107 پایان نامه کارشناسی رشته کنترل کیفیت با عنوان بررسی QFD و پیامدهای آن صنایع

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته کنترل کیفیت با عنوان بررسی QFD و پیامدهای آن

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # صنایع حجم 172 بایت صفحه 107 فرمت doc 27000 پایان نامه کارشناسی رشته کنترل کیفیت با عنوان بررسی QFD و پیامدهای آن QFD به عنوان یكی از روشهای مهندسی كیفیت ، از مطالعه بازار و شناسایی مشتریان محصول شروع شده ، در فرآیند بررسی و تحلیل خود ، ضمن شناسایی خواسته ها و نیاز مندیهای مشتریان ، سعی در لحاظ نمودن آنها در تمامی مراحل طراحی و تولید را دارد دانلود پایان نامه کارشناسی رشته کنترل کیفیت با عنوان بررسی QFD و پیامدهای آن   *آپدیت جدید در قالب 2 صفحه اضافه شد.در این آپدیت به تشریح بیشتر مباحث پرداخته شده است.   مقدمه با شروع انقلاب صنعتی و به موازات پیشرفت تمدن بشر، محصولات و وسایل ساخت  انسان نیز پیچیده ترشد . چند هزار سال قبل،یك جنگجوبرای ساخت زره جنگی خود ، ضمن مراجعه مستقیم به آهنگر شهر، سفارش خودرا به صورت حضوری و شفاهی برای وی عنوان می نمود و آهنگر نیز به طور مستقیم و بدون هیچ واسطه ای ، خواسته های مشتری را دریافت كرده ، محصولی مطابق آنچه كه مورد نظر وی بود ، تولید و عرضه می كرد .علاوه بر مورد فوق ، عدم گسترش تجارت جهانی به شكل كنونی و تولید و عرضه محصولات در سطح بسیار محدودتر از آنچه كه امروز شاهدآن می باشیم باعث شده بودكه طراحی ، ساخت وفروش محصولات ، بدون هیچ مشكل خاصی انجام پذیرد . اما آیا امروزه و در آغاز قرن بیست و یكم با پیچیدگی روزافزون محصولات تولیدی و فروش آنها در سظح بسیار گسترده ، باز هم می توان از الگوهای گذشته پیروی نمود ؟ پاسخ سوال فوق بدون هیچ شك وشبهه ای منفی می باشد ؛ اما آیا تا كنون به فكر راه حلی برای دریافت وتحلیل خواسته های مشتریان خود بوده ایم ؟    ابزار مناسب برای كاهش میزان تغییرات محصول در فرآیند طراحی و تولید آزمایشی چیست ؟ طراحی محصولات و خدمات جدید ، مستلزم كار گروهی وتلاش همه جانبه از سوی مسئولان واحدهای مختلف سازمان از جمله بازار یابی ، فنی و مهندسی ، تولید ، فروش ، خدمات پس از فروش و …  می باشد ؛ اما زبان مشترك مجموعه مذكور چیست ؟ مسئولان واحد بازار یابی برای انتقال خواسته های كیفی مشتریان چگونه وباچه ابزاری بامهندسان طراح محصول ارتباط برقرارمیكند؟   پاسخ مناسب به تمامی موارد فوق ، در استفاده مؤثر و مناسب از روش QFD نهفته است .QFD به عنوان یكی از روشهای مهندسی كیفیت ، از مطالعه بازار و شناسایی مشتریان محصول شروع شده ، در فرآیند بررسی و تحلیل خود ، ضمن شناسایی خواسته ها و نیاز مندیهای مشتریان ، سعی در لحاظ نمودن آنها در تمامی  مراحل طراحی و تولید را دارد .   به بیان دیگر ، فلسفه استفاده از QFD ، اعمال و لحاظ نمودن خواسته های كیفی مشتری در مراحل  مختلف تكوین محصول می باشد . بنا بر این تمامی خصوصیات و مشخصات طراحی محصول با توجه به نقطه نظرات مشتری و مصرف كننده آن حاصل می شود و نقش كارشناسان سازمان در طراحی محصول و خدمت جدید ، چیزی فراتر از یك مترجم نمی باشد ؛ مترجمانی كه با استفاده از روشی به نام QFD خواسته های مشتریان را به مشخصات كمی قابل ملاحظه در داده های طراحی تبدیل می كنند . QFD یك ابزار كیفیتی پیشرفته است كه هدف آن افزایش سهم بازار از طریق جلب رضایت مشتریان واقعی محصول می باشد .   همانگونه كه پیشتر عنوان شد ، توسعه و ایجاد یك زبان مشترك بین واحدهای مختلف سازمان ، از جمله منافع بسیار با ارزش و اساسی QFD می باشد . اغلب اوقات به واسطه عدم استفاده از یك چنین فرهنگ و زبان مشترك و به دلیل تعدد مراحل فرآیند طراحی محصول نهایی طراحی شده با محصول مورد نظر مشتری ،‌ متفاوت است . لذا QFD ضمن توسعه فهرستی ازلغات و اصطلاحات فنی مورد نیاز ، از آنها در هر یك از مراحل فرآیند طراحی استفاده مینماید .QFD با تكوین یك فرآیند طراحی منطقی ، نسبت به ایجاد و خلق كیفیت در محصول اقدام می نماید .واقعیت این است كه معمولا مشتریان در ارزیابی های مربوط به محصول ،نیازهای ذهنی(1) خود رامطرح میكند و QFD با استفاده از طیف وسیعی از روشها و ابزار مختلف ، به طور سیستماتیك این نیاز ها را به خواسته های عینی طراحی تر جمه و تبدیل می نماید . در مرا حل بعدی ، نیاز های طراحی به نحو بسیار مناسب و مؤثری در تمامی قسمتهای مرتبط مورد استفاده قرار گرفته ، بدین ترتیب زنجیره كاملی از فعالیتها به طور یكپارچه برای رسیدن به هدف نهایی (رضایت مشتری) در تلاش خواهند بود .       کلمات کلیدی: QFD TQM کیفیت مشتری گسترش کارکرد کیفی گسترش عملکرد کیفیت Quality Function Deployment        فهرست مطالب فصل اول: مبانی QFD 1 1-2)  دیدگاههای مختلف كیفیت 2 1-3)  معرفی QFD 2 1-4)  تعاریف QFD 3 1-5)  روش QFD و مزایای آن 4 1-6)  تاریخچه QFD 6 1-7) مواردی از استفاده مؤفقیت آمیز QFD 8 1-8) QFD و افزایش كارایی 1 1-9) معرفی  QFD به سازمان 12 1-1) موارد تكمیلی در مورد روش QFD 15 1-11-1) اعضاءگروه QFD 15 1-11-2) اصولی كه برای گروه QFD صادق می باشند : 16 1-11-3) QFD به عنوان سیستم طرحریزی 16 1-11-4) QFD  و تكنیك چه چیزی / چگونه 17 1-11-5) بهسازی مستمر كیفیت 17 1-11-6) جایگاه QFD در فرآیند كلی نشان دهنده ابزارهای TQM 19   فصل دوم:درک مشتری و  خواسته های او 21 2-1) مقدمه 22 2-2) مرور اجمالی یك پروژه QFD 23 2-3) بررسی مقدماتی ندای مشتری با استفاده از جداول VOCT 25 2-4) طبقه بندی و سازماندهی خواسته های مشتری 28 2-4-1) مراحل تهیه نمودار  “ وابستگی بین عوامل ” 29 2-4-2) مراحل تهیه نمودار “ درختی ” 31 2-5) مدل كانو 34 2-5-1) الزامات اساسی 34 2-5-2) الزامات عملكردی 35 2-5-3) الزامات انگیزشی  37 2-6) سؤالهای دوگانه كانو 38   فصل سوم:خانه کیفیت 42 3-1) مقدمه 43 3-2) مراحل تكمیل خانه كیفیت 44 3-2-1) تعیین خواسته ها و الزامات كیفی مشتریان (WHATs) 45 3- 2-2)  اولویت  بندی نیازهای كیفی 49 3-2-3) تعیین میزان ارتباط میان خواسته ها و الزامات كیفی مشتریان و مشخصه های فنی در ماتریس ارتباطات 5 3-2-4) ارزیابی رقبا بادر نظر گرفتن الزامات فتی و مهندسی 51 3-2-5) اولویت بندی مشخصه های فنی و مهندسی محصول 51 3-2-9 ) بررسی رابطه مشخصه های فنی و مهندسی محصول با یكدیگر 52 3-2-1) تعیین مقادیر هدف برای خصوصیات فنی 53 3-3) مفاهیم قابل استخراج از خانه كیفیت 54 3-4) باز بینی خانه كیفیت 57 تشریح دیدگاه 68   فصل چهارم: چهار مرحله ای QFD 78 4-1) رویكرد چهار مرحله ای QFD 89 4-2) تشریح روش چهار مرحله ای 9 4-2-1) مرحله یك : طرح ریزی محصول 95 4-2-2) مرحله دو : طراحی محصول 98 4-3-4) مرحله چهار : برنامه ریزی كنترل فرایند 99 توانایی تشخیص مشكلات 11 نتیجه گیری 13 منابع و مأخذ: 15     27 بررسی QFD و پیامدهای آن گسترش کارکرد کیفی گسترش عملکرد کیفیت QFD چیست پیامدهای QFD دانلود پایان نامه رشته کنترل کیفیت دانلود پایان نامه کنترل کیفیت دانلود پایان نامه صنایع
 • 48 پروپوزال ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب رشته فناوری اطلاعات (IT)
 • دانلود پروپوزال ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # رشته فناوری اطلاعات (IT) حجم 318 بایت صفحه 48 فرمت…

 • 39 پاورپوینت امنیت شبکه و داده بصورت کامل کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت امنیت شبکه و داده بصورت کامل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 359 بایت صفحه 39 فرمت ppt 14000 پاورپوینت امنیت شبکه…

 • 27 دانلود تحقیق رضایت شغلی و پیامدهای آن با فرمت ورد علوم اجتماعی
 • دانلود دانلود تحقیق رضایت شغلی و پیامدهای آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 49/66 کیلوبایت صفحه 27 فرمت docx 13000 دانلود…

 • 6 پاورپوینت تانن و روش های استخراج تانن ها زیست
 • دانلود پاورپوینت تانن و روش های استخراج تانن ها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # زیست حجم 47/95 کیلوبایت صفحه 6 فرمت pptx 12000 پاورپوینت تانن و روش…

 • 106 پاورپوینت حرکات دورانی ( ویژه ارائه کلاسی رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی) تربیت بدنی
 • دانلود پاورپوینت حرکات دورانی ( ویژه ارائه کلاسی رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی) دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 2/01 مگابایت صفحه 106…

 • 44 پروپوزال شناسایی و بررسی عوامل خشونت علیه زنان و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از آن روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
 • دانلود پروپوزال شناسایی و بررسی عوامل خشونت علیه زنان و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 56/46 کیلوبایت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *