105 مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری حقوق

دانلود مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 360 بایت صفحه 105 فرمت doc 99000 مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد آنجا كه با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری   مقدمه علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یكسان می‎باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت كه فصل مشترك همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق می‎باشد، كه البته بین عدالت و نظم آنچنان كه در بادی امر به نظر می‎رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دكترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند كه این مرزبندی دقیق نبوده در هر یك از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته می‎شود.   یكی از پرسش‎هایی كه می‎توان به بحث مذكور مرتبط دانست. این است كه چگونه می‎توان بین مصالح حاكمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است كه پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یكی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست كه دذر جامعه‎ای چون جامعه ایران كه هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح كه وظایف نخبگان حقوق یك جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد كشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد. آنجا كه با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی كه در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود كه در مقررات ما نیز بدان گونه كه در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواری‎هایی همراه الست.       کلمات کلیدی: مسوولیت طرح دعوای خسارت مسئولیت مدنی شهرداری         فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول: كلیات 4 گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشكیلات اداری و سازمان شهرداری 5 الف) تعریف شهرداری 5 ب) سازمان و تشكیلات شهرداری 7 گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها 13 الف) وظایف و اختیارات كلی شهرداری 15 ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص 18 گفتار سوم: تعریف مسئولیت 2 فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 22   مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت 22 مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 25 نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن 25 الف) قواعد عمومی 25 ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی 27 ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی 29   فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 5 گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت 51 مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری 59 الف) كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئولیت  مدنی 6 ب) كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار 61 گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی  شهرداری 63 مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت  شهرداری 65 الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 65 ب) خطای شخصی و مسئولیت كارمند 67   فصل چهارم: صلاحیت 7 مبحث اول: مراجعه اختصاصی 71 الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات 72 ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی شهرداری 75 مبحث دوم: مراجع عمومی 8 گفتار اول: رسیدگی در محاكم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری 8 گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاكم ابتدا و بدون تمسك واستناء به رای دیوان 82 الف) مواردی كه تقصیر شهرداری مفروض است 82 ب) مداركی كه زیان دیده از بین عاملین زیان(كارمند و شهرداری) كارمند را بر می‎گزیند 83 ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر 83 د) موردی كه زیان صرفاً از تقصیر شخصی كارمند ایجاد شده است 84 نتیجه گیری 88 منابع و ماخذ 96   99 مسئولیت مدنی شهرداری نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری مبانی مسئولیت شهرداری در جبران خسارات شهروندان مسئولیت مدنی شهرداری در نظام حقوقی ایران دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی شهرداری
 • 24 دانلود پاورپوینت تمدن ترکیه تاريخ و باستان شناسی
 • دانلود دانلود پاورپوینت تمدن ترکیه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تاريخ و باستان شناسی حجم 1/81 مگابایت صفحه 24 فرمت pptx 12000 دانلود پاورپوینت تمدن ترکیه دانلود…

 • 32 بررسی تطبیقی شهادت در اثبات دعوی حقوق
 • دانلود بررسی تطبیقی شهادت در اثبات دعوی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 31 بایت صفحه 32 فرمت doc 16000 بررسی تطبیقی شهادت در اثبات دعوی…

 • 48 پاورپوینت fatf چیست و دیدگاه ها و دفاعیات موافقین و مخالفین FATF مدیریت
 • دانلود پاورپوینت fatf چیست و دیدگاه ها و دفاعیات موافقین و مخالفین FATF دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/04 مگابایت صفحه 48 فرمت pptx 16000 پاورپوینت…

 • 1 دانلود گواهینامه غواصی و نجات غریق هنر ، معماری و گرافیک
 • دانلود دانلود گواهینامه غواصی و نجات غریق دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هنر ، معماری و گرافیک حجم 3/45 مگابایت صفحه 1 فرمت rar 15000 دانلود گواهینامه…

 • 20 پاورپوینت آشنایی با مهارت رفتار جرات ‌مندانه روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با مهارت رفتار جرات ‌مندانه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 75/96 کیلوبایت صفحه 20 فرمت ppt 10000 پاورپوینت آشنایی…

 • 43 بررسی خشونت علیه زنان در افغانستان حقوق
 • دانلود بررسی خشونت علیه زنان در افغانستان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 63/63 کیلوبایت صفحه 43 فرمت docx 24000 بررسی خشونت علیه زنان در افغانستان…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *