100 پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی و مقایسه میزان اعتماد به نفس و اضطراب دانشجویان رشته زبان انگلیسی روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی و مقایسه میزان اعتماد به نفس و اضطراب دانشجویان رشته زبان انگلیسی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 152 بایت صفحه 100 فرمت doc 35000 پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی و مقایسه میزان اعتماد به نفس و اضطراب دانشجویان رشته زبان انگلیسی اعتماد به نفس واضطراب 2عامل مهم درموفقیت شخصی واجتماعی فرد میباشد لذا موضوع پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای اضطراب واعتماد به نفس در دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نورمی باش پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی و مقایسه میزان اعتماد به نفس و اضطراب دانشجویان رشته زبان انگلیسی چکیده: اعتماد به نفس واضطراب 2عامل مهم درموفقیت شخصی واجتماعی فرد میباشد . لذا موضوع پژوهش حاضر بررسی  مقایسه ای اضطراب واعتماد به نفس در دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نورمی باشد.هدف ازاین پژوهش  :بررسی عامل دانشگاه بر روی اعتماد به نفس و اضطراب در دانشجویان است.جامعه آماری شامل : دانشجویان دختر رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد تهران ودانشجویان دختر دانشگاه پیام نور کرج میباشد. نمونه این پژوهش : 6 نفر بود که 3 دانشجوی دختر دانشگاه آزاد 3 دانشجوی دختر دانشگاه پیام نورراشامل می شدکه به صورت تصادفی انتخاب گردیدند.   فرضیه پژوهش عبارت است از : میزان اعتمادبه نفس واضطراب دانشجویان دانشگاه ازاد وپیام نور با هم تفاوت دارد.روش اماری دراین پژوهش : برای بررسی اعتماد به نفس از پرسشنامه آیزنگ وبرای بررسی اضطراب دردانشجویان ازپرسشنامه کتل استفاده شد.برای تجزیه وتحلیل ازامار توصیفی و استنباطی وبرای توصیف داده هاازفراوانی, میانگین ,انحراف استاندارد و واریانس استفاده شد.برای متغیرها ازنمودارهیستوگرام و برای تحلیل داده ها از t-testاستفاده شد.نتیجه بدست امده : در میزان اعتماد به نفس بین دانشجویان 2دانشگاه تفاوت معنی داری وجود ندارد،پس فرض صفر رد نمیشود.و میزان اضطراب در دانشجویان دانشگاه پیام نور به طور معنا داری بیشتر ازدانشجویان دانشگاه آزاد است پس فرض صفررد میشود.      کلید واژه ها : اضطراب اعتمادبه نفس اختلال های هراس       مقدمه تحقیق: انسانها دارای قابلیت های زیادی هستند.علاقه وبی تفاوتی،اعتماد به نفس و بی اعتمادی نسبت به فرد , پشتکار و تنبلی و حتی  سلامت و عدم سلامت روان به مقادیر زیادی ناشی از تجارب موفق و ناموفق هر فرد در دوران زندگی و واکنش های اطرافیان و خصوصا والدین نسبت به آنان است.رفتار انسان  تحت تاثیر  خانواده,  مدرسه  و جامعه  میباشد.نوع  تعلیم  و تربیت  با انچه در دوران  گذشته وجود داشته  فرق  دارد.هدف  از  تعلیم  و  تربیت  پرورش استعداد های درونی و فطری است .پژوهش های  روانشناسان  تربیتی  نشان  می دهد که چه  بسیارند  دانشجویان هوشمند و خلاق که در دانشگاه ها  فقط  به  دلیل  کمرویی، همواره از نظر پیشرفت و نوآوری نمره کمتری از همسالان خود دریافت  نمودند چرا که عدم اعتماد به نفس  مانع از رشد  قابلیت های فردی آنان شده است. مسئله عدم  قاطعیت غالبا  با  گذشت زمان و پیچیدگی روابط بین فردی و تشدید فشارهای اجتماعی،رقابت ها و  تک روی ها درصد  بیشتری از جوانان و بزرگسالان را فرا می گیرد. بنابراین با توجه به اینکه عدم  قاطعیت می تواند به تدریج به صورت نوعی روان نژندی درآید، باید با قاطعیت هر چه زودتر از طریق روشهای  تربیتی، درمانی  مناسب از گسترش  آن  جلوگیری  کنیم.   بروز رفتارهای  قاطعانه  در دانش آموزان و دانشجویان  باعث  کنترل  افزایش  قدرت  فردی، بالا رفتن اعتماد به نفس و به دست آوردن کنترل  شخصی  می گردد.فرد  قاطع  با اضطراب  کمتری در محیط های  فرهنگی  فعالیت  نموده و ارتباط  و عملکرد موثری را  با  اساتیدو دانشجویان  داشته و بدین  ترتیب بر اعتماد به نفس  خود  می افزاید.(فردی  که  با  قاطعیت  رفتار می کند، احساس  استقلال و در تصمیم گیری نموده و راه حل های  مناسب جهت  حل  مشکلات  ارائه  می دهد) (کلیککوس 199)ترس از طرد شدن باعث می شود که دانشجو در تصمیم گیری لازم شرکت  ننموده و به  مرور قدرت خلاقیت خود را از دست  بدهند، و همین  مورد  باعث  می شود  که اعتماد به نفس  فرد کاهش یابد و اضطراب در او به وجود آید، اضطراب  نیز از بروز رفتارهای قاطعانه  به  میزان قابل  توجهی  می کاهد.خود پنداری  مثبت  از نیازهای  مهم  انسان است  که  با  احساس  کفایت  و اعتماد به نفس همراه می باشند. زمانی که انسان  درک  مثبتی  ا ز خود داشته  باشد ،  با  انگیزه  و علاقه  و اضطراب  کمتری در جهت  دستیابی  به  اهداف  خو د تلاش  می نماید. (ماپیر، 1987)       فهرست مطالب    فصل اول 1- چکیده 2- مقدمه 3- اضطراب 4- اعتماد به نفس 5- بیان مسئله 6- اهمیت تحقیق 7- اهداف تحقیق 8- فرضیات تحقیق 9- تعاریف عملیاتی 1- تعریف نظری اعتماد به نفس 11- تعریف عملی اعتماد به نفس 12- تعریف نظری اضطراب 13- تعریف عملی اضطراب   فصل دوم:  پیشینه ادبیات پژوهشی تعریف اعتماد به نفس ریشه های اعتماد به نفس اعتماد به نفس رفتار اعتماد به نفس احساس و عاطفی  اعتماد به نفس روحی و معنوی رابطه اعتماد به نفس با احساسهای دیگر رابطه اعتماد به نفس و پرخاشگری رابطه اعتمادبه نفس و اضطراب رابطه اعتماد به نفس و افسردگی رابطه اعتماد به نفس و کمال گرایی رابطه اعتمادبه نفس خود پنداره تئوری های مرتبط به اعتمادبه نفس  دیدگاه های مربوط به اعتماد به نفس اضطراب سطح اضطراب بررسی تاریخی اضطراب نشانه های اضطراب ریشه های اضطراب ماهیت اضطراب علل اضطراب ویژگی های فرد مضطرب اضطراب و مکانیسم های دفاعی انواع اضطراب تشخیص بالینی اضطراب اختلال های هراس نظریه های مربوط به اضطراب رابطه اضطراب با جنس    فصل سوم: روش تحقیق جامعه نمونه تحقیق روش نمونه گیری و حجم نمونه ابزار پژوهش روش جمع آوری اطلاعات روش تجزیه و تحلیل داده ها (روش آماری)    فصل چهارم: ارائه  اطلاعات  به  صورت  جدول  و نمودارها بررسی اجمالی  فرضیات    فصل پنجم خلاصه پژوهش یافته های پژوهش مقایسه با پژوهش های قبلی بحث و نتیجه گیری محدودیت ها پیشنهادات     35 دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی و مقایسه میزان اعتماد به نفس و اضطراب دانشجویان رشته زبان انگلیسی ویژگی های فرد مضطرب انواع اضطراب تشخیص بالینی اضطراب تعریف اعتماد به نفس ریشه های اعتماد به نفس سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ر
 • 183 پاورپوینت کتاب و درس روانسنجی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت کتاب و درس روانسنجی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 733/75 کیلوبایت صفحه 183 فرمت pptx 26000 پاورپوینت کتاب و درس…

 • 143 جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل علوم پزشکی
 • دانلود جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم پزشکی حجم 5/65 کیلوبایت صفحه 143 فرمت pdf 15000 جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل جزوه…

 • 116 پاورپوینت رهبری و مدیریت راهبردی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت رهبری و مدیریت راهبردی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/16 مگابایت صفحه 116 فرمت ppt 25000 پاورپوینت رهبری و مدیریت راهبردی دانلود پاورپوینت…

 • 84 تاریخ هنر ایران هنر و گرافیک
 • دانلود تاریخ هنر ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هنر و گرافیک حجم 1/94 کیلوبایت صفحه 84 فرمت doc 29000 تاریخ هنر ایران هنر مقوله ای است…

 • 65 دانلود تحقیق یادگیری و آموزش با فرمت ورد روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق یادگیری و آموزش با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 67/22 کیلوبایت صفحه 65 فرمت docx 28000 دانلود…

 • 8 مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل فقه،حقوق،الهیات
 • دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر #…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *