101 پایان نامه رشته حسابداری با عنوان كنترل داخلی در حسابداری حسابداری

دانلود پایان نامه رشته حسابداری با عنوان كنترل داخلی در حسابداری

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 68 بایت صفحه 101 فرمت doc 27000 پایان نامه رشته حسابداری با عنوان كنترل داخلی در حسابداری در هر سازمان و موسسه ای نیاز مبرم به کنترل داخلی احساس می شود، بنا به وسعت سازمان کنترل داخلی نیز مفهوم پیدا میکند پایان نامه رشته حسابداری با عنوان كنترل داخلی در حسابداری   چکیده: در هر سازمان و موسسه ای نیاز مبرم به کنترل داخلی احساس می شود، بنا به وسعت سازمان کنترل داخلی نیز مفهوم پیدا میکند بدین معنی که هر چه سازمان بزرگتر باشد این نیاز را بیشتر احساس می کند. به طور خلاصه كنترل‌های داخلی شامل كلیه اقداماتی است كه توسط مدیریت برای اطمینان از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاست واحد تجاری صورت می‌گیرد. كنترل داخلی تنها به حسابداری و معاملات مالی محدود نشده بلكه تمام واحد تجاری و فعالیتهای آن را در بر می‌گیرد.   كنترل داخلی عبارتست از وضعی در یك شركت یا موسسه كه كارها به نحوی تقسیم شود كه كار هر كارمند توسط دیگری كنترل و تكمیل و طوری انجام شود كه كار در هر مرحله مسئولی مشخص داشته باشد البته اجرا و تقسیم كار در چنین موسسه یا شركت مستلزم داشتن یك سازمان صحیح است كه وظایف ومسئولیت ها و اختیارات در هر اداره را طوری مشخص نماید تا بدینوسیله بتوان وظیفه ومسئولیت هركارمند شاغل در هر اداره را معین نمود ضمناً وظایف او طوری باشد كه با انجام عملیات او كار به پایان نرسد بلكه در اداره دیگر توسط فرد مشخص دیگری كار او تكمیل یا به نحوی دیگر كنترل گردد.    این روش وسیستم كار خصوصاً در مورد كارهای مالی وضعی را به وجود می آورد كه یك كارمند كار را از اول تا آخر خود انجام ندهد بلكه كار او توسط كارمند دیگر ی كنترل  تكمیل وامكان سوء استفاده جز با تبانی چند نفر میسر نباشد . بنابراین برای اجرای چنین هدفی از لحاظ سیستم كار باید یك روش صحیح حسابداری درشركت به وجود آید كه كارهای مالی اعم از حسابداری مالی ، حسابداری صنعتی وكنترل بودجه با روش و سیستم صحیح پایه گذاری گردیده و احتیاجات موسسه یا شركت را برآورده نماید.   برای نیل به هدف غائی شركت باید دستورالعمل ها و بخشنامه ها منطبق با قوانین تجاری تهیه و ملاك عمل قرار گیرد و چنانچه شركت در وضع نسبتاً‌بزرگی  باشد وجود حسابرس داخلی هم اجرای صحیح سیستم و بخشنامه ها و دستوالعمل ها را پی گیری وكنترل و همچنین ازنظر حسابرسی خارجی كه كار شركت را رسیدگی و اظهار نظر می نماید نیز می توان با داشتن چنین وضعی از لحاظ كنترل داخلی و موجود بودن واحد حسابرسی داخلی كار را سهلتر و برای صاحبكار از لحاظ مادی مقرون به صرفه نماید بنابراین كنترل داخلی قوی در یك شركت وضعی به وجود می آورد كه :   اولاً با مقایسه با سیستم اصلی و عرف حرفة مزبور معین ومشخص می شود كه كارآئی افراد و ادارات در چه سطحی است . ثانیاً  تا چه حد می توان به گزارشات شركت اعتماد نمود. ثالثاً تعیین مینماید تا چه حد بخشنامه ها و دستورالعمل ها و سیستم در ادارات توسط افراد یا مدیران اجرا می شود. رابعاً‌ از اختلاس جلوگیری نموده و برای حفظ دارائیهای شركت نهایت مراقبت به عمل می آید .   حسابرسان مستقل ( خارجی) برای شروع به رسیدگی در شركتها یا موسسات قبلاً وضع كنترل داخلی موجود شركت مورد نظر را با سیستم صحیحی كه آن شركت باید داشته باشد بررسی ونسبت به رفع موارد ضعف سیستم پیشنهاد های لازم طی گزارش جداگانه ارائه واز نتیجه این بررسی چگونگی برنامه حسابرسی خود را نیز تهیه و تنظیم می نماید البته پیشنهاد ویا سیستم صحیح كنترل داخلی در صورتی به صاحبكار داده می شود كه شركت مزبور با حسابرس قراردادی مبنی بر رفع نكات ضعف كنترل داخلی قبلاً منعقد كرده باشد. بنابراین كنترل داخلی شامل كلیه كنترلهای اعمال شده ( خط مشی – رویه ) كه به منظور حفظ دارائیها و جلوگیری از ایجاد بدهی ها و تعهدات اضافی و همچنین حصول اطمینان از اینكه كلیه درآمدها دریافت گردیده و هزینه ها براساس كنترل صحیح انجام گرفته و از حد معقول تجاوز نكرده است می باشد.        کلمات کلیدی: کنترل داخلی كنترل‌های داخلی اداری كنترل داخلی در حسابداری طراحی یك سیستم داخلی     فهرست مطالب   چکیده: 1 1. وضع سازمانی 12 2. امور مالی : 12 3. كنترل دارائی 13 4. حسابرسی داخلی :‌ 13 تفاوت كنترل‌های داخلی اداری با كنترل‌های داخلی حسابداری 15 كنترل‌های داخلی اداری 17 كنترل داخلی حسابداری 17 ضرورت ایجاد كنترل‌های داخلی 19 تقسیم بندی كنترل‌های داخلی مالی 21 1) كنترل‌های سرپرستی 21 2) كنترل‌های حفاظتی 22 3) تقسیم وظایف 22 اصول اساسی كنترل‌های داخلی 24 استفاده از كنترل‌های داخلی در حسابرسی 27 محدودیت كنترل داخلی 29 اتكای حسابرسان بر كنترلهای داخلی 3 حدود بررسی كنترل داخلی توسط حسابرسان 32 مطالعه و تشریح سیستم كنترل داخلی 33 1- چرخه فروش و وصول مطالبات 33 2- چرخه خرید 34 3- چرخه تولید 34 4- چرخه حقوق و دستمزد 34 5- چرخه تأمین مالی 35 منابع اطلاعاتی مربوط به كنترل داخلی 35 ارزیابی كنترلهای داخلی 37 پرسشنامه كنترل داخلی 38 هدف كنترل 39 صورتحسابهای فروش 41 برنامه رسیدگی صندوق و بانك 45 طراحی یك سیستم داخلی 46 كنترل‌های داخلی وجوه نقد 49 سیستم كنترل داخلی دریافت‌های نقدی 52 سیستم‌های استقرار پایانه در محل خرده فروش 52 ویژگی‌های كنترلی ماشین‌های صدور صورتحساب 53 وصول مطالعات 54 صندوق پستی ویژه 54 سیستم كنترل داخلی پرداخت‌های نقدی 55 الف . پرداخت از طریق حسابجاری در بانك :‌ 57 ب . پرداخت از طریق صندوق و صندوق دستی 58 كنترل‌های داخلی معاملات فروش و حساب‌های دریافتنی 59 كنترل سفارش مشتریان 59 تصویب اعتبار مشتری 6 صدور كالا از انبار 6 حمل و ارسال كالا 61 تهیه صورتحساب 61 وصول مطالبات 62 حذف مطالبات 62 كنترل‌های داخلی اسناد دریافتی 63 سیستم كنترل داخلی موجودی‌های مواد و كالا 64 وظیفه خرید 64 وظیفه دریافت كالا 65 وظیفه انبار 65 وظیفه حمل و ارسال كالا 66 سیستم حسابداری صنعتی 66 سیستم ثبت دایمی موجودی‌ها 67 سیستم كنترل داخلی دارایی های ثابت (اموال، ماشین الات و تجهیزات) 68 سیستم كنترل داخلی حساب‌های پرداختنی 7 سیستم كنترل داخلی بدهی‌های بهره دار 71 مجوز هیأت مدیره 71 استفاده از امین مستقل 72 پرداخت بهره اوراق بهادار و اسناد پرداختی 73 سیستم كنترل داخلی حقوق صاحبان سرمایه 74 كنترل معاملات سهام سرمایه توسط هیأت مدیره 75 سیستم كنترل داخلی سود سهام 76 كنترل های داخلی هزینه های پیش پرداخت شده : 77 كنترل داخلی حقوق كاركنان :‌ 8 د . پرداخت حقوق كاركنان : 84   فصل دوم 88 مشکل اول: 95 مشکل دوم: 96 مشکل سوم: 96 مشکل دیگروظایف ضعیف 96 مشکل چهارم: 97   فصل سوم 98 راه حل مشکل اول: 99 راه حل مشکل دوم: 99 راه حل مشکل سوم: 1 تفکیک کرد و هر وظیفه را به فردی محول کرد. 1 راه حل مشکل چهارم: 1  منابع و مآخذ 1     27 كنترل‌های داخلی اداری كنترل داخلی در حسابداری طراحی یك سیستم داخلی دانلود پایان نامه كنترل داخلی در حسابداری دانلود پروژه كنترل داخلی در حسابداری دانلود پایان نامه رشته حسابداری دانلود پایان نامه حسابداری
 • 29 پاورپوینت رابطه مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت رابطه مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 63/93 کیلوبایت صفحه 29 فرمت pptx 10000 پاورپوینت رابطه مدیریت استراتژیک…

 • 21 پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات حسابداری
 • دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 3/04 مگابایت صفحه 21…

 • 47 مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای خودکارآمدی 47 صفحه روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای خودکارآمدی 47 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 125/07 کیلوبایت صفحه 47 فرمت docx 21000…

 • 61 مبانی نظری مطالعه روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی در صنعت تولید برق صنایع و معادن
 • دانلود مبانی نظری مطالعه روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی در صنعت تولید برق دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # صنایع و معادن حجم 251 بایت صفحه…

 • 60 پاورپوینت بررسی حشرات نام برده در قرآن کریم معارف اسلامی
 • دانلود پاورپوینت بررسی حشرات نام برده در قرآن کریم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معارف اسلامی حجم 1/8 مگابایت صفحه 60 فرمت ppt 20000 پاورپوینت بررسی حشرات…

 • 117 مطالعه و بررسی سیستماتیک مجموعه تشکیل دهنده سازمان مدیریت
 • دانلود مطالعه و بررسی سیستماتیک مجموعه تشکیل دهنده سازمان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 878 بایت صفحه 117 فرمت doc 45000 مطالعه و بررسی سیستماتیک…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *