106 مدلسازی و حل مساله زمانبندی جاب شاپ کامپیوتر و IT

دانلود مدلسازی و حل مساله زمانبندی جاب شاپ

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 353 بایت صفحه 106 فرمت doc 45000 مدلسازی و حل مساله زمانبندی جاب شاپ این پایان نامه به بررسی مدلسازی و حل مساله زمانبندی جاب شاپ می پردازد دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر مدلسازی و حل مساله زمانبندی جاب شاپ          مقدمه  از برجسته ترین موارد در تهیه برنامه زمانی تولید جهت خطوط  تولیدی، تعیین اندازه انباشته و توالی سفارشات و نحوه تخصیص منابع در طول زمان است [۱].ما همواره در مکالمات روزمره خود از اصطلاح زمانبندی۲ استفاده می کنیم، هر چند که ممکن است همیشه تعریف مناسبی از آن در ذهن نداشته باشیم. در حقیقت مفهوم آشنایی که ما عموما از آن استفاده می کنیم فهرستی از برنامه هاست و نه زمانبندی. مستندات و برنامه های ملموس همچون برنامه کلاسی، برنامه حرکت اتوبوس و غیره. یک برنامه معمولا به ما می گوید کی وقایع اتفاق می افتد.   مسائل زمانبندی در صنعت نیز ساختار مشابهی دارند. آنها شامل مجموعه ای از فعالیتها و مجموعه ای از منابع موجود جهت انجام آن فعالیتها است. همچنین در صنعت برخی از تصمیمات تحت عنوان تصمیمات برنامه ریزی شناخته می شوند. فرآیند برنامه ریزی، منابع لازم جهت تولید و مجموعه فعالیتهای مورد نیاز جهت زمانبندی را تعیین می کند. در فرآیند زمانبندی، ما نیازمند تعیین نوع و مقدار هر منبع هستیم و نتیجتا می توانیم زمان شدنی اتمام کارها را مشخص کنیم [۲]. زمانبندی، فرآیند تخصیص منابع محدود به فعالیت ها در طول زمان، جهت بهینه سازی یک و یا چند تابع هدف است. منابع شامل نیروی انسانی، ماشین آلات، مواد، تجهیزات کمکی و غیره می باشند.     واژگان کلیدی: الگوریتم ژنتیک ترکیبی مسئله فروشنده دوره گرد زمانبندی جریان کار کارگاهی زمانهای تنظیم وابسته به توالی       مقدمه     سلولهای تولیدی۱ معمولا شامل یک گروه از ماشین آلات که به تولید محدوده مشخصی از خانواده ها۲تخصیص داده شده اند می باشد. یک خانواده یک مجموعه اقلام۳ است که نیازمندی مشترکی به لحاظ ابزار و توالی های عملیاتی دارند. در این محیط، تولید سلولی نیازمند سه فعالیت برنامه ریزی، قبل از تولید واقعی است. نخست گروهبندی ماشین آلات در سلولهای تولیدی مختلف (فرم دهی سلولها۴). دوم، اقلام باید به ماشین آلات مشخص در سلولهای تولیدی، تخصیص داده شوند (بار دادن به ماشین آلات۵)   . سوم، اقلام باید در هر سلول تولیدی زمانبندی شوند [۵ و ۶]. اغلب چنین مسائل زمانبندی شامل سلولهای تولیدی چندتایی و احتمالا پیچیده است. بنابراین تلاشهایی در جهت توسعه مفهوم زمانبندی جهت یک سلول تولیدی در یکزمان صورت گرفته است. این بخش از تحقیق به مسئله زمانبندی چند سفارش۱ دریافتی از چند مشتری در فضای جریان کارگاهی جایگشتی۲ با فرض آنکه فعالیتهای مرتبط با فرم دهی و بار دادن انجام گرفته، می پردازد. هر سفارش می تواند به عنوان یک خانواده و هر کار به عنوان یک قلم در نظر گرفته شود. البته یک تفاوت عمده وجود دارد و آن این است که همه سفارشات به ابزار و توالی های عملیاتی یکسانی نیاز دارند.       در فرم دهی و باردادن سلولهای تولیدی، اقلام خانواده بر اساس توالی های عملیاتی به سلولها تخصیص می یابد. بنابراین جریان مواد و زمانبندی، حتی چنانچه اقلام تولیدی نیازمند ابزار متفاوتی جهت تنظیمات باشند، ساده می شود. در این فرآیند ممکن است هر خانواده نیازمند ماشین آلات مشابهی باشد و مسلما اقلام با ترتیب مشخصی بر روی ماشین آلات پردازش می شوند. این سلولهای تولیدی سلول تولیدی جریان کارگاهی خالص نام دارند و مشخص کننده جریان کارگاهی معمول می باشند. این شرایط در زمان وجود چندین خانواده با نیازمندی های متفاوت صادق نخواهد بود [۵]. معمولا یک هزینه تنظیم عمده جهت تغییر پردازش از کارها در یک سفارش به سفارش دیگر نیاز است.           فهرست مطالب فصل ۱ کلیات مقدمه افق بر نامه ریزی محدوده تحقیق و اهداف آن مرور ادبیات   فصل ۲ مدلسازی و حل جنبه ای جدید از مسئله زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی مقدمه مدلسازی مسئله شاخصه ها پارامترها متغیرهای تصمیم الگوریتم ابتکاری جهت حل مسئله مرحله ساخت مرحله بهبود نتایج محاسباتی موارد تستی کارآمدی روشهای ابتکاری نتیجه گیری   فصل ۳ حل مسائل زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی با بکارگیری روشهای فراابتکاری ترکیبی مقدمه الگوریتم ژنتیک مدل ریاضی الگوریتم ژنتیک ترکیبی جوابهای اولیه بهبود ارزیابی انتخاب عملگرهای ژنتیکی درجه عبور جهش ابتکاری جهش وارونه نتایج محاسباتی بهینه سازی جامعه مورچگان الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان ترکیبی تشخیص اولیه قانون انتقال جستجوی محلی به روز رسانی فرومون ها معیار توقف نتایج محاسباتی الگوریتم الکترومغناطیس الگوریتم الکترومغناطیس ترکیبی نتایج محاسباتی نتیجه گیری   فصل ۴ مسئله فروشنده دوره گرد مقدمه تعریف مسئله کاربرد و ارتباط با مسائل زمانبندی مدل ریاضی روش حل نتایج محاسباتی نتیجه گیری   فصل ۵ نتیجه گیری و پیشنهادات برای مطالعات و پژوهش های آتی نتیجه گیری پیشنهادها منابع 45 الگوریتم ژنتیک ترکیبی مسئله فروشنده دوره گرد زمانبندی جریان کار کارگاهی زمانهای تنظیم وابسته به توالی مدلسازی و حل مساله زمانبندی جاب شاپ مدلسازی و حل مساله جریان کار کارگاهی مدلسازی و حل مساله جاب شاپ دانلود پایان نامه کامپیوتر دانلود پایان نامه مهندسی نرم افزار
 • 40 مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی 40 صفحه روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی 40 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 160 بایت صفحه 40 فرمت doc 19000…

 • 5 پاورپوینت کارگاه نحوه برخورد با اعضایی که دچار لغزش شده اند روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت کارگاه نحوه برخورد با اعضایی که دچار لغزش شده اند دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 1/79 مگابایت صفحه 5 فرمت…

 • 33 دانلود تحقیق کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش با فرمت ورد تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیتی حجم 192/48 کیلوبایت صفحه 33 فرمت doc 15000 دانلود تحقیق…

 • 175 كنترل موجودی انبار شركت گروه ماشین های اداری مادیران (آپدیت شده) مدیریت
 • دانلود كنترل موجودی انبار شركت گروه ماشین های اداری مادیران (آپدیت شده) دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 978 بایت صفحه 175 فرمت doc 19000 كنترل…

 • 7 پاورپوینت جاوا اسکریپت مهندسی نرم افزار
 • دانلود پاورپوینت جاوا اسکریپت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نرم افزار حجم 124/45 کیلوبایت صفحه 7 فرمت ppt 8000 پاورپوینت جاوا اسکریپت دانلود پاورپوینت جاوا اسکریپت…

 • 31 دانلود چارچوب و مبانی نظری اضطراب اینترنتی و تاریخچه آن با فرمت word روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری اضطراب اینترنتی و تاریخچه آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 69/61 کیلوبایت صفحه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *