resolution – 2.1.4  Mode – 2.1.5  Contents – 2.1.6  White – 2.1.6.1  Background color – 2.1.6.2  Transparent – 2.1.6.3  – 3طریقه اعمال رنگها و برخی از ابزار فتوشاپ 3.1 – طریقة اعمال رنگهای Background , Forground روی بوم نقاشی – 4 كار با لایه ها  – 4.1پنجرة Layer ( كار با جدول لایه ها)   – 4.2ایجاد لایه   – 4.3پنهان كردن لایه    – 4.4حذف لایه   – 4.5كپی گرفتن از لایه    – 4.6كار با چندین لایه – 5 كار با جعبه ابزار فتوشاپ  – 5.1ابزار محدودة انتخاب – Marquee Tool   – 5.1.1محدودة انتخاب چهارگوش –  Rectangular Marquee 5.1.2- محدودة‌ انتخاب بیضی – Marquee Elliptical 5.1.3- سومین و چهارمین زیر مجموعه این ابزار Option – 5.1.4 ابزار Marquee  5.1.5 – Style Constrained Aspect – 5.1.5.1   Fixed Size – 5.1.5.2   5.1.5.3 – Normal  – 5.2ابزار Cropping   – 5.3ابزار انتقال – Move Tool  – 5.4ابزار ذره بین – Zoom Tool  – 5.5ابزار دست جابجایی تصویر – Hand Tool  – 5.6ابزار كمند – Lasso Tool Lasso tool – 5.6.1  Polygonal lasso – 5.6.2  Magnetic lasso tool – 5.6.3  5.6.4 – Option – 5.7ابزار عصای جادویی – Magic Wand Tool   wand option – 5.7.1 Magic – 6بزرگنمایی و كوچك نمایی تصاویر  -6.1بوسیله صفحه كلید  6.2- با استفاده از منو  – 7پنجرة Navigator   – 8منوی Select  8.1- گزینه All : Ctrl + A 8.2- گزینه Deselect : Ctrl + D  8.3 – گزینه Reselect   8.4 – گزینه Inverse  8.5 – گزینه Feather – 9 تغییر شکل  -Transform – 1تغییر اندازة تصویر كپی شده   -1.1گزینه های Transform  Scale – 1.1.1 –  مقیاس  Rotate -1.1.2 – چرخاندن  Skew -1.1.3  Distort – 1.1.4  Perspective – 1.1.5  1.1.6 – 18  Rotate Rotate 9 CW – 1.1.7  Rotate 9 CCW – 1.1.8 Flip Horizental – 1.1.9  Flip Vertical – 1.1.1     – 1.2تغییر شكل با استفاده از واحدهای عددی Numeric   -11كار با فایلها و پسوندهای مورد استفاده Photoshop – 11.1 Document – psd Bitmap – 11.2 Graphical Interchange format – 11.3- GIF  Joint photographic Experts Group – 11.4-JPEG Portable Document Format – 11.5 -PDF  11.6-  Portable Network Graphic – PNG tif – TIFF Tagged – 11.7– Image File Format Encapsulated postscript – EPS -11.8  RAW -11.9   -12تركیب كردن لایه ها – Merge   Merge Down – 12.1  Merge Visible – 12.2  Flatten Image – 12.3  Merge Linked – 12.4  – 13 ذخیره سازی فایل  -14كاهش اندازة فایل  -15ابزارهای ترسیمی Painting tools –  -15.1جدول Brushes  15.1.1 – ویرایش یك سرقلم   -15.1.2ساختن سرقلم جدید   -15.2ابزار رنگ پاش – Airbrush   -15.2.1گزینة Pressure   -15.3ابزار قلم موی نقاشی – Paintbrush    -15.3.1گزینه های مربوط به Option این ابزار  Wet Edge – 15.3.2   -15.3.3گزینة Auto Eraser    – 15.3.4ساختن سرقلم از یك تصویر   -15.4ابزار پاك كن – Eraser Eraser Tool – 15.4.1  Background Eraser Tool – 15.4.2 – Magic Eraser Tool  -15.5ابزارGradient Tool   -15.5.1روش كار   -15.5.2ایجاد یك نوع طیف جدید    -15.6ابزار Bucket Option   -15.6.1گزینة Fill    -15.6.2طریقه استفاده از Pattern در ابزار سطل رنگ   -15.7ابزار قطره چكان Eyedropper Tool –  15.7.1 Eyedropper Tool –   15.7.2 – Color Sampler Tool Measure Tool – 15.7.3   -15.8ابزارهای متن – Type tool -16 فزودن خط كش و خطوط راهنمای غیر چاپی    -17تغییر اندازه یك تصویر   -18اعمال Stroke  -19تغییر اندازه یك بوم    -2انواع پنجره ها  2.1 – Swatches – 2.2 Color – 2.3 Paragraph  – 21 ماسك ها  -21.1اعمال ماسك  -21.2 کار با ماسک سریع  Quick Mask 21.2.1 – كار عملی ایجاد ماسك سریع   -22اعمال سایه    -22.1تغییرات در سایه  Dangle – 22.1.1  Distance – 22.1.2  Spread -22.1.3  Size – 22.1.4 22.1.5 – ایجاد درخشندگی  -22.2قسمت QUALITY   Contour – 22.2.1  Noise – 22.2.2   -22.3كارعملی اعمال سایه به متن 23 – جلوه های بیرون زدگی و برجسته سازی – bevel and emboss  -24فرمان Import   -25وارد كردن فایل با استفاده از رابط (twain )  -26فرمان Export نرم افزار Corel Draw  -1خطوط راهنمای دینامیك   -2خاصیت چسبندگی 3 – نشانه گر هوشمند ورودی   -4قطره چكان هوشمند   -5ابزار حذف خطوط   -6قلم موی جدید روتوش   -7صرفه جویی در وقت با قابلیت های جدید و بهبود یافته  -7.1قابلیت های جدید تراز كردن متون Panose Font Matching – 7.2  -7.3پنجره Docker برای وارد كردن كاراكترها – 7.4 سفارشی كردن   -7.5مدیریت رنگ ها    -8بهبود تطابق فایل ها و خروجی های گوناگون   -8.1خروجی برای آفیس   -8.2خروجی برای AutoCAD DFX/DWG  8.3 – خروجی بهبود یافته SVG   -8.4قابلیت های ورودی و خروجی چندگانه  8.5 – بهبود سازگاری با فایلهای CDR و DSF  -8.6بهبود CGM  – 9 موارد بهبود یافته محیط كاربری  -9.1گرافیك های متحرك با Corel R.A.V.E.3  Symbols – 9.2  Symbol – 9.2.1های پیوندی   -9.3پالت های رنگ جدید Panton Euro   -9.4یونی كد Unicode-   -9.5استفاده از زبان های مختلف  -9.6استفاده از آموزش مجموعه نرم افزاری Corel  معرفی زبان بخش برنامه نویسی زبان HTML – 1ساختن یك پوشه برای وب سایت  -2مؤلفه های كلیدی برای سازمان دهی وب سایت   -2.1جدا كردن محتویات با پوشه   -2.2كاربرد نامگذاری قرار دادی  – 2.3ایجاد سند سایت   -3تگ ها در ساختارصفحه  -4ذخیره صفحه   -5رویت صفحه  – 6ایجاد ساختار و قالب بندی صفحه    – 7دادن عنوان به صفحه وب   -8اضافه كردن پاراگراف های نوشته – 9پاراگراف های گروهی درون كادر  -1كنترل فاصله ها   -11جلوگیری از ایجاد فضای خالی بین كلمات   -12ساختن تیترها   -13ساختن انواع لیست ها   -13.1ساختن یك لیست بالت دار   -13.2ساختن یك لیست شماره دار   -13.2.1تغییر دادن شیوه شماره گذاری   -13.2.2تغییر شماره شروع   -13.3ساختن یك لیست تعریف  -14اجزاء ترازبندی   -15ایجاد حالت توپر   -16ایجاد حروف مایل   -17ایجاد كلمات زیرخط دار   -18كنترل شكل فونت  -19كنترل اندازه حروف   – 2كنترل رنگ حروف   -21اضافه كردن گرافیك ها   -22اضافه كردن یك تصویر درون خطی   -23وارد كردن نوشته جایگزین برای یك تصویر    -24تنظیم یك تصویر   -24.1تغییر اندازه یك تصویر   -24.2ایجاد قاب برای یك تصویر   -25قرار دادن تصویر در پس زمینه   -26اضافه كردن یك خط  افقی   -27اضافه كردن لینك  -28انواع لینك  -28.1لینكهای مطلق  -28.2لینكهای وابسته   -28.3ایجاد یك لینك متنی  -29ایجاد لینك روی یك تصویر  -3باز كردن یك لینك در یك پنجره جدید  – 31 ساخت یك لینك برای فرستادن E-Mail  32 – ایجاد جداول  -32.1ایجاد چهارچوب جداول 32.2 – دادن عنوان به جدول  -32.3افزودن ردیف ها و ستون ها به جدول   -32.4مشخص كردن پهنای جدول   -32.5گسترش یك سلول به دو ستون یا ردیف   -32.6گسترش یك سلول به چند ستون   -32.7گسترش یك سلول به چند ردیف   -32.8ایجاد یك رنگ پس زمینه برای یك جدول ، ردیف یا سلول  -32.9قرار دادن تصویر در پس زمینه برای یك جدول ، ردیف یا سلول   – 32.1ساخت یك جدول تودرتو  معرفی نرم افزار بخش بانک اطلاعاتی نرم افزار SQL Server 25  -1فایل های database Filegroups – 2 Primary -2.1 User Defined -2.2  Database options – 3 – Recovery Model Full – 3.1 Bulk-Logged – 3.2 Simple – 3.3 – 4انواع Data Types Int Data Type – 4.1 Money And Smallmoney – 4.2 Decimal & Numeric – 4.3 Numeric(p,s) – Decimal(p,s) – 4.3.1 Char & Varchar – 4.4 Float & Real – 4.5 Binary & Varbinary – 4.6  -5دستورات SQL DATABSE CREATION – 5.1 Database Name – 5.1.1 NAME – 5.1.2  SIZE – 5.1.3 FILEGROWTH – 5.1.4 MAXSIZE – 5.1.5 GO – 5.2 TABLE CREATION – 5.3 ALTER COLUMN – 5.3.1 ADD COLUMN – 5.3.2 DROP COLUMN – 5.3.3 CONSTRAINT – 5.3.4 Primary Key Constraint – 5.3.4.1 Foreign Key Constraints – 5.3.4.2 UNIQUE CONSTRAINT – 5.3.4.3 CHECK CONSTRAINT – 5.3.4.4 DEFAULT CONSTRAINT – 5.3.4.5 SELECT STATEMENT – 5.4 INSERT – 5.5 UPDATE – 5.6 WHERE – 5.7 Filtering With WHERE – 5.7.1 ORDER BY – 5.8 GROUP BY – 5.9 HAVING – 5.1 OPENROWSET – 5.11 SINGLE_BLOB – 5.11.1  SINGLE_CLOB – 5.11.2  SINGLE_NCLOB – 5.11.3  ATTACH & DETACH – 5.12  -5.13وضعیت تقدم اپراتور ها NOT – 5.13.1 BETWEEN – 5.13.2 Manipulating Data – 5.14 – 5.14.1عملگر های پایه ی ریاضی(Basic math operator) ABS – 5.14.2 POWER – 5.14.3  SQRT – 5.14.4 RAND – 5.14.5 CEILING – 5.14.6  FLOOR – 5.14.7 SUBSTRING – 5.14.8 UPPER – LOWER – 5.14.9 REVERSE – 5.14.1 LEN – 5.14.11  YEAR – 5.14.12 MONTH – 5.14.13 DAY – 5.14.14 – 5.14.15( datepart , date ) DATEPART  JOIN – 6 و انواع آن CROSS JOIN – 6.1 SELF JOIN – 6.2 LEFT OUTER JION – 6.3 VIEW – 7 – 7.1انواع VIEW UPDATE – 7.2 SUBQUERY – 8   19 طراحی وب سایت بانک اطلاعاتی سایت طراحی سایت با نرم افزار برنامه نویسی سایت با زبانهای برنامه نویسی ASPNet HTML دانلود گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی وب سایت دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر fileina فروشگاه ساز
 • 60 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی ورزش تربیت بدنی
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی ورزش دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 105/69 کیلوبایت صفحه 60 فرمت docx 24000 چارچوب نظری و پیشینه…

 • 53 پاورپوینت آموزش ترک سيگار روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت آموزش ترک سيگار دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 419/38 کیلوبایت صفحه 53 فرمت pptx 13000 پاورپوینت آموزش ترک سيگار دانلود…

 • 63 پاورپوینت آموزشی روش های پیشرفته آنالیز مواد بر اساس اشعه ایکس فیزیک
 • دانلود پاورپوینت آموزشی روش های پیشرفته آنالیز مواد بر اساس اشعه ایکس دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فیزیک حجم 8/36 مگابایت صفحه 63 فرمت pptx 18000 پاورپوینت…

 • 53 پاورپوینت بررسی تحقيق مدیریت کیفیت جامع مدیریت
 • دانلود پاورپوینت بررسی تحقيق مدیریت کیفیت جامع دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 3/65 مگابایت صفحه 53 فرمت pptx 17000 پاورپوینت بررسی تحقيق مدیریت کیفیت جامع…

 • 24 پاورپوینت ساختار دولت و ساختار اجرائی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدیریت
 • دانلود پاورپوینت ساختار دولت و ساختار اجرائی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/61 مگابایت صفحه 24 فرمت pptx…

 • 16 پاورپوینت دستور العمل اعتبار بخشی مدیریت رهبری مدیریت
 • دانلود پاورپوینت دستور العمل اعتبار بخشی مدیریت رهبری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/82 مگابایت صفحه 16 فرمت pptx 5000 پاورپوینت دستور العمل اعتبار بخشی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *