101 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی بل عنوان بررسی وضعیت رفاهی زنان سرپرست خانوار ومسائل حقوقی ان (باتاکید بروضعیت زنان شهر تهران ) روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی بل عنوان بررسی وضعیت رفاهی زنان سرپرست خانوار ومسائل حقوقی ان (باتاکید بروضعیت زنان شهر تهران )

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 172 بایت صفحه 101 فرمت doc 85000 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی بل عنوان بررسی وضعیت رفاهی زنان سرپرست خانوار ومسائل حقوقی ان (باتاکید بروضعیت زنان شهر تهران ) زنان سرپرست خانوار علاوه بر مسایل و مشکلات خاص زنان موانع و تنگناهای ایفای نقش سرپرستی خانواده را نیز تحمل میکنندو در زندگی روزمره با مسابل زیادی مواجه هستند به همین دلیل اکثر زنان سرپرست خانوار جزء اقشار آسیب پذیر جامعه هستند پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی با عنوان بررسی وضعیت رفاهی زنان سرپرست خانوار ومسائل حقوقی ان (باتاکید بروضعیت زنان شهر تهران )   مقدمه:          زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل میدهند.در صورت استفاده بهینه از این سرمایه ارزشمند انسانی شاهد رشد و تعالی جامعه در زمینه های مختلف خواهیم بود .هر گونه کم توجهی به زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار سلامت نظام خانواده و جامعه را به خطر خواهد انداخت و زمینه های بروز آسیبهای اجتماعی ,فرهنگی ,اقتصادی و …..در سطح جامعه را به دنبال دارد.   در دنیای پیچیده امروز نیز انسان با مسایل و مشکلات عدیده ای روبروست مسایلی از قبیل فقر, بی خا نمانی,تورم ,تبعیض نژادی و قومی ,نابسامانی های اجتماعی و جنگ ,تغیرات سریع اجتماعی و فشارهای زندگی مدرن,تنهایی و محرومیتهای شخصی و فقدان منابع حمایتی ,بیماریهای ذرمان نا پذیر و بلایای طبیعی چون زلزله و سیل و…. انسان میباید برای زندگی و بقای خود با این مسأ له بستیزد و خود را در معرض مخاطرات بسیار قرار دهد. (ستوده,17:1386)   زنان سرپرست خانوار علاوه بر مسایل و مشکلات خاص زنان ,موانع و تنگناهای ایفای نقش سرپرستی خانواده را نیز تحمل میکنندو در زندگی روزمره با مسابل زیادی مواجه هستند به همین دلیل اکثر زنان سرپرست خانوار جزء اقشار آسیب پذیر جامعه هستند.زنان سرپرست خانوار شهر تهران نیز به دلیل و شرایط اقتصادی ,اجتماعی و….خاص استان در شرایطی به سر می برند که نیاز است مورد حمایت های همه جانبه سازمانها و نهادهای حمایتی قرار گیرندو مسا یل و مشکلات آنها از جنبه های مختلف مورد تجزیه و تحلیل علمی واقع شود سپس راهکارهای علمی در رابطه با مشکلات آنها پیشنهاد گردد.لذا در این مطالعه سعی شده است وضعیت رفاهی زنان سرپرست خانوار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل علمی قرارگیرد.       کلمات کلیدی: رفاه اجتماعی وضعیت رفاهی زنان سرپرست خانوار مسائل حقوقی زنان سرپرست تاریخچه سرپرستی زنان در ایران       بیان مسأله  رفاه اجتماعی عبارت است از مجموعه سازمان یافته ای از قوانین ,مقررات ,بر نامه ها و سیاستهایی که در قالب وموسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی و تامین سعادت انسان ارایه می شود تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آورد.(زاهدی اصل ,1379 :16)رفاه اجتماعی زنان مقوله ای است که در چهارچوب « رفاه خانواده » امر مهمی تلقی می گردد و حقیقتاَ زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند . واقعیات موجود در جامعه نشان از آن دارد که علیرغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تاسیس نهادها وسازمانهای مختلف در تحقق حقوق زنان و علیرغم هزینه های قابل توجه ، زنان از مسائل ومشکلات ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در رنج هستند .   در این میان زنانی که دارای مسئولیت های اقتصادی در خانواده هستند و این گروه از زنان كه با عنوان «زنان سرپرست خانوار» یا «خودسرپرست» در جامعه نامیده می‌شوند، با مسائل، مشكلات و موانع زیادی در زندگی مواجه‌اند. توجه و بررسی همه جانبه و دقیق مسائل و مشكلات زنان سرپرست خانوار و ارائه راهكارهای درست و اصولی به‌منظور حمایت از آنها، از جمله وظایف نهادها و سازمان‌های خدمات اجتماعی در هر كشور است. اگر این مسائل و مشکلات را با شاخص های رفاه مقایسه کنیم . در آن صورت شکاف بیشتری بارز می گردد.      فهرست مطالب   مقدمه: 2 فصل اول:کلیات 1-1- بیان مسأله 3 2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7 3-1- سوالات تحقیق 1 4-1- فرضیه‏های تحقیق 11 5-1- اهداف تحقیق 12 فصل دوم : مبانی نظری 12 2-2- مفهوم شناسی زنان سرپرست خانوار: 13 1-2-2- اصطلاحات و واژگان مهم: 13 2-2-2- تعریف حقوق 15 3-2- زنان سرپرست خانوار: 16 توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست در امور فرهنگی ـ اجتماعی: 21 1-4-2- انواع خانواده: 23 2-4-2- کارکرد های خانواده: 24 3-4-2- مهمترین کارکرد خانواده : 26 5-2-  نگاهی گذرا بر تاریخچه سرپرستی زنان در ایران 28 6-2- اقدامات قانونی 32 1-6-2- قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب (17/8/1362) 36 2-6-2- قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست که در 24 آبان سال 71 به تصویب رسید. 36 3-6-2 اقدامات اجرایی به منظور ایجاد حمایت های اجتماعی و اقتصادی از زنان بی سرپرست عبارتند از: 38 ب ـ حق سرانه بیمه خدمات درمانی 39 4-6-2- برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ جمهوری اسلامی ایران و حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست. 4 7-2- انواع مشکلات و مسائل زنان سرپرست خانوار 44 1-7-2- مشکلات اقتصادی: 45 2-7-2- مشکلات فرهنگی و آموزشی: 48 3-7-2- مشکلات اجتماعی زنان بی سرپرست: 49 4-7-2- مشکلات روحی ـ روانی 52 5-7-2- مشکلات خانوادگی: 55 8-2- دیدگاه ها و نظریه ها: 58 1-8-2-  دیدگاه روان شناسی: 58 2-8-2- دیدگاه جامعه شناسی : 6 3-8-2-  نظریه زنانه شدن فقر 6 4-8-2- نظریه ساختی ـ کارکردی 63 5-8-2- نظریه طبقاتی و ناتوانی دولتها: 69 6-8-2-  نظریه کنش 7 7-8-2- نظریه فقر زدایی 71 8-8-2- نظریه رفاه 72 9-8-2- نظریه تواناسازی: 74 9-2-  اهمیت مشارکت زنان سرپرست خانوار در توسعه: 76 1-2- توانمند سازی زنان سرپرست خانوار: 79 11-2- مفهوم شناسی کارآفرینی 82 1-11-2- رهیافت کارآفرینی 83 2-11-2- رهیافت حمایتی: 85 12-2- موانع اشتغال وکار آفرینی زنان در ایران 86 2-12-2- در بعد اجتماعی: 87 3-12-2- در بعد فرهنگی: 88 4-12-2- در بعد اقتصادی: 88 5-12-2- وضعیت حقوقی و قوانین: 89 13-2- پیشینه اجمالی و نتایج آنها 92 14-2- چارچوب نظری مدل پژوهش: 97   85 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی بل عنوان بررسی وضعیت رفاهی زنان سرپرست خانوار ومسائل حقوقی ان (باتاکید بروضعیت زنان شهر تهران ) زنان سرپرست خانوار مسائل حقوقی زنان سرپرست تاریخچه سرپرستی زنان در ایران انواع مشکلات و مسائل زنان سرپرست خانوار موانع اشتغال وکار آفرینی زنان در ایران انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتم
 • 27 پاورپوینت رابطه ایران و اسرائیل و فرق اسرائیل با رژیم صهیونیستی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت رابطه ایران و اسرائیل و فرق اسرائیل با رژیم صهیونیستی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 309/72 کیلوبایت صفحه 27 فرمت pptx 13000 پاورپوینت…

 • 26 دانلود تحقیق درباره بازاریابی word مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق درباره بازاریابی word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 71/12 کیلوبایت صفحه 26 فرمت docx 13000 دانلود تحقیق درباره بازاریابی word هدف از…

 • 74 پاورپوینت بهداشت مواد غذايي صنایع غذایی
 • دانلود پاورپوینت بهداشت مواد غذايي دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # صنایع غذایی حجم 723/26 کیلوبایت صفحه 74 فرمت ppt 25000 پاورپوینت بهداشت مواد غذايي دانلود پاورپوینت با…

 • 34 پاورپوینت فرایند کلی برنامه استراتژیک و جایگاه چشم انداز در آن مدیریت
 • دانلود پاورپوینت فرایند کلی برنامه استراتژیک و جایگاه چشم انداز در آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 2/87 مگابایت صفحه 34 فرمت ppt 14000 پاورپوینت…

 • 9 پاورپوینت آموزشی فصل 8 صفحه 152 ریاضی ششم ابتدایی ششم ابتدایی
 • دانلود پاورپوینت آموزشی فصل 8 صفحه 152 ریاضی ششم ابتدایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # ششم ابتدایی حجم 74/27 کیلوبایت صفحه 9 فرمت pptx 5000 پاورپوینت آموزشی…

 • 81 دانلود تحقیق مسئولیت اجتماعی با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق مسئولیت اجتماعی با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 200/81 کیلوبایت صفحه 81 فرمت docx 14000 دانلود تحقیق مسئولیت اجتماعی با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *