101 پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 مهندسی برق

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی برق حجم 917 بایت صفحه 101 فرمت doc 25000 پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS32C542 پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G728 بر روی پردازنده TMS32C542 سیستم همکاری در فروش فایلینا fileina پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS32C542                  چکیده     کدک صحبت استاندارد G.728 ، یک کدک کم تاخیر است که صحبت با کیفیت عالی را در نرخ بیت 16 kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اینترنت و موبایل که به تاخیر زیاد حساس هستند ، مناسب است. در این رساله به پیاده سازی بلادرنگ اینکدر و دیکدر  G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex ) بر روی پردازنده TMS32C542 می پردازیم . روشی ترکیبی برای برنامه نویسی TMS ارائه می شود که در آن  زمان وپیچیدگی برنامه نویسی نسبت به برنامه نویسی دستی به 3%  کاهش می یابد . در این روش پس از برنامه نویسی و شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم کدک به زبان C ، با استفاده از نرم افزار  ( Code Composer Studio ) CCS ، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهینه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گیرد . سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS ، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنویسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پایان نتایج این پیاده سازی ارائه می شود .                   کلمات کلیدی کدینگ و فشرده سازی صحبت  پیاده سازی بلادرنگ  DSP  TMS32C542 برد DSK                  مقدمه امروزه در عصر ارتباطات و گسترش روزافزون استفاده از شبكه های تلفن ،موبایل و اینترنت در جهان ومحدودیت پهنای باند در شبكه های مخابراتی ، كدینگ و فشرده سازی صحبت امری اجتناب ناپذیر است . در چند دهه اخیر روشهای كدینگ مختلفی پدیدآمده اند ولی بهترین و پركاربردترین آنها كدك های آنالیزباسنتز هستند كه توسط Atal & Remedeدر سال 1982 معرفی شدند [2] . اخیرا مناسبترین الگوریتم برای كدینگ صحبت با كیفیت خوب در نرخ بیت های پائین و زیر 16 kbps ، روش پیشگویی خطی باتحریك كد (CELP) می باشد كه در سال 1985 توسط Schroeder & Atal معرفی شد [8] و تا كنون چندین استاندارد مهم كدینگ صحبت بر اساس CELP تعریف شده اند .        در سال 1988 CCITT برنامه ای برای استانداردسازی یك كدك 16 kbps با تاخیراندك و كیفیت بالا در برابر خطاهای كانال آغاز نمود و برای آن كاربردهای زیادی همچون شبكه PSTN ،ISDN ،تلفن تصویری و غیره در نظر گرفت . این كدك در سال 1992 توسط Chen et al.    تحت عنوان LD-CELP معرفی شد[6] و بصورت استاندارد G.728 در آمد[9] و در سال 1994 مشخصات ممیز ثابت این كدك توسط ITU ارائه شد[1] . با توجه به كیفیت بالای این كدك كه در آن صحبت سنتزشده از صحبت اولیه تقریبا غیرقابل تشخیص است  و كاربردهای آن در شبكه های تلفن و اینترنت و ماهواره ای در این گزارش به پیاده سازی این كدك می پردازیم .     در فصل اول به معرفی وآنالیز سیگنال صحبت پرداخته می شود و در فصل دوم روش ها و استانداردهای كدینگ بیان می شوند . در فصل سوم كدك LD-CELP را بیشتر بررسی می كنیم و در فصل چهارم شبیه سازی ممیز ثابت الگوریتم به زبان C را بیان می نمائیم. و در پایان در فصل 5 به نحوه پیاده سازی بلادرنگ كدكG.728 بر روی پردازنده TMS32C542 می پردازیم.                       فهرست – مقدمه 4 فصل 1 : بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت 1-1- معرفی سیگنال صحبت 6 1-2- مدل سازی پیشگویی خطی 1 1-2-1- پنجره کردن سیگنال صحبت 11 1-2-2- پیش تاکید سیگنال صحبت 13 1-2-3- تخمین پارامترهای LPC 14   فصل 2 : روش ها و استانداردهای کدینگ صحبت 2-1- مقدمه 15 2-2- روش های کدینگ 19 2-2-1- کدرهای شکل موج 21 2-2-2- کدرهای صوتی 22 2-2-3- کدرهای مختلط 24 الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس 27 ب- کدرهای مختلط حوزه زمان 29   فصل 3 : کدر کم تاخیر LD-CELP 3-1- مقدمه 34 3-2- بررسی کدرکم تاخیر LD-CELP 36 3-2-1- LPC معکوس مرتبه بالا 39 3-2-2- فیلتر وزنی شنیداری 42 3-2-3- ساختار کتاب کد 42 3-2-3-1- جستجوی کتاب کد 43 3-2-4- شبه دیکدر 45 3-2-5- پست فیلتر 46 فصل 4 : شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم به زبان C 4-1- مقدمه 49 4-2- ویژگی های برنامه نویسی ممیزثابت 5 4-3- ساده سازی محاسبات الگوریتم 53 4-3-1- تطبیق دهنده بهره 54 4-3-2- محاسبه لگاریتم معکوس 58 4-4- روندنمای برنامه 59 4-4-1- اینکدر 63 4-4-2- دیکدر 69 فصل 5 : پیاده سازی الگوریتم برروی DSP 5-1- مقدمه 74 5-2- مروری بر پیاده سازی بلادرنگ 75 5-3- چیپ های DSP 76 5-3-1- DSP های ممیزثابت 77 5-3-2- مروری بر DSP های خانواده TMS32 78 5-3-2-1- معرفی سری TMS32C54x 79 5-4- توسعه برنامه بلادرنگ 81 5-5- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C542 DSK 82 5-5-1- بکارگیری ابزارهای توسعه نرم افزار 84 5-5-2- استفاده از نرم افزارCCS 86 5-5-3- نتایج پیاده سازی 94 5-6- نتیجه گیری و پیشنهاد 97 – ضمائم     – ضمیمه (الف) : دیسکت برنامه های شبیه سازی ممیز ثابت به زبان C و                            پیاده سازی کدک به زبان اسمبلی                                                              – ضمیمه (ب) : مقایسه برنامه نویسی C و اسمبلی 98 – مراجع 13   25 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد مخابرات پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات پایان نامه ارشد مخابرات پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G728 بر روی پردازنده TMS32C542 سیستم همکاری در فروش فایلینا fileina
 • 53 مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع سازگاری در روانشناسی 53 صفحه روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع سازگاری در روانشناسی 53 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 144/57 کیلوبایت صفحه 53 فرمت…

 • 47 قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران حقوق
 • دانلود قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 1/36…

 • 64 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شیوه های حل تعارض زناشویی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شیوه های حل تعارض زناشویی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 103/9 کیلوبایت صفحه 64 فرمت docx…

 • 42 دانلود تحقیق مالکیت واحدهای اقتصادی و کارایی بازار سرمایه با فرمت ورد حسابداری
 • دانلود دانلود تحقیق مالکیت واحدهای اقتصادی و کارایی بازار سرمایه با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 103 کیلوبایت صفحه 42 فرمت doc 16000…

 • 38 پاورپوینت الگوهای وراثت تک ژنی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت الگوهای وراثت تک ژنی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 5/73 مگابایت صفحه 38 فرمت pptx 16000 پاورپوینت الگوهای وراثت تک ژنی دانلود پاورپوینت…

 • 57 پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 3/16 مگابایت صفحه 57 فرمت pptx 16000 پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *